Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu

Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu

Devlet eliyle kumar oynatmanın adıdır “Millî Piyango Çekilişi.” İnsanımızın ahlâkını yozlaştıran bir mihrak arıyorsanız “Millî Piyango İdaresi” ne gidin. Cühelâ zümresinin parasını murdar eden “yasal” bir kumar odağıdır.

Dinimizce haram sayılan piyango çekilişi Kumarbaz Cumhuriyet eliyle resmîleştirilmiş bir kumar türüdür. Millî Piyango İdaresi M. Kemal tarafından projelendirilmesinin ardından 5 Temmuz 1939’da Hava Kuvvetleri’ne sözde yardım maksadıyla kurulur ve ilk çekiliş Cumhuriyet oligarşisinin tâlimatıyla 19 Mayıs 1940 Törenleri’nde yapılır. Sonra “Şans Oyunu” reklâmlarıyla bütün cemiyete musallat edilir.

Lâ-dîn-i kumarbaz Cumhuriyet seçkinlerine hizmet eden Türk Tayyare Cemiyeti 1931 de ilk defa yılbaşı piyangosu düzenler. “Tayyare piyangosu” çekilişi yılbaşı kutlamalarıyla birleştirilir. Tayyare Piyangosu İdaresi çekilişlere katılma sayısını artırmaya çalışır.

KUMARBAZ CUMHURİYETİN NİMET ABLA GİŞESİ

Yılbaşına yakın günlerde Kemalist rejim yanlısı gazetelerde bol bol “Nimet Abla’nın Nimet Gişesi” reklâmı yapılır: “Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiş ve müşterilerimizin birçokları nimet sahibi olmuşlardır…”

“Tanrı” larından uzaklaşan seküler-pozitivist Batı’nın icadı olan piyango azgın kapitalizmin kumar vasıtasıdır. Batı’yı iktibas eden kumarbaz devletin gelir kaynağı olan piyangonun cemiyetin ahlâkını bozduğuna dair sayısız araştırmalar mevcut iken, Anayasanın 58. maddesi “…Zararlı Şeylerle Mücadele Kanununu” da alenen çiğneyen bizzat devlettir.

“Şans oyunları” adı altında kumar oynayanların sayısının 20 milyon gibi dehşet verici rakamlara ulaştığı yüz kızartıcı bir gerçek. Öyle ki faizin, laik bankacılığın tehlikesinden daha tehlikeli ve yaygınlaşarak sosyal hâle gelen murdar bir bağımlılığın virüsüdür.

PİYANGO İLE “MİLLΔ KELİMESİNİN YAN YANA OLMASI KÜFÜRDÜR

Piyango ile “millî” kelimesinin yan yana olması İslâm’a yapılmış küfürdür. Bu ağır küfrü anlamak için millî kelimesinin mânasını bilmek gerek. Millet, İslâm kelimesinden olmadır; İslâmî hükümlerin tamamı olan şeriat, yâni din etrafında toplanan topluluk mânasına gelir. Dolayısıyla millî kelimesi de millete, yâni dîne ait olan demektir

Adının önüne “millî” kelimesinin konulması, İslâm geçmişimizi “ilga” eden Kemalist devletin şarlatanlıklarından biridir. Kumarı kanunla “devlet kurumu” yapan ve “millî” mefhumunu ekleyen, İslâm medeniyet değerlerimizi “redd-i miras” eden Atatürkçü Cumhuriyettir.

Millîlikle alâkası olmayan birçok müessesenin başında din ü millete karşı yapılmış küfür alâmeti gibi duran “millî” kelimesini piyangonun önünden hâlâ kaldıramayan hükümetlerin bu mesuliyetsizliğinden dolayı sual edileceklerini düşünmek ne kadar acı!

HARAM DİYEN DİYANET, HARAM İŞLEYEN DEVLET

Bir yanda umut tâcirliği yapan devletin izin verdiği “Piyango İdaresi” insan ahlâkının yozlaşmasına sebep olurken, diğer yanda Diyanet İşleri Başkanlığı, “İslâm dinine göre piyangonun her türlüsü haramdır” diye fetva yayınlıyor. Bu ülke bu tezattan ne zaman kurtulacak?

ŞANS OYUNLARI RUHÎ HASTALIKLARI ARTIYOR

Cemiyeti kumara alıştıran devlette hâlâ lâ-dîni Atatürkçü Cumhuriyet ilkeleri hâkim olunca kötülük yayan kurumlar da sürüyor. Müslüman bir ülkede din ü millet ahlâkımıza zarar veren “Millî Piyango” yu modern-laik görüşlü psikiyatristler bile “Normal olmayan bir beklenti” olarak târif ediyor ve depresyona yol açtığına …” dair tebliğ üstüne tebliğ yayınlıyorlar. Hülâsa edersek:

Umutlarını şans oyunlarına bağlayarak psikolojilerini bozan insanlar mânevî olarak bir girdabın içine düşüyorlar. Şans oyunlarıyla emek harcamadan maddî imkânlara ulaşmak istiyorlar ki bu ruhî hastalığın sebeplerinden biridir. Kazanılan paranın emeksizce, yâni gayr-ı meşru şekilde elde edilmesi şans oyunlarına yönelmeyi artırıyor. Beklentileri gerçekleşmeyince hayâl kırıklığına uğruyor, ruhî ve ahlâkî buhrana kapılıyorlar.

Cemiyetin ahlâkî çöküşüne yataklık eden “Piyango Kurumu” özelleştirilmiş olsa da azdırıcı ve gayr-ı meşru faaliyeti devam ettiğine göre, Kumarbaz Cumhuriyetin Batılılaşma, yâni yozlaştırma ideolojisi hâlâ hükümfermadır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir