İNSANDAKİ İNKİŞAF SEYRİ E-KİTAP -HAKİ DEMİR-

                                                                                                                           TAKDİM

 

Türk ilim ve fikir hayatı, insan bahsinde çok zengin kaynaklara sahip değildir. Türk kültür tarihindeki konuya dair sayısız eserlerden bahsetmediğimiz anlaşılıyor olmalıdır. Çağdaş ilim ve fikir hayatımızda insan konusu yeterince tetkik ve telif eserle ele alınmamıştır. Eski eserlerimiz ise günümüze kazandırılamadığı için, neticede çok kısır bir ıstılah (terminoloji) ile karşı karşıya bulunuyoruz. Sayılabilecek kadar az sayıdaki ciddi telif eserler, insan bahsinin, derinliğine ve genişliğine izahını yapabilecek, verimleri hayatı yaşamaya kâfi gelecek derecede ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.

Her hangi bir mevzuda dil, üslup ve ıstılahın (literatür) oluşması, o konuda çok zengin bir zihni faaliyetin bulunması ve bu faaliyetlerin kitaplaşması ile mümkündür. Maalesef çağdaş Türk kültür hayatı “insan” bahsinin dil, üslup ve ıstılahını oluşturacak tetkik ve telif esere sahip değildir. Bir konudaki kitabın anlaşılabilmesi için, o konuda dil, üslup ve ıstılahın oluşması mecburiyettir. Eğer bunlar oluşmamışsa, tabirler her insan tarafından farklı anlaşılabileceği için, eserin doğru anlaşılabilmesi zor olacaktır.

Bu eser böyle bir vasatta neşredilmenin tehlikesini taşımaktadır. Tehlike tarafımızdan fark edildiği için, bu eserle “insan” konusuna bir giriş yapmayı muvafık bulduk. Konuya dair önemli tabirler lüzum görüldüğü yerlerde uzun uzun açıklanmıştır. Bir anlamda bu eser  “insan” konusunun tariflerini havidir. Konunun lügatidir.

Bir kaç eserle ıstılah oluşturmak mümkün olmadığına göre, elinizdeki eser ; “insan” mevzuunun dil ve üslubunu oluşturma gayretidir. Meseleler ana hatlarıyla çerçevelenmiştir. Mevzular daha sonraki ciltlerde, temelinden teferruatına kadar tetkik ve izah olunmuştur.

Hulasa bu eser ; “insan” bahsinin çerçevesini oluşturarak, zeminini belirler ve anlaşılmasında bir mantık teklif ederken, tarifleriyle, tabirlerin açıklanmasını temin etmeye çalışır. Konunun elifbasını gösterir.

Tüm bunlarla beraber insanın inkişaf seyri bu eserde ele alınmıştır.

İnkişaf seyri, insanın doğumundan ölümüne kadar iç âleminde yaşayacağı serüvendir. Zaman zaman vaki olsa dahi, teferruata fazlaca girilmeksizin iç âlemin geçirdiği safhalar tetkik edilmiştir. İnsan mevzuunun temel meseleleri tespit edilmiştir. Meseleler kısa açıklamalarla ilgili yerlerine oturtulmuş ve etraflıca izahı diğer ciltlere bırakılmıştır.

İnsanın inkişaf seyri bir hat halinde takip edilmiştir. Muayyen vasıfları haiz bir insan model olarak alınmış ve iç âlemin inkişaf seyri marazlardan ve sapmalardan müstakil olarak izah edilmiştir. Muhakkak ki; bütün insanlar bu modele uymayacak ve bu paralelde bir inkişaf seyri yaşamayacaktır. Belki hiç bir insan tüm hayatı göz önüne alındığında bu modele baştan sona uymayacaktır. Fakat konunun fikrini örmek için zemin teşkili zaruridir. Birinci cilt (bu eser) bu zarurete mebni olarak kaleme alınmıştır. Bir insanın yaşayabileceği muhtemel bütün safhalar tespit edilmiştir. İnsanların hangi safhaya kadar ilerleyebileceği ve bu safhanın imkânlarından hangi ölçüde faydalanabileceği diğer ciltlerde teferruatı ile izah edilmiştir.

İNSANDAKİ İNKİŞAF SEYRİ E-KİTAP İNDİR     İNSANDAKİ İNKİŞAF SEYRİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir