KİTAPLARI İÇTİMAYA ÇIKAN VELUD BİR YAZAR

Kitapları içtimaya çıkan velud bir yazar

Velud, kararlı ve aksiyon sahibi bir yazarla karşı karşıyayız. Esasında yazarlığı bir gaye değil, bir vasıta. Hukukçu tarafını öne çıkarmaz. Maişet mesleğiyle fazlaca iştigal ettiği görülmemiştir. Mümeyyiz vasfı fikir adamlığı… Zihniyeti sağlam bir yazar Haki Demir’den bahsediyorum.

DÜNYA KAZANCINA MEYLİ OLMAYAN VE BÜYÜK DOĞU FİKRİNDEN BESLENEN YAZAR

Dünya kazancına meyli olmayan bir fikir adamının yapacağı işler muhakkak ki fikirle alâkalı olacaktır. Bu fikirli dost da şüphesiz ki Necip Fazıl’ın Büyük Doğu fikrinden beslenmiş. Bu gaye ile fikrî çalışmalarını başkalarının istifadesine sunmak ve başka dostlarının çalışmalarını da hayat katmak için “Fikir Teknesi” adıyla internet sitesi kurmuştu.

Bununla da kalmamış hurufata çektiği fikirli yazılarını ve dostlarının yazılarını kitap zarfına sokmak ve fikrî içtimaya çıkarmak için “Fikir Teknesi “adıyla yayınevi kurduğunu duyduk. Başta belirttiğim üzere maişet mesleği olan avukatlıkla meşgul olduğu pek görülmeyen bir fikir adamının memleket yararına yağacağı iş ancak bu olabilirdi.

Medeniyetin ihyası ve insanın inşası, İslâm medeniyet tasavvuru, Aklın inşası, Ruh ve akıl, tefekkür, zaman-mekân-varoluş gibi felsefi mevzuların İslâm’daki yeri, İslâm’ın maarif meselesi, Devlet idaresinde dört halifenin model alınması, İslâm’da teşkilat, ihtilâl liderliği, İslâm birliğinin içtimai alt yapısı onun hususen kafa yorduğu ve yazdığı mevzulardır.

Dahası var; şehir ve medeniyet bağlantısını, dirayet ve mukavemetin hayatımızdaki yerini, son günlerde Türkiye gündeminde büyük yer işgal eden Fethullah Gülen meselesini ve taşıdığı fikriyatın asıl yüzünü, “büyük isyan” olarak tavsif ettiği Filistin dâvasının ne olduğunu ve ne olabileceğini anlatan ve bu minval üzere etraflıca ve kendi üslûbunca ele aldığı onlarca mevzuu kitaplaştırmış, yâni kitap zarfına sokmuş.

TAM KIRK ÜÇ ADET KİTAP KUCAĞIMDAYDI, BİR MİKTAR SARSILDIM

Fikir Teknesi Yayınları tarafından basılıp okuyucuya huzuruna çıkan kitapları elime geçtiğinde hayrete düştüm. Tam kırk üç adet fikirli kitap kucağımdaydı. Fikrin ağırlığından bir miktar sarsıldım. Bir külliyattı bu. Fikrin meftunuyum ama bu kadar fikri nasıl taşıyacaktım.

Bu kitapları bir fikir terazisine koyup tarttırtmayı düşündüm, sonra bir kitaplara baktım, bir de yazarı Haki Demir’e baktım, haddim değil dedim. Esasında muradım kitapların fikrini ölçmek filan değil, kitapların yazarının kafasının bu kadar fikir ağırlığı karşısında ne durumda olduğunu anlamaya çalışmaktı.

Bu hayretim karşısında , “Fikir Teknesi Yayınları’ndan başka yazarlara ait elliden fazla kitap basılma sırasındadır ve yayınlarımız 12- 21 Aralık 2014 tarihleri arasında açılacak olan K. Maraş Belediyesi Kitap Fuarı’nda açacağımız stand da okuyucuya huzuruna çıkacak…” deyince heyecanımı ve hayretimi ancak önüme gelen fikirli çayı görünce sakinleştirebildim.

Hâsılı, “İslâm Medeniyet Tasavvuru” ndan başladım okumaya. Kitaplardan bazıları İlahiyat Fakülteleri’nde ders olarak okutulması çapında bir muhtevaya sahip. Bu kitapları özellikle İslâm’dan neşet fikir dünyamızın, en önemlisi medeniyet tasavvurumuzun ne olduğuna tez elden vâkıf olmaları için yeni neslin okuması şart. Yazarın “Fikir Teknesi Yayınları” ndan çıkan kitapları:
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1 / Terkip ve Tefekkür, 2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2 / İnşa Muhafaza Tecdit, 3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3 / Şehir ve Medeniyet, 4-Medeniyetin Göç Vakti, 5-Anlayış ve Tefekkür, 6-Zaman Mekan Varoluş, 7-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi, 8-İslam Maarif Anlayışı-1 / Temel Telakki, 9-İslam Maarif Anlayışı-2 / Ruhi-akli süreçler, 10-İslam ve Teşkilat, 11-Karz-ı Hasen Müessesesi, 12-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi, 13-Akl-ı Selimin Farkı, 14-Akıl Nedir?,15-Aklın Teşekkül Süreci, 16-Akıl İnşası-1-Nazariyat, 17-Akıl İnşası-2-Tatbikat, 18-Şahsiyet, 19-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri, 20-Zeka Şahsiyet Hayat, 21-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları, 22-Dirayet Mukavemet Hayat, 23-İhtilal, 24-İhtilal Liderliği, 25-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı, 26- Değişim Süreçlerinin Tabiatı, 27-Batı Çöküyor, 28-Filistin Davası ve Büyük İsyan, 29-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı, 30-Büyük Kavga, 31-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor, 32-Türkiye Yol Ayrımında ,33-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği, 34-Düşüncenin Savruluşu, 35-İnsan Zihninin Ana Haritası, 36-İnsanın Keşfi, 37- Muhteşem Terkip İnsan, 38- Değişim Devrim ve Sosyal Hareketler, 39-Reşit Akıl, 40-Siyasetin Patlaması, 41-Sistemin İdeolojik Sınırları, 42- İnsandaki İnkişaf Seyri, 43-Güçlü Akıl
Kitaplar şu adresten temin edilebilir: Kitapların fiyatı 13.00 TL Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL. Talep için müracaat Nuri Yıldız, E-mail: hacinuriyildiz@hotmail.com, Telefon: 0530 696 93 04
Sipariş vereceklerin; 1-İsim ve Soyisim, 2-Adres , 3-Telefon, 4-TC numarası (fatura için) bilgilerini, Nuri Yıldız’ın e-mailine göndererek telefonla bilgi vermeleri rica olunur. Banka Hesap Numarası: Halk bankası K. Maraş merkez şubesi TR 61 0001 2009 4720 0001 0304 75
————————————–
KÜLTÜR FÜTÜHATINA ÇIKAN BİR KÜLTÜR KURULUŞU

Türkiye Yazarlar Birliği Şehr-i Maraş Şubesi Başkan Yardımcısı şair ve hikâyeci Hasan Ejderha, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Dil ve Edebiyat Topluluğu’nun dâvetlisi olarak “Dünkü Şiir, Bugünkü Şiir ve Şiir Nerede?” başlığı altında bir konuşma yaptı ve talebelerle sohbet ederek geldi fakat heybesinde ne getirdi, henüz göstermedi. Haftaya Cuma Kapusu’nda göreceğiz, bakalım hangi güzel kelimeler çıkacak?

Yeri gelmişken belirtelim, Türkiye Yazarlar Birliği Şehr-i Maraş Şubesi Başkanı öğrt. gör. İsmail Göktürk, Mostar Dergisi’nin “Mostar Gençliği” adı altında düzenlediği programda “Medeniyeti ihyası ve insanın inşası” konulu konferans vermek için karda kışta Muş’a uçtu. Bu dost da heybesinde neler getirecek göreceğiz inşallah.

Bu kültür kuruluşunun Şehr-i Maraş kurucu başkanı ve Semerkand Dergisi yazarı Ali Yurtgezen hoca da yine Mostar Grubu’nun düzenlediği programlarda konferans vermek üzere Şanlıurfa ve Kilis’e gidecek.
————————————-

MUARIZIM ÖMAY’IN “BİZ TÜRKLER” DİYEREK SALDIRMASI BİR TAKTİKTİR, ALDANMAYIN

Ey azizan! Çeşitli isim ve cephe altında bu fakiri itibarsızlaştırma odaklarının kalemi olan ve iftira atan muarızım Ömay, herkesi güldürecek ve pes doğrusu dedirtecek bir taktikle saldırılarında “Fahreddin Paşa’nın torunu olan biz Türklerin…” demesi ve bendenize “Türkler de var…” diye hatırlatma yapması psikolojik savaşın bir parçasıdır. Türklük hakkında yüzlerce yazı yazan bu mazlum ve mazrur muharrire “Türklükten” bahsetmek ne kadar abestir, vicdanı olan söylesin:

“Ben milletimin kim olduğunu biliyorum. Hicaz Müdafaasında: ‘Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır! Allahu Tealâ bizimle beraberdir! Şefaatçimiz O’nun Resulü, Peygamber Efendimiz’dir. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlar; şan ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun yiğit zâbitleri! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun eğmeyerek dâima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş yiğit Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlâtlarım! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşû ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; Ya Resulallah, biz Sen’i bırakmayız! Son neferimize varıncaya dek şehit olmadıkça Sen’in mübarek bedenini düşman eline teslim etmeyeceğiz’ diyen Fahreddin Paşa’nın temsil ettiği Türklerdir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.