M. Kemal’in partisi iflâh olmaz, milletten özür dileyip çekilsin

M. Kemal’in partisi iflâh olmaz, milletten özür dileyip çekilsin

M. Kemal’in kurduğu Altı Ok Partisi sun’i oksijenle yaşatılmaya çalışılıyor. Doksan yıldır millete hasım olan bu gayr-ı millî siyasî partinin zeval vakti geldi artık.

Millet nezdinde hiçbir itibarı bulunmayan, milletle İslâmca hiçbir kalbî ve fikrî bağı olmayan Atatürkçü Cumhuriyet oligarşisinin, ulusalcıların, Beyaz Türklerin, modernlerin ve laikçilerin partisi olan Altı Ok Partisi’nin iflâh olması mümkün değil.

Çünkü Türkiye sosyoloji, yakın târihimiz ve asıl hüviyetine dönme imkânı bulan millet böyle söylüyor. Yapacakları tek şey var, mazlum ve mazrur milletten özür dileyen bir beyannâme yayınlayıp çekilmelidirler.

Belki böylece son günlerini nedamet gösterip, af ve mağfiret dileyip geçirerek mevta olmuş insanların ardından söylenen “Vah zavallı! Çok kötülükler yaptı, zulüm ve harama bulaştı, fakat nâdim oldu, tövbe etti… Allah taksiratını affetsin…” şeklinde sözlere mazhar olabilirler.

Fosilleşmeye yüz tutan, marjinalleşmeye başlayan Kemalist-darbeci şebekenin ve ulusalcıların kötü ruhundan arınmaya niyet edip, “Milletten Özür Diliyoruz” başlığıyla şu şekilde bir özür beyannâmesini gecikmeden yayınlarlarsa hayırlarına olur:

“1923’den bugüne Müslüman Türk milletinin, milletin diğer unsurlarının Cumhuriyeti olmadığımızı; bu tarihten itibaren kültür, eğitim gibi her sahada yaptıklarımızın sömürge ve Batılılaştırma politikası olduğunu, dayattığımız laikçi Türkiye modelinin zulüm rejimine dönüştüğünü; bin yıllık İslâm medeniyetine uymayan şapka ve harf inkılâbı yaptığımızı; nice suçsuz insanları laik rejim adına idam sehpalarına yolladığımızı; Kur’ân-ı Kerimleri toplayıp yaktırdığımızı ve tepelettirdiğimizi; vatandaşları tartaklayıp ailesinin gözü önünde hakaret ettirdiğimizi; zorla şapka giydirdiğimizi; câmileri depo yaptırdığımızı ve Türkçe ezan okutturduğumuzu; işgalci kuvvetler gibi davrandığımızı, millî hâkimiyet hakkını çiğnediğimizi; din-i İslâm ve vatan-ı İslâmiye gayesiyle yapılan İstiklâl Savaşı’na katılan millete inkılâpçı Cumhuriyet ilkeleri adına sosyal hayatta ve kamu kurumlarında nice zulümler yaparak izzetini ve haysiyetini ayaklar altına aldığımızı, İlk Meclis’te verdiğimiz sözlere ihanet ettiğimizi ve milleti aldattığımızı itiraf ediyor, 1925 ile 1950 arası ve 27 Mayıs 1960 ve sonrasındaki darbeler vasıtasıyla yaptığımız her türlü fiil ve zorbalığımızdan, millet değerlerine uygun olmayan Kemalist devrimci uygulamalarla verdiğimiz zararlardan dolayı Türk milletinden ve milletin diğer unsurlarından özür diliyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.