İSTİKLAL BEYANNAMESİ-ÖZET-

MİLLETE HİTAP

1-Ey Millet-i Necibe-i İslamiye, vaktine hazır ol.
2-1400 küsur seneden beri Hz. Allah’ı ve Peygamber-i Zîşan’ını hizmetine razı ettiğin İslam ölüyor.
3-Ecdadının kanı pahasına fethettiği kalelerin burçlarındaki “Medeniyet Sancağın”, bugün Batı tarafından indirilip, yerine kendi sancağı çekildi.
4-Medeniyet Sancağını burçlara tekrar dikecek hiç mi İslâm gayreti yok!
5-Korkma, korkma seni Batının bütün kuvvetleri birleşse kıramaz.
6-Sen mütevekkilen Alellah kendi mevcudiyetini gösterecek olursan, değil Batının kültür ajanları, nükleer füzeleri bile yıkamaz.

MİLLETİN CEVABI

1-İmanımız ve sadakatimiz Allah’a ve Resulünedir; itaatimiz Allah’a ve Resulüne sadık olanlaradır.
2-İnanırız ki; Müslümanlar muhakkak muzafferdir; dünyada veya ahirette…

3-Biliriz ki; bizim manevi ordularımız vardır; yeraltında ve gökyüzünde…
4-Biliriz ki; istiklalimizin teminatı İslam ve milletimizin sadrındaki imandır.
5-Biliriz ki; cihadın manasını ve kıymetini bilen hocalarımız vardır, ilan ederiz ki; cihat istiklalimizin teminatıdır.
6-Biliriz ve ilan ederiz ki; Millet-i Necibe-i İslam’ın en zayıf ferdi bile dünyaya meydan okuyacak kadar iman ve cesaret sahibidir.
7-Biliriz ve ilan ederiz ki; istiklalimiz iffetimizle kaimdir, iffetimiz istiklalimizle mümkün… İffetimize uzanan eli kırar, kafayı mermiyle doldurur, kalbi söker köpeklere atarız.
8-Biliriz ki; bayrağımızı bizden başka anlayan olmaz, o; istiklalin ta kendisidir ve istiklal destanı, hilalinde ve renginde mahfuzdur.
9-Biliriz ve ilan ederiz ki; istiklalimiz bahis mevzu olduğunda, aklımızın üstüne sıçrar ve hedefine sabitlenmiş mermi gibi düşmanın üzerine atılırız.
10-Biliriz ve ilan ederiz ki; milletimizin her ferdi işgal kuvvetlerinin karşısında durmaya kafidir, orduları lağvedilmiş olsa bile hükumetini teslim etmez.
11-İlan ederiz ki; vatan ve istiklal milletindir, “Millet-i Necibe-i İslamiye”; vatan toprağının ve millet istiklalinin bir zerresinin bile düşmana teslimi için hükumete vekalet vermemiştir.
12-Cesaretle ilan ederiz ki; düşmanlarımızın, yeryüzünde bizi korkutacağı hiçbir şey yoktur, yapacakları tüm hesaplar boşa çıkacaktır, her şart altında istiklalimiz kaim ve daim olacaktır.
13-İlan ederiz ki; istiklalimiz asla maddi ihtiyaçlarımıza bağlı değildir, istiklalimiz hiçbir maddi bedel karşılığı pazara çıkarılmamıştır, istiklalimiz; manevi ihtiyaç ve kuvvetlerimizle kaimdir.
14-İlan ederiz ki; mukaddesatımız, hayatımızdan kıymetlidir; istiklalimiz de mukaddesatımıza dahildir.
15-Tecrübeyle ilan ederiz ki; bu milletin, bedeni ruhunu taşımayan ihtiyarlarında bile çelik gibi bir irade ve cesaret vardır, istiklalimiz ihtiyarlarımızın da teminatı altındadır.
16-Memnuniyetle ilan ederiz ki; dili dönmeye başlayan çocuklarımız “dua ordumuz”dur, boyu silahın boyuna yetişen çocuklarımız “ihtiyat kuvvetleri”mizdir.
17-Kadınlarımızın imanına itimat ile ilan ederiz ki; istiklalimiz için cihad başladığında, kadınlarımız bir taraftan cephede savaşırken aynı zamanda mevzilerde eksilen yiğitlerimizin yerini doldurmak için erler doğurur. Bizi tüketemezsiniz, vesselam…
18-Milletimizin imanına itimat ile ilan ederiz ki; istiklal için gerekirse evimizi, şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı yakarız; karşısına geçip hür ve keyifli şekilde seyrederiz.
19-Boşuna hesap yapmayın, muhakkak ki hesaplarınız yanlıştır, çünkü istiklalimiz; imanımız ve mizacımızdaki sırlarla tesis ve tahkim edilmiştir, sizin aklınız ermez.
20-ASLA UNUTMAYIN… “DÜNYA BİZE MEZAR OLMADAN, DÜŞMANA GÜLZAR OLMAZ”.

NETİCE

21-Sanmayın ki Maraş istiklal harbi tarihte kaldı, sanmayın ki tekrarı muhal…
22-Biz; tankın ruhumuzu tepeleyemediği, uçağın cesaretimizi kıramadığı, merminin irademize işlemediği bir milletiz.
23-Biz; Maraş istiklal harbinde Fransız işgal kuvvetlerine karşı 500 şehit ile şehri kurtarmış, 15 Temmuzda; tüm batılı barbarların vatanı işgal hareketi başlatan yerli işbirlikçileri Fetö’ye karşı 250 şehit ile hem orduyu, hem vatanı, hem de devleti kurtaracak kadar maharet kazanmış bir milletiz.
24-Biz; tüm haşmetiyle varlığını sürdüren, dostun itimat ve muhabbet, düşmanın korku ve kaygı duyduğu, tarihi yazan değil, tarihin sahibi olan bir milletiz. Bizi mülkümüzden atmak isteyenlere şaşarız.
25-BİZ; İŞLERİNE AKIL ERMEYEN BİR MİLLETİZ, HADDİNİZİ BİLİN…

ÇAĞLARA HİTAP

26-İlan ederiz ki İstiklalimiz; vatan, millet ve devletin, İslam merkezinde terkip ve İslam tarafından temin ve tahkim edilmiştir.
27-İlan ederiz ki; İslam için gerektiğinde tüm dünya ile savaşırız, gerektiğinde tüm insanlığın derdine derman oluruz.
28-İlan ederiz ki; İmanımız için hiçbir dünyevi bedele tenezzül etmez, gerektiğinde kayıtsız şartsız ölürüz.
29-İlan ederiz ki; Vatanımız, İslam’ın, imanın ve iffetin mekan haritası ve müdafaa hattıdır, düşman taarruzu İslam’a, İmana ve İffete ulaşmadan tüm vatan sathı müdafaa cephelerimizdir.
30-İlan ederiz ki; Milletimiz, kadimden beri İslam’ın hadimi ve muhafızıdır, bu milletin kılına zarar vereni kırk parçaya böleriz.
31-İlan ederiz ki; Devletimiz, kadimden beri İslam ve İmanın müesses nizamı ve tezahürüdür, bir memuruna tokat atanın devletini yıkarız.
32-TARİHTE YAPTIK, ELAN YAPIYORUZ, İSTİKBALDE DE YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN.

HAKİ DEMİR
İSTİKLAL PLATFORMU

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir