İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-Akli Süreçler (günün kitabı)

İSLAM MAARİF ANLAYIŞI-2-
RUHİ-AKLİ SÜREÇLER
Batının materyalist temelli dünya görüşü, evrim temelli insan telakkisi, insanın merkezini beyin olarak kabul etmekte, ufkunu da beyin parçasının imkanlarına hapsetmektedir. Ruhu kabul etmeyen bu kafa, kalbi-ruhi mecra bilmemekte, önlerine konulduğunda da inkar etmektedir. İnsan suretinde yaratılan varlığı “insan” yapan temel unsur ve kıymetin ruh olduğu bizim (Müslümanların) malumudur. Bu sebeple İslam maarif davasının temeli, kalbi-ruhi mecradır ve oradan akan istidat ve imkanların insan iç dünyasında oluşturduğu zihni evrendir. Bu manada maarif anlayış ve tatbikatı, ruh (kalb) ile akıl (zihin) arasında takip edilir.
Sıfır ile iki yaş aralığında, hiçbir talim ve terbiyeye tabi tutulmadan lisan öğrenebilen bebek, talim ve terbiye için altı yaşına kadar bekletilmektedir. Sıfır-iki yaş aralığında lisan öğrenebilmesi zaten ruhun varlığının başlı başına delillerindendir, bununla beraber altı yaşına kadar bekletilmesi, tüm insanlığın altı yılının çalınmasıdır. Dünyada yedi milyar insan olduğu hesaba katılırsa 42 (6 yıl x 7 milyar insan) milyar yılı çalınmış demektir. İnsan telakkisini ruh, nefs, kalb, zihin, akıl vesaire temel meseleleri üzerine kuran Müslümanlar bu oyuna gelmemeli, iki milyar Müslüman, on iki milyar yılının çalınmasına göz yummamalıdır.
Bu ve benzeri birçok konu kitapta izah edilmiştir.

20141107_161242
_______________________________
Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
E-mail: hacinuriyildiz@hotmail.com
NOT: Sipariş vereceklerin; 1-İsim ve Soyisim, 2-Adres , 3-Telefon, 4-TC numarası (fatura için) bilgilerini, Nuri Yıldız’ın e-mailine göndererek telefonla bilgi vermeleri rica olunur.
__________________
Banka Hesap Numarası:
Halk bankası K.Maraş merkez şubesi
TR 61 0001 2009 4720 0001 0304 75
________________________________
Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-Medeniyetin Göç Vakti
5-Anlayış ve Tefekkür
6-Zaman Mekan Varoluş
7-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
8-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
9-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler

10-İslam ve Teşkilat
11-Karz-ı Hasen Müessesesi
12-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
13-Akl-ı Selimin Farkı
14-Akıl Nedir?
15-Aklın Teşekkül Süreci
16-Akıl İnşası-1-Nazariyat
17-Akıl İnşası-2-Tatbikat
18-Şahsiyet
19-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
20-Zeka Şahsiyet Hayat
21-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
22-Dirayet Mukavemet Hayat
23-İhtilal
24-İhtilal Liderliği
25-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
26-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
27-Batı Çöküyor
28-Filistin Davası ve Büyük İsyan
29-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
30-Büyük Kavga
31-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
32-Türkiye Yol Ayrımında
33-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.