İNŞA VE MUHAFAZA-8-

İNŞA VE MUHAFAZA-8-
İnşa sürecinin ikinci safhası, hayatın mühim meseleleri ile medeniyetin mühim meselelerinin kesiştiği sahalar ve işlerdir.
Medeniyet ve hayatın kesişen acil ihtiyaçlarının karşılanması, insanların duygu dünyasına nüfuz etmeyi mümkün kılar, mühim ihtiyaçların karşılanması ise akıl dünyasına nüfuz etmeyi… Mühim işler, ferdi ve içtimai oluş süreçleri ile ilgilidir. Acil ihtiyaçların medeni müesseseler ile medeniyet anlayışıyla karşılanması, cemiyette çok az insan tarafından farkedilir, anlaşılır, önemsenir. Mühim ihtiyaçların medeniyet seviyesinde karşılanması ise cemiyette çok fazla insan tarafından farkedilir. Mühim işler, üzerinde tefekkür faaliyetinin yoğunlaştığı meselelerdir. Medeniyet inşasının başlamasından önce de mühim meselelerde düşünme temrinleri bol bol yapıldığı için dikkat ve hassasiyet yoğunluğu mevcuttur. Acil ve zaruri ihtiyaçların karşılanması, bu meselelerdeki duygu ve akıl sıkışmasından dolayı tefekkür yoğunluğundan uzaktır. Medeniyet inşasının geniş halk kesimlerince farkedilmesi ilk olarak mühim meselelerdeki inşa faaliyeti ile başlar.
Medeniyet inşası mühim işlerle başlar. Acil ihtiyaçların karşılanması, hiçbir zaman “medeniyet sükûneti” ile gerçekleştirilemez. Medeniyetin mühim hususiyetlerinden birisi, “sükûnetidir”. Acil işler, sükunete manidir, özellikle de medeniyet inşasının bidayetine denk gelen acil işler… Fakat unutulmamalıdır ki acil işler ne kadar medeniyet ruhunu celbedecek şekilde yapılabilirse o kadar büyük bir tesir icra eder.
Hayat ile medeniyetin kesişen mühim işleri, ikisi arasında yapılan bir ahitnamedir. Hayat ile medeniyet bu işler üzerinden vuslata erer. Hayat kendini medeniyete rapteder, medeniyet hayata hakim hale gelir. Biri olmadan diğerinin varolamayacağı hissi, bu işlerle üretilir. Mühim işler hayatın medeniyete teslim olması, medeniyetin de hayatı teslim almasıdır.
Acil ve zaruri işler insanların hissi altyapılarını oluşturur. Mühim işler ise hayatın altyapısını oluşturur. Bu sebeple medeniyetin hayata kement atması ve onu yakalaması, mühim işlerle kabildir.
Mühim işler, medeniyet tefekkürünün, inşa fikrinin, irfan müktesebatının çapını gösterir. Medeniyet inşasının ilk ciddi testi mühim işlerde gerçekleştirilir. Medeniyet inşasına başlanıp başlanamadığı bu işlerde görülür.
Mühim işler için ihdas edilen müesseseler, medeniyet inşasının ikinci istinatgahıdır. Bu müesseseler muhafaza edilmeden inşa süreci devam edemez, böyle bir sıçrama tahtasının muhafazası ihmal edilemez. Mühim işler için inşa edilen müesseseler, ilk medeniyet müesseseleridir ve bunlar muhafaza edilmezse medeniyet inşa edilmiyor demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir