İSLAMLAŞMIŞ TÜRKÇENİN KAATİLLERİ-2-

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE DİL DEVRİMİ YOK

“Dil devrimi kavramının uyandırdığı kötü tesiri silmek ve ‘bilimsel etki’ uyandırmak için ‘dil plânlaması’ denilmesinin uygun bulunduğu anlaşılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ‘dil devrimi’ diye bir kavram yok. Olmadığı için, dilbilimcilerin bir araya geldiği uluslararası toplantılarda, bizimkilerin ‘dil devrimi” tezleri bir yere yerleştirilemiyor. Bu arada, ‘dil devrimi’nin kitapta verilen İngilizce karşılığına dikkat etmek gerekir: Language reform! Bu terim İngilizce aslından Türkçeye çevrilseydi, ‘dil reformu, ıslahı, düzenlemesi’ denilmesi gerekirdi. Yani İngilizce’de ve dünya dillerinde ‘dil devrimi’ kavramı yok. Türkiye’de yapılanlar bu yüzden dışarıya ‘language reform’ olarak takdim ediliyor” (sf. 91).

Atatürkçü rejimin izlerinin devam ettiği belli ki Millî Eğitimin Türkçe Sözlüğünde dil katliamcılarının ideolojik genleri hâlâ sürüyor. Türkçe’nin kaatillerini bize gösteren kitap dil mezalimini etraflıca anlatıyor: “Türkçe Sözlük’te ‘Osmanlıca’ ve yabancı dillerden alınan ‘sözcük’ olmayacak, kelimelerin Türkçe açıklamalarının dışında arapça, farsça karşılıkları verilmeyecek, ‘gereksiz yere’(!) deyim ve vecizeler (galiba atasözleri) kastediliyor) yer almayacak. Böyle bir sözlüğün en fazla sekiz-on bin kelimelik, Türkçe gibi binlerce yıllık birikime dayanan bir dili anlamaya, kullanmaya yetmeyen bir sözlük olması kaçınılmazdır” (sf.169).

KEMALİSTLERİN EN AĞIR KIYIMI: UYDURMA TÜRKÇE’YLE SEKÜLER KUR’ÂN DİLİ OLUŞTURMAK

Türkiye’de dil cinayetlerinin belgelerle dolu mufassal bir dosyası olan adı geçen kitapta (sf. 186-190) daha korkunç bir dil katliamından bahsediliyor. Kemalist rejim dil devriminde şiddetini artırarak Kur’ân tercümelerinin dilini de “Öztürkçecilik” adıyla kıyıma tâbi tutuyor. Katliamın şiddetine sadece bir misal: Âyet kelimesinin karşılığı “gösterge” dir. Gerisini tahmin etmek mümkün.

Söz konusu kitapta bir bir ortaya çıkarıldığı üzere devrimci Cumhuriyetin dil cinayetleri saymakla bitmiyor. “Devlet’in yeni sözlüğü: Greko-Anglo-Latin” bölümünden (sf. 273-274) öğreniyoruz ki, vesayetçi oligarşik Cumhuriyet millet hafızasını kevgire çevirmiş. Kur’ân-ı Kerim’i Türkçe’ye çevirirken uydurukça kelimeler kullanıldığı gibi, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün resmî kurumun icra sahasına giren yazışma dilini Latince, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi Batılı terim ve kelimelerle doldurur.

TÜRKÇE’NİN İSLÂM’DAN KOPARILIŞINA SEVİNİP, NÂRA ATAN KEMALİSTLERİN HEZEYANLARI

İslâmlaşmış Türkçe’nin soykırımdan vandalca bir haz duyan Kemalist yazarlar dil devrimine “Atatürk Türkçesi” diyerek sloganlaştırırlar. Öldürmeyi kutsayan Romalı paganlar gibi, dil katliamı lehine nâra atanların hezeyanları utanç vericidir:

“ İŞTE BU DİL DEMEKTİR ATATÜRK’ÜN TÜRKÇESİ”
“Türk dili kurtuluyor; Türk kendini buluyor / Arapçasız, Farsçasız bir ulus Türkçesi / Türk kendine geliyor / Türk kendine dönüyor /Arapçalar Farsçalar birer birer sönüyor / Türk dili açılıyor, gelişiyor / İşte bu dil demektir Atatürk’ün Türkçesi / Türk dili kurtuluyor bayram etsin Türkeli” (Şiirimiz ve Atatürk’ün Dil Devrimi -tebliğ- Yrd. Doç. Dr. Hasan Kolcu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 16).
KEMALİSTLERİN KATLİAM ÇIĞLIKLARI: “SAVAŞ AÇTIK ARAPÇAYA…”

Kemalistler dil devrimiyle dil savaşının başlatıldığını ilân ederler ve katliam için herkesi savaşa çağırıp, Moğollar gibi katliam çığlıkları atarlar:
“Savaş var, yine savaş! / Öz dilin özlemini gönülden duya duya / Savaş açtık bugün biz, Arapça ve Farsçaya / El dilini kökünden çıkarıp atacağız / Yerine dilimizin özünü katacağız /Artık öz dil savaşı… / Koşuyoruz peşinden, güneş yüzlü Önderin / Öz yolumuz Atatürk’ün yoludur (…) /Arkadaş: öz diline doğru yürü, yaklaş, var / Ve bil ki bundan sonra yâd ellerle savaş var / İşte bugün en önemli bir savaşın ortasındayız ” (H. Kolcu).

Mukaddeslerimizi, yâni derûnumuzu anlatan kelimelerimizin kaatillerini mekteplerden, millî eğitimden, kamudan ne zaman kovacağız?
————————————
İLÂVE YAZI:

İSMAİL GÖKTÜRK, MÜSLÜMAN TÜRK ÂLİMLERLE BULUŞTUĞU TATARİSTAN’DAN DÖNDÜ

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı ve KSÜ öğrt. gör. İsmail Göktürk,18-19 Nisan 2014 tarihleri arasında Tataristan’ın başşehri Kazan’da yapılan “Uluslararası Kazanlı Âlimler Sempozyumu” nda tebliğ sundu, Müslüman Türklük dâvasını yüklenen üç kıtadan münevveran ve âlimlerle görüştü ve hayırlısıyla döndü.

Moskofların elinde mazlum ve mazrur olan Müslüman Türklerle musafaha ederek dertlerini sual eden dost hoş geldin!

Değerli bilgi ve havadislerle gelen olan dostumuzu 25 Nisan 2014 Cuma günü “Dükkân Sohbetleri” nde “Kazanlı Âlimler, Kazan’da Türklük ve Müslümanlığın Durumu ve Kazan’da Medeniyet İzleri” ni anlatacak.
————————————-
FİKİR DÜKKÂNI’NDAN NÜKTELER

Ey azizan!
Başıma buda mı gelecekti? “Savaş Hocam niye aleyhimde konuşmuyor? Söyleyin Savaş hocamıza, bu mazlum ve mazrur muharririn aleyhinde konuşsun biraz” diye nâçizane bir istida yazmıştım.

Dostlarımla haber salmış ki, “O muharriri mahkemeye vereceğim…” demiş. Gönlüm kırılmadı, bilakis ziyadesiyle açıldı ve şevk geldi. Fakat derim ki: Bu mahkemeyi kendinin de içinde bulunduğu dostluk mahkemesinin büyükleri yapsa ne hoş ve adâletli olurdu.

Bir mevzu daha; Savaş hocam, “Benim bir ceketim var başka bir şeyim yok” demiş. Balıkçı Hocam, “Bir ceket…” ifadesinden “işkillendiğini” söyledi ve “İki ceketim var başka bir şeyim yok, diyenlerin 17,5 milyar servetleri çıkıyor. Bir ceketim var… diyenlerin de demek ki 8,75 milyar serveti vardır…” dedi. Dostluk mahkemesinde bu da sorulmalı.
—————————–
KİTAPLAR VE ÖDÜL

Şair ve hikâyeci Hasan Ejderha dostumuz, KSÜ’nün “2014 Yılı Edebiyat Ödülleri” nden “Takdir Ödülü” ne layık görülmüş. Bu ödülün bedeli eminim ki, onun, “Maraş’ın Cezbeli Gülleri”, “Kayık Tepe Operasyonu” ve “Marallar Oymağında Bir Ceylanla Oturup Ağlamak” kitaplarıdır.

İSLAMLAŞMIŞ TÜRKÇENİN KAATİLLERİ-2-” hakkında 1 yorum

  1. Maalesef bu sayfada da ( gereksiz yere çok ) uydurukça kullanlıyor. Bu makalelerden sonra diğerleri artık daha ziyade dikkat eder inşaAllah. Bu mevzuda size tavsiye edebileceğim çok kitap var ama en azından Prof. dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın ‘Uydurma olan ve olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü’ kitabını tavsiye ediyorum. İkinci el olarak temin edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.