İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-5-MÜŞTEREK BİLGİ HAVZASI

İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-5-MÜŞTEREK BİLGİ HAVZASI
İslam ülkelerinin ve diğer ülkelerdeki Müslüman toplulukların bilgilerinin bir havzada toplanması gerekiyor. Toplanması, işlenmesi, yeniden terkip edilmesi, kullanılabilir hale getirilerek piyasaya servis edilmesi büyük bir ihtiyaçtır.
Her ülkenin muhtelif veri bankaları var. İstihbarat teşkilatları da dahil olmak üzere, her ülkede çok sayıda veri bankası mevcut ve ülkeler faaliyetlerini buralardaki bilgilerle gerçekleştiriyor. İstihbarat bilgilerinin ve bilgi havzalarının dışında kalan alanlarda (yani açık bilgi kaynaklarında) her ülkede kurulacak şubelerle merkezi bir ağı besleyecek veri bankası kurulmalıdır.
Batıyı yakın zamana kadar önde gösteren, önde olmasını sağlayan önemli kaynaklardan biri de veri bankasının zenginliğidir. Veri bankasının zenginliği ve bilgiyi işleme mahareti… Batıyı taklit etmek, batı yapıyor diye yapmak gibi bir çabamız yok fakat faydalı olan, bizim bünyemize de zarar vermeyecek mahiyet taşıyan müesseselerin kendi fikir ve kültür havzamızda yeniden üretilmesi yoluyla kurulması ve işletilmesi gerekiyor. Batının bu özelliğini bu gün doğu (Çin, Hindistan vesaire) alıyor, devasa veri bankaları kuruyor ve faydalanıyor.
*
Bilgi havzasının istihbarat faaliyetlerinde kullanılacak şekilde kurulmamasına dikkat edilmelidir. Havzada toplanan bilgilerin istihbari bilgi mahiyeti taşımaması özellikle önemlidir. Sivil toplum tarafından kurulması düşünülen böyle bir müessese, ne kadar emniyetli olursa olsun istihbarat teşkilatlarından korunamayacağı için alınacak en önemli tedbir, depolanacak bilgilerin istihbari bilgi mahiyeti taşımamasıdır.
Ne var ki yine de emniyet tedbirlerine üst seviyede dikkat edilmesi gerekir zira istihbarat teşkilatlarının bilgi kaynaklarının kahir ekseriyeti zaten “açık kaynaklardır”. Zaten istihbarat denilen hadise, özü itibariyle bilgi toplamaktan ziyade bilgiyi terkip etme işidir. İstihbarat teşkilatları açık kaynaklardan elde ettikleri bilgileri terkip ederek “istihbari mahiyet” taşıyan bilgiye ulaşmaktadır. Bu manada yabancı (düşman) istihbarat servislerinden mutlak manada korunması mümkün olmayan bu bilgi havzası, hiç değilse Müslümanlara daha fazla faydalı olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Müşterek bilgi havzası, tüm alanları kuşatacak şekilde olmalıdır mutlaka ama tamamı tek havza halinde gerçekleştirilmemelidir. Belli bir taksim ve tasnif yapılmalı, ortaya çıkan her alan kendi içinde teşkilatlanmalı, her alandaki teşkilat tüm İslam ülkelerini ihtiva etmelidir. Mesela iktisadi alan, iktisadi tetkik teşekküllerini oluşturmalı, bu teşekküller İslam ülkelerinin hepsinde teşkilatlanacak bir ağ halini almalı, nihayet kendi bilgi havzasını kurmalıdır. “Müşterek işadamları Derneği” kurulmak suretiyle iktisadi alan İslam ülkelerinde teşkilatlanmalı, bu teşkilat kendi örgüsü içinde bilgi havzasını oluşturmalıdır. Bu misalde olduğu gibi, sivil toplum kuruluşları aynı şekilde teşkilatlandıklarında bilgi havzalarını oluşturmalıdırlar. Böylece bilgi havzalarına dışarıdan sızmalar gerçekleştiğinde kısmi zararlar meydana gelir.
*
Üyelere açık olacak bilgi havzası, üyelerin rahat hesap ve plan yapmasını, kolay maliyet çıkarmasını, fizibilite çalışmalarının bir ciddi bir kısmını masa başında yapmasına imkan verir, bu imkan fevkalade mühimdir. Ar-ge çalışmalarının, pazar araştırmalarının, ortaklık tekliflerinin sıfıra yakın bir maliyet ile gerçekleşmesi, düşünmeyi, planlama yapmayı, teşebbüsü kolaylaştırır, ufku genişletir, cesareti arttırır.
Müşterek bilgi havzasının faydaları sayısızdır, bahsini ettiğimiz birkaç misalden ibaret zannedilmesin. Tüm faydalarını da sayma imkanımız yok. Bilginin ne kadar mühim olduğunu bilenler, müşterek bilgi havzasına ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir