İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK”

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK”
İsim meselesine takanlardan birisi Hilal Kaplan. İsim konusu ne kadar konuşulur? Nihayetinde bir teklifte bulunursunuz, kabul edilir veya edilmez, ondan sonra muhtevaya devam edersiniz. Hilal Kaplan’ın yazılarına bakınca, isim, “esas”tan önemli. Kaplan “esas” ile ilgili bir şey söylemiyor, söyleyemiyor, isme taktı, kendini muhatap aldırmak istiyor.
Niyeti nedir ne değildir kim bilir. Fakat son yazısı o kadar haddini bilmez, o kadar terbiyesiz, o kadar çerçevesiz, o kadar ahlaksızca bir yaklaşıma işaret ediyor ki, yazıda asla fikir insanı olduğuna dair bir mana tütmüyor. 24.08.2012 tarih ve “Hz. Muhammet (SAV) İslamcı mıydı?” başlıklı yazısından bahsediyoruz.
Bir konunun zemini olur, çerçevesi olur, nispetleri olur, kuralları olur, tartışmada bunların oluşturduğu iklimde cereyan eder. Bu kadar hoyrat, bu kadar edepsiz, bu kadar kuralsız yazı yazan olmadı bu tartışmada. Ancak Zaman gazetesinin “yorum” sayfasındaki hezeyanlar ile “edep” açısından yarışacak bir yazı.
Fikir tartışmalarına hafifmeşrep itirazlar ve beyanlar vardır, herkes duymuş, karşılaşmıştır. Mesela milliyetçileri eleştirirken, “Hz. Adem demi Türktü?” gibi bir seviyesiz itirazlar, mesela mezhep konusu konuşulurken, “Hz. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz hangi mezheptendi?” gibi edepsiz sorular… Milliyetçi filan değiliz fakat onlara böyle ucuz sorular sorarak köşeye sıkıştırma çabaları her zaman sığlık ve şahsiyetsizlik olarak görünmüştür gözüme.
*
Yediği haltın bir miktar farkında, o başlığın mesuliyetini kendi üzerine almaktan imtina ediyor ve başka Müslümanlara yüklüyor. “Başlıktaki soru benim gibi sizlerin de kulağını tırmalıyor mu bilmiyorum. Ancak kulağı tırmalanmayan önemli bir kesim Müslüman’ın Hz. Muhammed’in en büyük İslâmcı olduğunu öne sürdüklerini biliyoruz.”
Sokaktaki ilmihal seviyesinde İslam bilgisine sahip birisi bile, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hakkında “İslamcı” demez. Hilal Kaplan dışındaki her Müslüman bilir ki, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, “hiçbir şeyci” değildir çünkü o her şeyin nispetidir, her şey O’na nispeten mana kazanır, izah edilir. O, din sahibidir. Olsa olsa bazı Müslümanlar şunu söylemiştir; “İslamcılar, İslam’ı, Efendimizin beyan ettiği gibi anlıyorlar, O’nun gibi tatbik etmek istiyorlar”.
Bazı densiz ve seviyesiz insanlar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam için, “İslamcı” ifadesini kullanmak izansızlığını, idraksizliğini kullanmışsa, münferiden ve münhasıran psikiyatrik vakadır. Fakat tartışmayı baştan beri izleyen birisi olarak, kamuoyunda bir kişinin bile böyle bir ifadeyi beyan etmesi bir tarafa, ihsas ve ima ettiğine bile rastlamadım. Ve Efendimiz için, “O İslamcı değildi” türünden ucuzculuğu ve hafifmeşrepliği, Zaman gazetesinin “yorum” sayfasındaki hezeyanlarda bile görmedik. Onlar bile bu hassasiyete riayet etti.
Hilal Kaplan nerede yaşıyor, çevresinde kimler var ki, böyle bir ifadeyi kullananlar olduğunu söyleyip, böyle bir edepsizliği yazısının başlığına koyabiliyor. Her şeyin nispeti olan “Risalet” başka bir şeye nispet edilir mi?
*
Risalet ve nübüvvet, “iman konusudur”. İman konusu… Bunun ne olduğunu anlama iktidarı var mı Hilal Kaplan’ın? Aklı, “iman konusu” nedir anlayabiliyor mu? Hayrettin Karaman hocayla köşesinden böyle edepsizce tartışacağına, ona, “iman konuları hakkında tahfif ifadesi kullanmanın hükmü nedir?” diye bir soruversin. Veya Hayrettin Karaman, iman konuları hakkındaki tahfif ifadelerinin hükmünü bir yazsın. Veya hükmün ağırlığından dolayı Karaman hoca, Hilal Kaplan’a bizzat anlatsın.
Sebebinin ne olduğu önemli değil, iman konularını tahfif edecek ifadeler kullanılamaz, gazete köşelerinde (kamuya açık yerlerde) hiç kullanılamaz. Biraz kendinize gelin. Bir hususta fikir sahibi olduğunuzu göstermek için iman konularını malzeme olarak kullanamazsınız. Fikirden anlamadığınızı zaten izhar ediyorsunuz da, imanınıza dikkat edin.
Hilal Kaplan’ın yazısı ile ilgili bir şeyler yazmak istedik ama bu başlık altında yazmamız gereken hususların bunlar olduğunu düşündük. İnsan, “iman konusunu” Müslümanlarla tartışmasında masaya sürer mi? Aman Allah’ım, sen imanımızı ve aklımızı koru…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.