KOMPLO TEORİSİ-3-FETHULLAH GÜLEN DÜNYA İMPARATORLUĞU HAYALİ Mİ KURUYOR?

KOMPLO TEORİSİ-3-
FETHULLAH GÜLEN DÜNYA İMPARATORLUĞU HAYALİ Mİ KURUYOR?
Fethullah Gülen ile ilgili bilgi vermek gerekir mi? Bilmeyen kimse var mı, neler yaptığını… Ülkemizde ve dünyada sayısını bilmediğimiz kadar okul ve başka eğitim kurumlarının bir şekilde sahibi. Çalışmaları sadece eğitim merkezli de değil tabii ki. Eğitimden başladığı doğru ama hayatın her alanında süratle örgütlenmeye, faaliyet göstermeye ve etkili olmaya başladı.
Faaliyetlerinin çapında bakıldığında, herhangi bir harita çizmek mümkün olmuyor. Osmanlı coğrafyası deseniz olmaz, İslam coğrafyası deseniz olmaz, galiba tüm dünya demek doğrudur. Giremediği coğrafya parçaları (ülkeler) vardır muhakkak fakat çalışmalarına bakınca, girmek istemediği bir coğrafya parçası olduğunu düşünmek kabil değil.
Pekala Fethullah Hoca ne yapmaya çalışıyor? Bu kadar geniş bir coğrafyada çalışması ne manaya geliyor? Ufkunun bir hududu yok mu? Tüm dünyada varolmak çabası neden? Bir ülkede (mesela ülkemizde) yoğunlaşmak, merkezleşmek ve bir ideali varsa o ülkede inşa etmek ihtiyacı duymaması nasıl açıklanır? Bir ülkeye sahip olmadan dünyada varolma çabası, pratik olarak mümkün müdür? Tabii ki soru tersinden de sorulabilir, birçok ülkede varolmadan bir ülkede idealinizi gerçekleştirebilir misiniz? Herhangi bir operasyon karşısında manevra alanı ihtiyacını karşılamak için birçok ülkede varolma ihtiyacı anlaşılabilir bir durum. Fakat neden tüm dünyada? Ve neden bir ülkede model inşa etmeden tüm dünyada varolma çabasına giriyor?
Tüm dünyada varolma çabası, hesaplanmış bir stratejiye mi dayanıyor? Gerçekten sistematik tetkiklerden geçirilmiş bir strateji olabilir mi? Bu strateji de, her ülkenin ihtiyacı olan eğitim yoluyla uygulanmaya başlanmış olabilir mi? Hani en az tepki çekecek, en fazla ihtiyaç duyulacak, en derine nüfuz edilecek alan olarak eğitim ile başlamak, ciddi bir stratejik hesaplamayı gerektiriyor. Eğitim alanından başlanmış olmasına bakıldığında, ciddi bir stratejik düşünce ihtiva ettiği zannı uyanıyor insanda. Gerçekten böyle midir?
*
Komplo teorimiz şu: Hiçbir çatışma unsuru taşımayan alanlardan başlamak… Ülkelerin en ciddi ihtiyaç kalemlerinden biri olan eğitim yoluyla tüm ülkelere nüfuz etmek… Eğitim yoluyla elde ettiği itibar ve kadro yetiştirme başarısının üzerine dünya imparatorluğu kurmak… Temel hedef bu…
Tamam da değil dünya imparatorluğu, orta boy bir imparatorluk kurmak için bile, ne kadar çok sayıda gücün bir araya gelmesi gerektiği bilinir. İmparatorluk kurmak için “öz kuvvete” ihtiyaç olduğu doğrudur, seçkin bir kadro olmadan büyük yapılar kurmak imkansızdır. Fakat hayat, kuvvetler kumkumasıdır. Hayattaki bir kuvveti yok ettiğinizde başka bir kuvvet bir yerden zuhur eder. İmparatorluk çapında devasa yapılardan bahsettiğinizde, onlarca “büyük kuvvet”, yüzlerce “orta çaplı kuvvet”, binlerce de “küçük kuvvet” ile karşı karşıyasınızdır. İmparatorluklar, kuvvetler ittifakı (koalisyonu) olarak vücut bulur.
Nasıl olacak? Dünya ölçeğinde bir şeyler yapmak isteyen insan ve guruplar, içinde yaşadığımız devrin gerçeklerinde, ne tür ittifaklar kurmak zorundadır? Coğrafyası bir milyon kilometre kare bile olmayan “misak-ı milli” sınırları içinde iktidar olabilmek için kurulması gereken ittifaklara bakınca, büyük ölçekli hedefler edinenlerin kuracakları ittifak denklemleri, akla gelmeyecek unsurları bile ihtiva edecek gibi görünüyor.
Hakkındaki soruşturma ve yargılama biten ve beraat eden Fethullah Gülen, hala neden ABD’de yaşamaya devam ediyor? Türkiye’deki cemaatin gücü ve Akparti iktidarının ülkeye hakimiyeti, Fethullah Hocanın dönmesine uygun bir zemin hazırlamadı mı? Bu soruya kim “hayır” cevabını verebilir. Yirmi sekiz şubat sürecinde, suikast iddiaları ile beraber aleyhine açılan ve ağır cezayı gerektiren davalar devam ederken ABD de bulunması, iyi niyetli insanlar tarafından “anlaşılır” görülmüştü. Peki şimdi? Neden dönmediğini izah edecek kimse var mı? Her şeyin bir şekilde izahı olduğu doğru… Fakat ortalama anlayış sahibi insanları ikna edecek şekilde izah edecek kimse var mı?
Bu soruya, “çünkü ABD ajanı da ondan dolayı dönmüyor” türünden cevap verenleri ciddiye almayın. ABD ajanı olmak için ABD de kalması mı gerekiyor. ABD ajanları burnumuzun dibinde, milliyetçi, İslamcı, ulusalcı kimliklerle cirit atmıyor mu? Böyle küçük akıllıların piyasayı zehirlemesine müsaade etmeyin.
Komplo teorimize göre Fethullah Gülen’in ABD’de kalmaya devam etmesi, iki temel sebebe dayanıyor. Birincisi, ABD hala dünya siyasetinin ve finansının büyük oranda merkezleştiği ve yönetildiği ülke… İkincisi ise ABD merkezli kuvvetlerle yaptığı ittifaklar.
ABD’nin dünyadaki ağırlığı nispeten devam ettiği için, dünyaya ABD’den bakmak, tüm cemaati oradan yönetmek, dünyadaki teşkilatlarına karşı operasyonları önlemek için ABD şemsiyesi kullanmak gibi bir düşünce taşıyor. Bu birinci sebep… Diğer taraftan ABD’deki kuvvetlerle yaptığı ittifakın teminatı olarak orada duruyor. Başka bir ifadeyle rehin… Fakat zoraki rehin değil, gönüllü rehin. Yani, ittifak anlaşmalarının teminatı olarak kendi varlığını sunuyor.
*
Dinler arası diyalog ismiyle başlayıp, tepkiler üzerine medeniyetler arası diyalog şeklinde devam eden faaliyetlerine bakıldığında Hıristiyan güç merkezleriyle bir tür ittifak içinde olduğu görülüyor. İsrail ile ilgili hassasiyetlerine (en yakını Mavi Marmara hadisesindeki tavrı) bakıldığında Yahudi güç merkezleriyle ittifak içinde olduğu görülüyor. Bunları ABD içinde yaptığı için ABD’nin siyasi şemsiyesine da sahip oluyor. Bugünün dünyasına bakıldığında, ABD, Yahudi lobisi, Hıristiyan güç merkezleriyle ittifak yapmadığınızda, dünyanın yüz küsur ülkesinde teşkilatlanmayı açıklama zor görünüyor. Fethullah Gülen’i, kısaca CIA ajanı diye tarif ve tavsif edenler, hadisenin çapından haberdar değiller.
ABD’de bulunmakla, ABD eksenindeki siyasi ittifak denklemine dahil tüm ülkelerde rahatlıkla hareket ediyor ve faaliyetlerini yürütüyor. Dünyanın her yerinde mesela El-Kaide karşıtı beyanlarıyla ABD dış siyasetine paralel politik duruş sergilemesi, açık bir ittifak alameti olsa gerek.
İttifak listesi tabii ki bundan ibaret değil. Bilinmeyen, fark edilmeyen, dışarıdan anlaşılamayan birçok ittifakı daha olmalı. Çünkü ABD, İngiltere ve İsrail ile yapılan ittifak, bu kadar geniş coğrafyada bu kadar rahat çalışma imkanı vermez. Özellikle de son yıllarda dünyadaki ABD ve İsrail karşıtlığının hızla artması dikkate alındığında. Dünya ölçeğindeki ittifakların yanında, mahalli ittifaklara sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor. Mahalli ittifakların bir kısmını da, ABD’de, o ülkelerin lehine lobi faaliyetleri yürütmek üzere kuracak çapa ve güce ulaştıkları malum. Son yıllarda ve özellikle 2011 yılında ABD’deki Türkiye lobisini tamamen teslim almaları, meselenin hangi noktalara ulaştığını görmeye kafi olmalı.
Fethullah Gülen’in tüm dünyadaki organizasyonu, bu gün için en girift teşkilat ve hareketlerin başında gelir. Basit denklemler, sığ düşünceler, sadece eleştiri için bakan akıllar tarafından anlaşılacak noktada değil. Artık ciddi stratejistler tarafından incelenmelidir. Türkiye’deki basit cemaat yapılarının ürettiği akıl formları, Fethullah Gülen ve cemaatini anlayamaz. Fethullah Gülen cemaatinin de Türkiye’den çıkmış olması, diğer cemaatlerin bünyelerindeki ufuk ve derinlik ile anlaşılacağı zannını uyandırmasın.
*
Tüm bunları topladığımızda görünen o ki, Fethullah Gülen, dünya imparatorluğu hayali kuruyor. Yaptığı çalışmalar, kurduğu ittifaklar, gösterdiği başarılar Türkiye gibi birkaç ülke eder. Temel soru, dünya imparatorluğunu hangi nazari temel üzerine kuracağı ve imparatorluğu hangi “asıl ortaklar” ile yöneteceğidir.
Bu konuda söyleyeceğimiz söz bitmedi. Bu komplo teorisinde söylenecek çok söz var, söylemeye de devam edeceğiz. Bu yazı belki de Fethullah Gülen ve cemaat için “övgü” gibi görünüyor ama acele etmeyin, devam yazılarında daha teferruatlı izahlarımız olacak. Bu yazıyı, “giriş” olarak kabul edin.
FARUK ADİL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.