İNŞA VE MUHAFAZA-5-

İNŞA VE MUHAFAZA-5-
İslam irfanının en zor konuları “ruhi ilimler” bahsidir. Ruhi ilimlerin üstadı neredeyse kalmadı. Ruhi ilimler, malum olduğu üzere tasavvuf mecrasında tahsil edilirdi. Günümüzde insan kalitesi o kadar düştü ki, bırakın ruhi ilimlerin tahsilini, İslami İlimlerin tahsili bile yapılamıyor. İslami İlimlerin tahsil edilemediği bir vasatta, İslami İlimlerin en derinleri olan ruhi ilimlerin tahsili hayal oldu.
Ruh ilimlerinin tahsil imkansızlığı (neredeyse imkansız hale geldi), bu alandaki eserlerin, tezahürlerin, hikmetlerin muhafazasını zorlaştırdı. İslami İlim Mecralarının en hususisi olan ve sadece İslam irfanında bulunan bu ilimler, materyalist dünyaya karşı en net farklarımızdan ve en ileri olduğumuz alanlardan biridir. Ne var ki tahsili zorlaşınca, muhafazası da zorlaştı. Müslümanların ruhi ilimlerle ilgili hassas olması lazım… Tahsil edemediği için anlayamadığı bu ilimlere karşı hasmane tavır içine girmek, büyük bir ilmi katliam olur.
Ruhi ilimler bahsinde problem sadece “anlama zorluğu” değil, bunun kadar büyük bir problem de, istismar kolaylığıdır. Ruhi ilimlerin (ve tasavvufun) deruni tarafının zahiri tarafından fazla olması, istismar için altyapı hazırlıyor. Sahih tasavvuf merkezlerinin, günümüzde, istismara karşı aldığı tedbir, “ruhi ilimleri” gündem dışı tutmak olmuştur. Tedbir doğrudur, tahsili yapılmayan ilmin sözü edilmez. Tahsilsiz ilmin lafının edilmesi, istismar için fevkalade imkanlar hazırlar. Bir asırdan fazladır (bizim kanaatimiz) bu tedbirin cari olduğu görülüyor. Fakat yeni bir çağın başında, yeniden İslam Medeniyetinin inşasının eşiğinde, “münhasıran İslami ilim mecrası” olan, başka kültür ve medeniyet havzalarında bulunmayan ruhi ilimlerin tahsilinin başlaması gerekiyor. Bu mecburiyettir ve bu vazife tabii ki yine tarihte olduğu gibi, tasavvuf merkezleri tarafından deruhte edilecektir. Yine gündeme getirmeksizin, konunun cahillerine teslim edilmeksizin, istismarına imkan hazırlamaksızın bu ilimlerin tahsiline başlanması gerekiyor. Mütehassısları ortaya çıkana kadar, temsil liyakat ve ehliyetine mütekamil seviyede sahip olana kadar tahsilinin gündem dışı tutulmasında tabii ki fayda var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.