İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-22-ETYEN MAHÇUPYAN

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-22-ETYEN MAHÇUPYAN
Etyen Mahçupyan, tartışmanın gerçekten haricilerindendir. Kendisi Ermenidir ve bunu gizleme ihtiyacında değildir. Gizlenmeyen ifşa edilmeyeceği için, bizim bu aidiyetini ifade etmemiz, anormallik taşımaz. Ermeni olduğuna işaret etmemiz, fikirlerinin, tespitlerinin, değerlendirmelerinin mevziini belirlemek içindir. Yani kendisi gayrimüslimdir ve o noktadan İslamcılık tartışmasına katılmaktadır. Keşke herkes bu kadar net olsa…
Etyen Mahçupyan’ın değerlendirmeleri, içinde yaşadığı toplumun tetkikine, dolayısıyla da müşahedelerine dayanıyor. İçinde yaşadığı toplumun bir kesimine, “dışarıdan” bakıyor. Bu özelliği önemli, çünkü meselenin bir boyutunu tamamlıyor. Doğrusu böyle bir bakış olmasa, “kendimiz çalıp, kendimiz oynuyor” havasında devam edeceğiz.
Dışarıdan bakan gözün bazı eksikleri olur. Mesela hassasiyetin kaynağı, imandır. Herhangi bir dini ve o dine mensup insanları değerlendirebilmek için onlarla hassasiyet müşterekliği olması gerekir. Başka bir dinden olan insanın (bu durum dünya görüşleri için de geçerlidir) iman etmemiş olmasından dolayı İslam’ı ve Müslümanları değerlendirme imkanı eksik olur. Bu tabii bir durumdur, bir Hıristiyan İslam’ı ve Müslümanları değerlendiremeyeceği gibi, bir Müslüman da Hıristiyanlığı ve Hıristiyanları değerlendiremez. Farklı bir din veya dünya görüşü, farklı bir hassasiyet, farklı bir akıl terkibi, farklı bir zihni organizasyon demektir. Bu sebeple, bir din veya dünya görüşünün müstesibi, başka bir din veya dünya görüşünü değerlendirirken, hassasiyet eksikliğini bilmeli, onları tamamen anlamayacağını görmeli, değerlendirmelerini ona göre yapmalıdır.
Etyen Mahçupyan, “dışarıdan” bakan göz olarak, Türkiye’deki en sıhhatli kalemdir. Bu manada gerçek bir entelektüeldir. İslamcılık tartışmasına katılmış olması iyi çünkü onun dolduracağı boşluğu kimse dolduramazdı.
*
Etyen Mahçupyan’ın yazılarını değerlendirirken birkaç hususa dikkat çekmeyi düşünüyoruz. Birincisi, belki İslamcılık tartışmasıyla ilgili değil ama Türkiye’nin bilmediği, üzerinde durmadığı, bu sebeple zihni dağınıklığa sebep olan, “farklı hassasiyet”lerin farklı anlayışları ilzam ettiği hususudur. Bu konuyu tetkik etmek için Etyen Mahçupyan iyi bir misal çünkü kendisi farklı hassasiyeti sarih olan, bunu gizlemeyen birisi ve belki de daha önemlisi seviyeli bir entelektüel olması. İkincisi, dışarıdan bakan gözün nasıl gördüğü meselesidir. Dışarıdan bakan göz derken, Etyen Mahçupyan’a oryantalist muamelesi yapmıyoruz aksine “içimizdeki dış göz” olarak bakıyoruz ki, bu durum ayrıca ehemmiyet kazanmasına sebep oluyor. Üçüncüsü, İslamcıların serdettiği fikirlerin dış göz ile nasıl göründüğü meselesidir. Etyen Mahçupyan, seviyeli bir entelektüel olduğu için bu vasfı hakediyor, yoksa Ertuğrul Özkök de dışarıdan bakıyor ama fikri derinliği ve entelektüel kavrayışı olmayan, propaganda yapmaktan başka bir zihni faaliyeti olmayan birisidir. Bu sebeple Ertuğrul Özkök, bize dışarıdan ayna tutamaz, çünkü aynası kirli.
Bu özellikleri toplayınca, Etyen Mahçupyan’ı konu edinmemek yanlış olurdu. Etyen Mahçupyan’a, tartışmaya katıldığı için teşekkür borcumuz olduğunu ifade edelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir