“İNEK…”

“İNEK…”
Bekir Coşkun, Cumhuriyet Gazetesindeki köşesinde, 21.10.2012 tarihli “İnek…” başlıklı yazısında “zeka” gösterisi yapmaya çalışıyor, gösterebildiği zeka katsayısı ise ancak “ineklerdeki kadar”.
Şu ifadeye bakın; “İneği kovalıyor otuz kişi… Bayramda kesince, üzerine binip cennete gidecekler… “Yedi hisse” dedi birisi… Dolmuş gibi mübarek…”
Bir taraftan İslam ve İslam’ın mukaddes kıymetleriyle alay ediyor alçak diğer taraftan da, alay seviyesi ineklerden bile düşük. Müslümanların, kurban kestiğinde, kestiği kurbana binip sırat köprüsünü geçeceğini zannediyor. İslam’ın böyle bir beyanı olduğunu ve Müslümanların da bu beyana inandıklarını düşünüyor. Ne dersiniz buna? İslam cahilliği mi, dezenformasyon mu, gönüllü veya paralı ajanlık mı? Ben meseleyi tam olarak izah edecek, eksiksiz olarak ifade edecek bir cümle kuramıyorum, isimlendirme bulamıyorum.
Muhayyilesinde bir İslam ve Müslüman tasavvuru oluşturuyor ve o tasavvurları eleştiriyor. Şu tasavvura bakın; “Düşündüm… İneğe binilmeyeceğini bilen bu insanlar, bu ineğin üzerine binip sırat köprüsünden geçerek cennete gitmeyi düşünüyorlar… Ve bunun için kafasını kesecekler…”
Ahmak adam, ciddi ciddi Müslümanların ineğin üzerine binip sırat köprüsünü geçmeyi düşündüğünü, buna inandığını vehmediyor. Diyeceğim ki, adam dezenformasyon yapıyor fakat kardeşim dezenformasyon böyle yapılmaz ki. Bu kadar seviyesizine tarihte hiç rastlanmadı ki. Adamın ajan olarak dezenformasyon yaptığına inanmak mümkün değil zira hiçbir istihbarat servisi böyle bir dezenformasyona müsaade etmez. Bekir Coşkun’un, “emir geldiğinde”, “mantıklı mı”, “doğru mu” diye sormayacağına olan inancımız tam da, böyle bir emir verecek ahmak kadro yoktur dünyada.
Bu nasıl bir psikolojik organizasyon? Bir insanın psikolojik dünyası bu noktaya nasıl gelebilir? İnsanın psikolojik organizasyonu bu noktaya gelebilir mi? İnsanın alçalma alt sınırı yok mudur? Ya da soruyu şöyle soralım; Bekir Coşkun fenomeni nasıl izah edilir? İnsanlığın tüm tarihi birikimi bu vakayı izah iktidarında mıdır? Tüm düşünce ve kültür birikimi, bu çapta bir hezeyan ve saçmalamayı, herhangi bir insan psikolojisi içinde izah edebilir mi? Yani sorumuzun aslı şu; bu çapta bir hezeyan, insani psikoloji ile izah edilebilir mi?
İzah çabasına girersek, ihtimaller nedir? Birinci ihtimal, tam cehalettir. İslam ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir, piyasadaki olaylara bakarak bazı tahminlerde bulunmakta ve Müslümanların kestikleri kurbanlara binerek sırat köprüsünü geçeceklerini düşünmektedir. Bu ihtimal geçerli olabilir mi? Bir insan, içinde yaşadığı kültür havzasının dini olan İslam hakkında bu kadar cahil olabilir mi? Brezilya’da yaşasa, İslam hakkında bir şeyler bilme imkanı olmayabilir, ilgilenmeyebilir de. Fakat bu ülkede yoğun bir Müslüman nüfus var ve bin yıldan beridir de bu millet Müslüman. Buna rağmen, İslam konusunda bu kadar derin bir cahillik mümkün müdür? Eğer bu ihtimal geçerliyse ve Bekir Coşkun gerçekten bu çapta bir İslam cahiliyse, bu konuda cahil kalmak için özel bir çaba sarfetmiş olması gerekiyor. Başka türlü nasıl mümkün olabilir ki?
İkinci ihtimal, Bekir Coşkun İslam nefretini ortaya koymak, İslam’a karşı mücadele etmek için yollar arıyor. Bu ihtimal doğruysa, İslam’a karşı mücadele etmek için bir malzeme bulamamaktan kaynaklanan bir tür çıldırma halini yaşıyor olmalı. İslam ile mücadele etmek için aklını kaybetmiş görüntüsü veren Bekir Coşkun’a bir tavsiyemiz var, hem de Müslüman olarak, bize müracaat etsin, İslam ile mücadele konusunda ona yardımcı olalım, sadece çıldırmalarına engel olmak, toplumu çıldırmış insanlardan korumak ve seviyeyi biraz korumak için…
Üçüncü ihtimal, kültür ajanı olmasıdır. Eğer bu ihtimal doğruysa, mutlaka gönüllü olmalıdır. Çünkü herhangi bir batılı gizli servis, bu kadar cahil ve ahmak birini ajan olarak istihdam etmez. Kendi kendine ajanlık yaparak, muhtemelen batıdan, Batılılaşanlardan veya herhangi bir yerden menfaat umudu taşıyor olmalı. Böyleyse eğer Coşkun’a kötü bir haberimiz var, bu kadar kötü bir ajanlığa kimse beş kuruş vermez.
Şu ifadeye kim para verir;
“Diyeceksiniz ki “İnekle ne alâkası var?” hani… Kesik kafası ile kendisini kesenleri sırat köprüsünden geçirip cennete götüreceğine inanıyorsunuz da… Benzin zammını ineğin yaptığına niye inanmazsınız?..”