İNŞA VE MUHAFAZA-7-

İNŞA VE MUHAFAZA-7-
İnşa sürecinde muhafazanın hususiyetlerinden biri, inşa safhalarının tespit edilmesidir. İnşa stratejisi olmadan, inşa sıra listesi yapılmadan başarılı olmak mümkün olmaz. Hayat, “yüksek medeniyet” fikrini beklemez. Medeniyetin acil ihtiyaçları ile hayatın acil ihtiyaçları arasında muvazenenin kurulması şarttır. Muvazene kurulamıyor veya kurulan muvazene muhafaza edilemiyorsa, hayatın acil ihtiyaçları öne alınmalıdır. Nazari olarak yanlış gibi görünen bu tercih, nazariyatı tatbikata feda etmek şeklinde anlaşılabilir. Unutulmamalıdır ki, hayatın acil ihtiyaçları karşılanmadan yapılacak her iş, hayat tarafından tepelenmekte, imha edilmekte, yeryüzünden silinmektedir. Fakirliğin ahlakı olabilir ama medeniyeti olmaz. Açlığın ise ne ahlakı olur ne de medeniyeti… Medeniyetin ihtiyaçlarını hayatın ihtiyaçlarına tercih etmek, nazari olarak doğru görünse de, ameli sahada “tatbik edilebilir” bir fikir değildir. Özellikle de hayatın acil ihtiyaçları sözkonusu olduğunda, insanların ne kadar vahşileştiği, dünya tarihinde milyonlarca defa kendini tekrarlayan bir gerçektir.
Asıl olan, medeniyetin ihtiyaçları ile hayatın ihtiyaçları arasında mütekamil bir muvazene kurmak ve inşa süresince bu muvazeneyi muhafaza etmektir. Sadece medeniyet inşası (ihtiyaçları) ile ilgilenmek ve hayatı ihmal etmek, medeniyeti uzayda kurmaya çalışmak gibidir. Hayat, inşa faaliyetinin altyapısını çökertir ve asla mesafe almak kabil olmaz. Sadece hayatın ihtiyaçları ile ilgilenmek ve onun peşinden gitmek, “medeniyet fikrini” kaybetmektir, varılan menzil medeniyetten başka bir şey olur.
*
İnşa sürecinin ilk safhası, hayatın acil ihtiyaçları ile medeniyetin acil ihtiyaçlarının kesiştiği alanlar ve işlerdir.
İnşa stratejisinde en fazla isabet kaydetmesi gereken nokta budur. Halkın açlık gibi bir meselesi varken, hayatın altyapısı asgari seviyede temin edilmemişken, mevcut hayat gerçekliğinden kopuk görünen “yüksek medeniyet müesseselerine” büyük kaynaklar ayırmak, o müesseselerin inşasına mani olur, inşası tamamlanırsa hayatiyet kazandırılamaz, hayatiyet kazandırılırsa devam ettirilemez. Halkın isyan edip inşa safhasındayken yerle bir etme ihtimali ihmal edilmemelidir. Bu türden açık yanlışlar yapıldığında halkın isyanı meşru hale gelir ki, eldeki silahlı kuvvetlere veya başka güç birimlerine güvenerek isyanı umursamamak, çıktığında maddi güçle (katliamlar pahasına) bastırmak, medeniyetin “inşa fikri” olmadığının açık alametidir, aman dikkat…
Hayatın acil ihtiyaçlarını karşılamak için medeniyet müesseseleri inşa edilmesi, medeniyet fikrini halka maletmenin en kestirme, en derin, en etkileyici yoludur. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayan, problemlerini çözmeyen, meselelerini halletmeyen hiçbir fikir halka malolamaz, hiçbir teşebbüs başarıya ulaşamaz. Ne var ki, halkın ihtiyaçlarını medeniyet müesseseleri ile değil de herhangi bir şekilde karşılamak, beyhude bir çabanın içine girmektir. İşte inşa sürecinin bidayeti tam olarak burasıdır.
Halk ihtiyaçlarının peşinde gider, hayatı o merkezde yaşar. İhtiyaçlarının karşılanması için de nazik, zarif, asil, derin medeniyet müesseseleri talep etmez. İhtiyacın en kaba şekilde karşılanmasına bile itiraz etmez. Bu sebeple mesele, halkın ihtiyaçlarını karşılamak değil, ihtiyaçları medeniyet müesseseleriyle karşılamaktır. Karnı doyan insanın tok ve güçlü haliyle günah işleme arzuları da zuhur eder, iyilik yapma duyguları da… İhtiyaçlar, bir medeniyet anlayışı ile karşılandığında insanlar o istikamete yönelir, öylesine karşılanan ihtiyaçlar insanları günah işleme gücüne de kavuşturur.
Hayat ile medeniyetin acil (ve zaruri) ihtiyaçlarının kesiştiği alanlarda ve işlerde inşa edilen müesseseler, medeniyet inşasındaki ilk istinatgahtır. Medeniyetin en kuvvetli mukavemet merkezi burasıdır. Medeniyet inşa sürecinin altyapısı bu müesseselerdir. Medeniyet ilerleyen safhalarda tüm gücünü buradan alır. Bu müesseseler ısrarla ve hassasiyetle muhafaza edilmelidir. Medeniyet hayatı ve halkı her cihetten kuşatana kadar bu müesseselerin arkasına en büyük hassasiyet yığınağı yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.