İKİNCİ PARALEL ÖRGÜT

İKİNCİ PARALEL ÖRGÜT
Fethullah Gülen’in kurduğu çağdaş haşhaşiler örgütü deşifre oldu. Hem siyaset hem de cemiyet nezdinde deşifre olduğu için artık meşruiyeti kalmadı, devlet ve cemiyet nezdinde meşruiyeti kalmadığı için tasfiye hamlesine karşı direnme ve varlığını muhafaza etme imkanı bitti. Fethullah Gülen’in her hafta çıkıp bir şeyler zırvalaması, teşkilatını ve bağlılarını elinde tutmak için yeminler ve beddualar etmesi, tükenmişlik sendromunun tezahürüdür. Paralel ihanet örgütüne karşı tasfiye sürecinin de ciddi ve kararlı şekilde devam etmesi, devlet ve cemiyetteki artıklarının da temizleneceğinin alametidir.
Artık ikinci paralel ihanet örgütünün gündeme alınması zamanı geldi. İkinci paralel örgüt, Şia ve onun bin bir şekle girmiş köpekleri…
Fethullah Gülen’in paralel ihanet örgütü yenidir. Fethullah Gülen, takiyyeyi yeni öğrendi, Şia isimli muta nesepsizleri ise takiyyenin asırlarca süren kültürüne sahip.

Takiyye önemli… Bir anlayış ve kuruluş takiyyeyi itiyat edinmişse, orada iman ve ahlak olmaz. Fethullah Gülen’in paralel örgütü takiyyede yeni olduğu için, hala acemi. Fethullah Gülen ne kadar emir verse de, ona sövüldüğünde muhatabın yüzü kızarıyor, aldıkları emirden dolayı itiraz etmeseler de belli oluyor. Fakat Şia’da takiyye itikadi mesele haline getirildiği için fahişelik ruhlarına sinmiş durumda ve hiçbir şekilde yüzlerinin renkleri dalgalanmıyor, belli olmuyor.
Şia tam bir fahişe ahlakına sahip… Tesettüre bürünen ve iffet iddiasında bulunan fahişe… O kadar iğrenç bir ahlak anlayışları var ki, fahişeler onların yanında daha iffetli kalır. Çünkü fahişenin iffet iddiası var, Şia’nın ise iman iddiası… Fahişeler iffet iddiasında bulundukları için ahlaki yozlaşmanın sebebi, Şia ise iman iddiasında bulunduğu için dini içinden tahrif eden alçaklar topluluğudur.
Suriye meselesinden sonra Şia’nın Türkiye’deki etkisi kırıldı. İçtimai ve siyasi meşruiyeti kalmadığı için tüm Şii hainler takiyye şalına büründü. Açıkça ve cepheden taarruz imkanı kalmayan Şii paralel örgütü, tarihi birikimini harekete geçirdi ve takiyye örtüsüne bürünerek yeniden teşkilatlandı. Yeni teşkilatlanmasını da, siyasi meşruiyet sahası olan Erdoğan taraftarlığıyla sağladı.
Erdoğan ve Akparti taraftarlığı ile devlete sirayet eden, devlet ve sivil toplumda kadrolaşan ikinci paralel örgüt, İran istihbaratının bir kolu olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle de Fethullah Gülen’in paralel örgütüne karşı mücadele kisvesiyle kendi ihanetini derinleştiren bir örgütlenme içine girmiş durumda. Erdoğan ve devletin paralel ihanet örgütü ile mücadele hassasiyeti, başka bir paralel örgütlenmenin meşruiyet kılıfı haline getiriliyor. Erdoğan, birinci paralel ihanetine aldandığını söyledi, artık ikinci paralel ihanete aldanma lüksü yok.
Şiiler, siyasi ve içtimai meşruiyetini kaybettiği için artık başka kisveler altında devam ediyor. Bir taraftan siyasi sahada Erdoğan taraftarlığı yapıyor diğer taraftan içtimai sahada Ehl-i Sünnet dışı her türlü akımın rengine bürünerek zehrini cemiyete akıtmaya devam ediyor. Bazen mealci, bazen selefi, bazen vehhabi ila ahir…
Fethullah Gülen’in paralel köpeklerinin bu ülkeye verdiği son zarar, Fars ihanetinden bahsetmeleri oldu. Bir gayrimeşru hareket, başka bir hareketin gayrimeşru olduğunu söylediğinde, kendi hainliği malum ve sabit olduğu için iddiaları da muteber değildir. Fethullah Gülen paraleli ülkedeki Şia ihanetinden bahsedince, onun da bir kumpas olduğu zannı oluştu. Birinci paralel ihanet örgütü, ikinci paralel ihanet örgütünü deşifre edeyim derken sözünün itibarsızlığından dolayı ikinci paralel ihanet gözlerden kaçtı. Bir hainin, birisi hakkında hainlik iddiasına itibar edilmesi zordu. Fethullah Gülen isimli baş hain, bu ülkede ikinci paralel ihaneti, hem de hain yaftasıyla gizlemeyi başardı.
Fethullah Gülen’in paralel ihanet örgütü, ne hikmetse İran ile ABD anlaşınca, Fars ihanetinden de bahsetmez oldu. Bu ülke, bu millet, bu ümmet nasıl bir ihanet çemberi içine düştü? Fethullah ihanetini savunabilmek için Fars ihanetini istismar etti, ağa babaları olan İsrail ile ABD İran ile anlaşınca Fars ihaneti bir anda bıçakla kesilircesine gündemden düştü.
*
Birinci paralel ihanet örgütü olan Fethullah Gülen ve şürekası, ikinci paralel örgütü ileri sürerek kendini aklamaya çalışmıştı. İkinci paralel örgüt olan Şii köpekleri kendilerini gizlemek için başka bir paralel örgütün gelişmekte olduğunu ileri sürüyor. Hem kendini gizlemek hem de güçlenen bir İslami hareketin önünü kesmek için Menzil tarikatının ikinci paralel örgüt olduğunu yaymaya çalışıyor.
Fethullah’ın paralel örgütü deşifre olduğu için sözleri muteber değil ama Şia’nın itibarını kaybetmesine rağmen Şii paralel örgüt deşifre olmadığı için etkili oluyor. Şii paralel örgütün deşifre ediyoruz diye Menzil tarikatına dönük dezenformasyon faaliyeti, aslında kendinin deşifre olmasını önlemek ve bir Müslüman cemaati de ihanet iddiasıyla yok etmek…
Türkiye, ikinci takiyyeci paralel ihanete müsaade etmemelidir. İslami kisveli ikinci paralel ihanet güçlenirse, siyasi sistem üzerindeki tüm iddialarımızı kaybederiz. Müslümanların devlet kurma iddiaları boşa çıkar ve laik sistem güçlenir. İran denilen ihanetin devlet örgütü, Türkiye’de ümmetin ümidi olacak bir devlet kurulmasına Fethullah’tan daha fazla karşıdır, zira kendinin İslam dünyasına dönük iddiaları boşa çıkmaktadır. Türkiye’nin laik-kemalist siyasi sisteme mahkum olması, batı kadar İran’ın da işine gelir.
Türkiye’de gizlenmeyen Şiilerin Kemalistlerle birlikte çalışması, hatta İranlı yetkililerin Cumhuriyet gazetesine mülakat vermeleri, laiklikten şikayetleri olmadığını açıkça gösteriyor. Takiyye yapma imkanı olmayan Şiilerin Kemalistlerle iş tutması, buna mukabil deşifre olmayan veya takiyye yapabilenlerin ise Erdoğan ve Akparti saflarında yerini alması, ikinci ihanet örgütünün ne kadar iğrenç bir faaliyet içinde olduklarını gösteriyor.
Açıkça yazıyoruz. İkinci paralel ihanet örgütü güçleniyor. Bundan sonra ikinci ihanet örgütünü sürekli yazacak ve gündeme getireceğiz. İhtiyaç hasıl olduğunda hususi bilgileri de paylaşacağız. Tarih bu notumuzu kaydetsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir