İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-12-GENÇLİK KURULUŞLARI-2-PROGRAM

GENÇLİK KURULUŞLARI-2-TATBİK EDİLECEK PROGRAM
Tek program değil birçok program hazırlanmalıdır. Talebelere tercih imkanı sağlanmalı, mümkünse farklı yaz tatillerinde her talebenin tüm programları takip etmesi temin edilmelidir.
Tüm programlarda müşterek konular olmalı, bu konular üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle durulmalıdır. Müşterek konular; lisan öğretimi, tarih bilgisi, hayat tarzı (kültür ve ahlak) tanıtımı, arkadaşlık bağı kurulması ve tatil olmalıdır.
Kısa süreli lisan öğretim programları sürdürülmeli, misafir talebelere refakat edecek yerli talebeler ile konuşma temrinleri yaptırılmalıdır.
Lisan öğretim programları, mümkünse ülkelerin birbirinde açtıkları kültür merkezlerinde süreklilik arzetmelidir. Tatil programlarındaki lisan öğretimi, kültür merkezlerindeki lisan öğretim programlarının tamamlayıcısı şeklinde yürütülmelidir.
Ev sahibi ülkenin tarihi öğretilmeli, İslam tarihindeki yeri ve emperyalizmden etkilenmeleri anlatılmalıdır. Tarih bilgisi, ilmi disiplin içinde değil, aktüel siyasi kavrayışın temel malzemelerini temin edici şekilde verilmelidir. Her İslam ülkesinin İslam tarihindeki yeri, ehemmiyeti, şimdiki zamanda hangi noktada olduğu gibi toparlayıcı bilgiler öğretilmelidir. Batının askeri, iktisadi ve kültürel işgallerine nasıl maruz bırakıldığı, halen batı işgalinin ve yerli temsilcilerinin ne durumda olduğu, hangi güçlere sahip bulunduğu gibi bilgiler, siyasi şuur inşa edecek şekilde nakledilmelidir.
Hayat tarzları, buna bağlı olarak kültür ve ahlak bünyeleri anlatılmalı, bunların İslam ile irtibatının hangi durumda olduğu, hangi İslami kaynaklardan beslendiği, İslam’dan ne kadar uzaklaştığı öğretilmelidir. İslam’ın nasıl anlaşıldığı, İslam irfanının o ülkede nasıl bir ahlak ve kültür haline geldiği, yozlaşma ve çürümenin hangi süreçleri takip ettiği, şimdi ne durumda olduğu, İslam’ı doğru anlamak için şimdi neler yapıldığı anlatılmalı.
Yerli talebelerin her biri misafir talebelerden en az iki kişi ile arkadaş olmalı, onlara mihmandarlık yapmalı, evlerine misafir etmelidir. Aralarında hayat boyu devam edecek derinlikte dostluk kurulması sağlanmalı, birbirleriyle ahitleşmeleri teşvik edilmeli, program bittikten ve misafir talebeler ülkelerine döndükten sonra da devam etmesi istenmelidir. Ev sahibi talebeler, bir sonraki yıl misafir talebelerin ülkelerine gittiklerinde aynı eşleşmeler yapılmalı, dostlukları derinleştirilmeli, birbirleriyle müşterek çalışmalar yapmalarına imkan hazırlanmalıdır.
Talebelerin tatillerini bu programlar çerçevesinde yapmaları temin edilmeli, bu programlar aynı zamanda tatil alışkanlığı haline getirilmelidir. Talebeler, en azından tahsil hayatları bitene kadar her yaz tatilinde yapacakları tatil programını bu müesseseler ile görüşmeli, bu merkezlere bağlı hale gelmelidir.
*
Her programın müşterek muhtevası dışında farklı konuları ihtiva eden alternatifler hazırlanmalı, talebelere seçim imkanı verilmeli, böylece ülkeyi, o ülkede yaşayan halkı, halkın kültür ve ahlakını tanıma fırsatı oluşturulmalıdır. Bu çerçevede sayısız program hazırlanabilir. Fikir, ilim, sanat, siyaset, idare, mimari vesaire sayısız konuda program hazırlamak kabildir.
*
Hükümetler arası münasebetler geliştiğinde, resmi anlaşmalarla; gençlere, özellikle de üniversite talebelerine ulaşım, haberleşme, konaklama ve benzeri imtiyazlar tanınmalı, becayiş programı dışında da seyahat etme imkanları sunulmalıdır. Diğer ülkelerden gelen talebelerin sosyal ve kültürel faaliyetlere ücretsiz katılma imkanı verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.