İsrail ve Amerika’nın işbirlikçisi Suud devleti

İsrail ve Amerika’nın işbirlikçisi Suud devleti

Koca İslâm âlemi üç buçuk İsrail devletiyle niye baş edemiyor suali İslâm devletlerinin izzet ve haysiyetini kıracak ağır bir sual. Şeytanın dölü İsrail, gâvurun “alçak sarısı” Amerika bir yandan Kudüs’ü “başkent” ilân ederken, bir yandan yeni katliamlara yol açacak tahriklerini sürdürüyor.

Buna rağmen ölü toprağı atılmış, birbirine düşmanlık etmekle meşgul Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır gibi bazı Müslüman devletler İsrail’le ittifak hâlinde olmayı elan sürdürüyorlar.

Mefluç hâlde olan İslâm âleminin üç buçuk İsrail’le niye baş edemediğinin cevabı, bazı İslâm devletlerinin katliamcı İsrail’le ittifak içinde olmalarıdır. En başta Suudi Arabistan kralları ve veliahtları Ortadoğu’daki katliamların elebaşı Amerika ve İsrail’in Kudüs’ü “başkent” olarak ilân etmelerini zımnen destekliyorlar.

HZ. PEYGAMBERİMİZİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ SUUDLAR!

Suud devletinin Kudüs hakkında gösteri ve beyanatlara sansür uygulaması,
Suudilerin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sarı katil Amerika tarafından Riyad’daki gizli bir ziyarette Kudüs’ün “başkent” plânına ikna edildiği haberleri, İslâm medeniyetinden nasipsiz, ümmet kaygısı taşımayan gevşek ve konformist Suud monarklarının Kudüs’e ihanet içinde olduklarını gösteriyor.

İsrail ordusundan üst seviyede bir yetkilinin Londra’da iki Suudi prensle görüşmesinde “Siz artık bizim düşmanımız değilsiniz” demesi, Kudüs’ün İsrail’e Amerika eliyle satıldığı anlamına geliyor.

Demek ki ümmet endişesi taşımayan, İslâm’ın yüce haysiyetinden uzak Suud devleti kendi saltanatını sürdürmek için İsrail’le yakınlaşma faaliyetleri yapıyordu. Demek ki öteden beri süren bu yakınlaşmanın arkasında Kudüs’ün şeytanın dölü İsrail’e satılması da varmış…

İsrail yandaşı olan Mısır’daki darbeci yönetimin Mısır-Gazze arasındaki tünelleri ve Refah kapısını kapatarak Gazze’de akan kandan mesul olduğunu unutmamak gerek. Aynı Mısır Kudüs’ün İsrail’in “başkent” olmasına diplomatik itirazın ötesinde siyasi ve dinî cihetten bir behre göstermiş değil.

Mısır’ın yanında İsrail’le örtülü ittifakı olan Katar, Bahreyn, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de Kudüs’ün İsrail’in “ başkenti” olarak karar alınmasına ciddi bir karşılık vermeye niyetli görünmüyorlar.

İSLÂM DÜNYASI TÜRKLERE BİAT ETMEDİKÇE BU İŞLER DÜZELMEZ

Mevcut dünya düzeninin bânisi olan Batı, Osmanlı devletini parçalayarak kanserli bir Ortadoğu meydana getirdi ve kısa süre sonra da İsrail’i bölgenin kalbine yerleştirdi. O günden bu güne Ortadoğu’da düzen ve huzur kalmadı.

Suriye’deki Baas rejimi ve İran Devrimi İsrail tehlikesini kendilerini meşrulaştırmakta kullandı. Müslüman Kardeşler’in Mısır’da devrilmesi ve Suriye ve Irak’taki iç savaş İsrail’in elini güçlendirdi. Ortadoğu’da Müslüman devletler kendi çıkarlarını mezhepçilik üzerinden meşrulaştırma kavgası verirken, İsrail, “büyük hayâli” “arz-ı mevuda” adım adım yaklaşıyor.

Başta Suudlar gibi Arap devletçikleri gibi recüliyet ve kahramanlıktan nasipsiz monarşik idarecilerin varlığı yok hükmündedir. Demek ki ibret alınmayınca tarih tekerrür ediyor.

Hâsılı, İslâm dünyası her bakından Türklere biat etmedikçe bu işler düzelmez. Osmanlısız, yâni Âl-i Osman Türklerinin olmadığı Ortadoğu devletlerinin akıbetinin böyle olacağı belliydi.
—————————————-
BUAY DERGİLERDE FİKİR VE GÖNÜL VAR

SEMERKAND dergisi Aralık 2017 sayısında Ali Yurtgezen hocanın üç ayrı yazısı var. İlk yazı, “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “Güvensizlik Hastalığı” adlı yazı. 15 Temmuz sonrasında yaşanan hâdiselerin cemaatler üzerinde yaptığı tahribatlar ve oluşturduğu güvensizlik anlatılıyor ki mutlaka okunması gereken bir yazı.

İkinci yazı, “T. Ziya Ergunel” müstearıyla yazdığı “Derman Arardım Derdime” adlı yazı hayattan, dertten şikâyet eden biz âcizlerin yüreğine nasihat üflüyor ve diriliyoruz.

Üçüncü yazı, “Ali Yutgezen” ismiyle yazdığı “İzzet ve Zillet” başlıklı yazı. “Bizi zelil kılan kim?”, “İzzete benzeyen zillet”, “Zilleti izzete çevirmek için”, “Kâfirlerin yanında izzet aramak”, “Zillet gibi görünen izzet” gibi ara başlıklardan oluşan bu yazı âcizâne görüşümce bir sohbet halkası içinde defalarca mukabele yapılarak okunmalıdır.

“Derman Arardım Derdime” yazısından tadımlık bir bölüm: “… zira yanmadan pişemezsiniz. Dünya imtihanından mihnetsiz geçemezsiniz. Mümin bunu bilir de beşeriyetine ârız olan halleri, fâni olanı, aslında olmayanı, dünya gailesinin dert etmez. İnsanı helâke götüren böyle dertlere, başka bir dertle dertlenmenin, bâki olanı dert edinmenin derman olduğunu da bilir. Bütün dertlere derman olan, insanı felaha götüren dert, Cemâl-i Mutlak olan Allahu Azinmüşşan’nın aşkıdır. Derttir; çünkü dünya gurbetinde sıla hasretinin ateşiyle yakar insanı, vuslat iştiyakıyla kıvrandırır. Dermandır, çünkü o ateş ve iştiyak sılaya varmanın, dünya varına aldanmadan Sevgiliye kavuşmak için dosdoğru yürümenin, aslına dönmenin imkânıdır. Dumanı tütüyorsa gemi yol alıyor demektir…”
——————————————————
TERKİP VE İNŞA DERGİSİ ARALIK 2017 / 33. SAYISI ÇIKTI

Sahipliğini Haki Demir’in yaptığı Aylık ilim irfan hikmet dergisi TERKİP VE İNŞA Aralık 2017 / 33. sayısı “Yeniden Medeniyet İnşası” dosyasıyla okuyucu huzuruna çıktı. Derginin mündericatı şöyle:

Takdim / Editör
Ön şart; Büyük Müdafaa Hattı / Alihan Haydar
Ön şart; “Medeniyet Tasavvuru” / Haki Demir
Temel Problem; “Büyük israf” / Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Modern Kapitalizmin “İhtiyaç Tuzağı” / Ahmet Doğan İlbey
Medeniyetin İhyası ve İnşası / İbrahim Sancak
Medeniyeti hedefleyen inşa hamlesi / Nurettin Saraylı
İnşa sürecinde nihai nizam olarak medeniyet / Ebubekir Sıddık Karataş
Medeniyet, mütemadi inşa ve inkişaftır / Faruk Adil
Medeniyet Şurası / Osman Gazneli
Medeniyet Müessesesi Fikri / Ahmet Selçuki
Medeniyet Müessesesi Nişanı / Ramazan Kartal
Mütemadi inşanın istikameti / Abdullah Tatlı
Mütemadi inşanın güzergâhları / Selahattin Adanalı
Mütemadi inşanın mevzu haritası / Ahmet Muhtar Turan
Necip Fazıl’ın çilesi devam ediyor / Hamza Kahraman
Mütemadi inşa sahaları / İlyas Taşkale
Maarif sahasındaki inşa faaliyetleri / Ahmet Kamil Tuncer
Hukuki sahadaki inşa faaliyetleri / Mustafa Karaşahin
Ahlaki sahadaki inşa faaliyetleri / Fatih Mehmet Kaya
Ahlâk ve inşa / A.Bülent Civan
İktisadî sahadaki inşa faaliyetleri / Necip Fazıl Toprak
Karz-ı Hasen misalinde inşa / Ünal Yılmaz
İktisat Hayat Ahlâk / İktibas
İrtibat: e.mail: osmangazneli@gmail.com
—————————————————
HECE TAŞLARI ŞİİR DERGİSİ 34. SAYISI

Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca’nın yaptığı “aylık şiir dergisi hece taşları”Aralık 2017/ 34. sayısı okuyucu huzuruna çıktı. Derginin Mündericatı şöyle:

Sıtkı Caney / Prof. Dr. Mehmet Narlı / Ahmet Efe / Ekrem Kaftan / Fahri Hoşap / Afak Şıhlı / Ahmet Süreyya Durna / Ramazan Avcı / Qeşem İsabeyli / Prof. Dr. Saim Sakaoğlu / Habil Yaşar / Cahit Can / Tayyib Atmaca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir