PDF KİTAP-DERGİ

PDF KİTAP-DERGİ İRTİBAT

ALİ FURKAN DEMİR

TEL: 0546 545 89 69
E-Mail: alifurkandemir@hotmail.com

Halkbank İBAN TR:TR19 0001 2009 2220 0001 0920 39

Kitapların-Dergilerin fiyatı : 10 TL

******************************

HAZIRLANAN (Satışa sunulan) KİTAPLAR

YENİ EKLENEN KİTAPLAR (06.07.2021)

1-Yeniden İslami Mücadele-1-Mukaddime
2-Yeniden İslami Mücadele-2-Temel Esaslar
3-Yeniden İslami Mücadele-3-Husumet Cephemiz
4-Terörle Mücadele Sistemi-1-Mukaddime
5-Parti Teşkilatı-1-Siyasi Hedefler
6-Medeniyet Şehri
7-Şehir Şurası
8-Fetö’nün şifreleri
9-Hakem Müessesesi
10-İçtimai Kodlama
11-Camilerin Müesseseleştirilmesi
12-Beşeri Riyaziye ve İstihbarat İlmi
13-Beşeri Riyaziye ve Siyaset

AHLAK VE İSTİKAMET DERGİSİ
1. Sayı (Haziran 2021)
2. Sayı (Temmuz 2021)

HAKİ DEMİR
İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
İslam Medeniyet Tasavvuru-4-İlimlerin tasnifi
Medeniyet Devleti Anayasası
Medeniyetin Göç Vakti
Anlayış ve Tefekkür
Zaman Mekan Varoluş
Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
İslam ve Teşkilat
Karz-ı Hasen Müessesesi
Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
İnsan Zihninin Ana Haritası
İnsandaki İnkişaf Seyri
İnsanın Keşfi
Muhteşem Terkip, İnsan
Akl-ı Selimin Farkı
Akıl Nedir?
Aklın Teşekkül Süreci
Akıl İnşası-1-Nazariyat
Akıl İnşası-2-Tatbikat
Güçlü Akıl
Reşit Akıl
Aklın Sınırları
Şahsiyet
Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
Zeka Şahsiyet Hayat
Dirayet Mukavemet Hayat
Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
İhtilal
İhtilal Liderliği
İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
Değişim Süreçlerinin Tabiatı
Değişim, Devrim ve Sosyal Hareketler
Batı Çöküyor
Filistin Davası ve Büyük İsyan
İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
Büyük Kavga
Sistemin İdeolojik Sınırları
Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
Türkiye Yol Ayrımında
Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği
Düşüncenin Savruluşu
Medeniyet Akademisi
İnsan Ahlak Hukuk
Müslüman şahsiyetin yeniden inşası
Necip Fazıl
“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-1-
Kahramanmaraş İstiklal Beyannamesi
Matematik-1-Matematik ve varlık
İlimlerin kuruluş süreci-1-Mukaddime
İçtimaiyat ilmi-1-Mukaddime
İçtimaiyat ilmi-2-Temel mevzular
İçtimaiyat Usulü-1-Kuvvet ve Hareket
İçtimaiyat Usulü-2-Hal ve İstikamet
İslami Tefekkür Usulü-1-Mukaddime
İslami Tefekkür Usulü-2-Tefekkürün tabiatı
İslami Tefekkür Usulü-3-İslami tefekkür
İslami Tefekkür Usulü-4-Kavaid-i Külliye

HAKİ DEMİR-PROF. DR. VEYSEL ASLANTAŞ

1-Ahlak beyannamesi
2-Medeniyet beyannamesi
3-Siyaset beyannamesi
4-İslam İrfanının teknolojisi-1-İlim İnsan Alet
5-İslam İrfanının teknolojisi-2-Hayat İktisat Alet
6-İslam irfanının teknolojisi-4-Suni akıl
7-İstiklal Şurası-1-Mukaddime
8-İstiklal Şurası-2-Ahlak ve İstiklal Şurası
9-Yeni Üniversite Anlayışı-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)
10-İslam Külliyesi-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)
11-Enderun Külliyesi-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)
12-Maarif Külliyesi-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)
13-Milli Müdafaa Külliyesi-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)
14-Temel İlimler Külliyesi-1-Mukaddime (01.06.2021’de eklendi)

İBRAHİM SANCAK
1-İslamcılık meselesi
2-Medyada tefekkür krizi
3-Şia ve İran’ın ihaneti
4-Tefekkür hamlesi
5-Ecel teri mi doğum sancısı mı?
6-Paralel örgüt mü, paralel din mi?

NURETTİN SARAYLI
1-Tefekkür krizi
2-Tefekkür ve hezeyan
3-İslamcılık tartışmasının haricileri
4-İhanet Şia’nın tabiatında var

FARUK ADİL
1-Batının iflası
2-Beyaz sayfa açmak zor
3-İhanet günlükleri

EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ
1-Medeniyet şehri-Belediyeler için yol haritası-

OSMAN GAZNELİ
1-Çocuklarda Akıl İnşası
2-Kişilik ve hayat tarzı

AHMET SELÇUKİ
1-Devlet kuran teşkilat
2-Dünya Devleti-1-Stratejik Düşünce

SELAHATTİN ADANALI
1-Parapsikoloji ve paralel örgüt

HAMZA KAHRAMAN
1-Büyük Doğu Devleti-1-Umumi Çerçeve
2-Büyük Doğu Devleti -2-Nakibü’l Eşraf Teşkilatı
3-Büyük Doğu Devleti -3-Medeniyet Şurası

RAMAZAN KARTAL
1-Necip Fazıl’ın şahsiyet terkibi
2-Necip Fazıl’ın mücadele süreci

ABDULLAH TATLI
1-Düşünce nedir
2-Düşünür kimdir

ALİHAN HAYDAR
1-Operasyon medyası

MUSTAFA KARAŞAHİN
1-Cemaat mi istihbarat örgütü mü?
2-Asırlık kavga devam ediyor

AHMET KAMİL TUNCER
1-Adanmış ruhların anatomisi

FATİH MEHMET KAYA
1-Türkiye’nin manzarası

DERGİLER

AHLAK VE İSTİKAMET
1.Sayı-İslam teslim alınıyor (Eklenme tarihi; 01.06.2021)

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ

1.Sayı-Medeniyet Hamlesi
2.Sayı-İslam Medeniyet Tasavvuru
3.Sayı-İlim İrfan Tefekkür
4.Sayı-İslam ilim Telakkisi
5.Sayı-İlimlerin Tasnifi
6.Sayı-Terkip İlimleri
7.Sayı-Tetkik İlimleri
8.Sayı-Tatbik İlimleri
9.Sayı-Medeniyet Akademisi
10.Sayı-İslam ve Teşkilat
11.Sayı-Şehir ve Medeniyet
12.Sayı-İslam ve Sanat
13.Sayı-Necip Fazıl
14.Sayı-Büyük Doğu
15.Sayı-Sohbet ve Tedrisat
16.Sayı-İtikaf ve Tedrisat
17.Sayı-İslam Tedrisat Telakkisi
18.Sayı-Tedrisat süreçleri
19.Sayı-Aile tedrisatı ve mürebbiyelik
20.Sayı-Tedrisat ve medrese
21.Sayı-Medrese ve tekke
22.Sayı-Medrese ve ilim
23.Sayı-İslam Maarif Nizamı
24.Sayı-Medresenin yeniden inşası
25.Sayı-Islah
26.Sayı-İnkılap
27.Sayı-Türkiye’de inkılap süreci
28.Sayı-İhya
29.Sayı-İnşa fikri
30.Sayı-İnşa sürecinde Siyaset Beyannamesi
31.Sayı-İnşa süreci-vasıta sistem
32.Sayı-İnşa süreci-İslam devletinin inşası
33.Sayı-Yeniden medeniyet inşası
34.Sayı-Muhafaza fikri
35.Sayı-İnkişaf fikri
36.Sayı-İstiklal fikri
37.Sayı-Şehir fikri

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ

1.Sayı-Ahlak beyannamesi
2.Sayı-Medeniyet beyannamesi
3.Sayı-Karargah Anadolu
4.Sayı-Karargah kuşatma altında
5.Sayı-Karargahın huruç harekatı
6.Sayı-Karargahın coğrafi haritası

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ

1.Sayı-Lider
2.Sayı-Lider ve kadro
3.Sayı-Lider ve teşkilat
4.Sayı-Lider ve halk
5.Sayı-Kadro

KİTAP LİSTESİ
NOT: 1-Kitaplar bunlardan ibaret değildir.
NOT: 2-Hazırlanan kitaplar listeye eklenecektir.