MEDENİYET AKADEMİSİ BİLDİRİSİ

MEDENİYET AKADEMİSİ BİLDİRİSİ
Kadim zamanlardan beri ümmetin karargahı ve insanlığın ilticagahı olan Türkiye, ağır bir taarruz altındadır. Hilafetin ilgası ile karargahı tasfiye ettiğine inanan “karanlık akıl” sahibi insanlık düşmanları, Türkiye’nin yeniden kendi istikametine dönmesi ve hamle istidadı kazanmasıyla birlikte harekete geçmiştir.

Ümmetin muhafızı ve hizmetkarı olan Türkiye, ağır saldırıya karşı vakarlı şekilde mukavemet etmeye niyetli ve kararlıdır. Ümmetin her parçasının fazlasıyla derdinin olduğunu bildiği bir vasatta, yardım talep etmemekte, saldırıya karşı yalnız başına mukavemet etmektedir.

Ümmetin her ferdinin, ümmetin karargahı olan Türkiye’ye karşı her taarruzda harekete geçtiğini müşahede eden Türkiye, mümin kalplerin kendisine yardım etmek için çarptığını ve çırpındığını bilmektedir. İmkanları nispetinde her kim ki karargahına yardım eder, kendine yardım etmiş olur. Bunu, ümmetin her ferdinin bildiği şuuruyla, kendi dertleriyle boğuşan ümmetin her parçasının ve ferdinin, yapamadığı yardımlar için hiçbir kırgınlık yaşamayacaktır.

Türkiye’nin asli mihrakına döndüğü ve hamle istidadı kazandığı bugün, yeni bir çağın başladığı açıktır. Yeniçağ, Müslümanların çağı olacaktır. Karargah harekete geçmiştir, karargahla birlikte “karanlık aklın” da harekete geçmesi beklenmedik bir hadise değildir. Karargah (Türkiye), muvakkaten mukavemet ve müdafaa hatlarında sürdürdüğü bugünkü mücadelesini, yakın zamanda hamle ve taarruza çevirecektir. Bir buçuk milyarlık bir ordusu olduğunu bilen karargah, hangi kıtaların ne zaman harekete geçeceğinin, ümmet şuurunda mahfuz olduğuna inanır.

Müminler, muhakkak muzafferdir; dünyada veya ahirette…
“La galibe illallah”

Vesselam…

14.08.2018

MEDENİYET AKADEMİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir