MÜSLÜMAN GÖZYAŞINDAN BELLİ OLUR

Müslüman Gözyaşından Belli Olur

Kur’ân-ı Kerim gözyaşının kıymetli olduğunu bildiriyor: “Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur’an onların huşûnu arttırır” (İsra sûresi,109. âyet).

‘‘Hiçbir damla yoktur ki o, Allah katında O’nun korkusuyla dökülen gözyaşı damlasından veya Allah yolunda akıtılan kan damlasından daha makbul olsun” diye buyuran Efendimiz’in sözü, istikametini kaybeden Müslümanların kalplerinden taşra düşmüş olacak ki İslâmlar sefil haldedirler.
Allah’ın, üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanları ile bir tuttuğunu söyleyen Hz. Mevlânâ, Mesnevî’sinde gözyaşını katılaşmış kalpleri dirilten yağmura benzetir, ağlayan ilk insanın Hz. Âdem olduğunu anlatır:

“O dünyaya gözyaşı dökmek için gelmiştir. Onun çocukları olarak insanlar onun gibi gözyaşı dökmelidir. Akıtılan her gözyaşı… birer inci, hattâ ondan daha kıymetlidir. Devam eden gözyaşı ve hüzün kalbi nurlandırır.”

“Küçük çocuk gibi ağlayan göz gerek” diyen Hz. Mevlânâ’nın nasihatine kulak vermeli Müslümanlar: “Gözyaşı dökmek ihsana nâil olduğu gibi mûsibetlerin de def’ine sebep olabilmektedir.”

SECCADEYE KAÇ DAMLA GÖZYAŞI BIRAKTINIZ?

“Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz yüz olamaz” dendiğine göre Seccadeye kaç damla gözyaşı bıraktınız? Her gözyaşı bir yürek, bir merhamet, bir vicdan demektir. “Allah’ım, ağlamayan gözlerden sana sığınırım” diye niyaz edenlerden olmak gerek. Allah rızası için gözünüzden yaş eksik etmeyin.

Gözyaşı, ruhun kirlerden arınışı, muhabbetin harfsiz lisanı, günahların affı, kulun Rabbinden rahmet istirhâmıdır.

ÂHİRETE GÖTÜRECEĞİMİZ EN SAĞLAM VECİBE GÖZYAŞIDIR

Öte tarafa götüreceğimiz, yâni amel defterimizi temiz tutacak en sağlam vecibe gözyaşıdır. Necip Fâzıl’ın sözüyle “Ne olurdu hâlimiz, gözyaşı olmasaydı.”
Yûnus Emre Hz.leri gözyaşı dökmemizi istiyor: “Âşık Yûnus eder âhı / Gözyaşı, döker günâhı / Sular gibi çağlasan / Eyyüb gibi ağlasan”

Müslüman şairlerin pîri Fuzûlî, mü’minin çeşmi (gözü) ter ü giryan, yâni ağlamaktan deniz olur, ağlayan göze sahip olmayan mü’minin imanından şüphe edilir diyor:

“Bende-i mü’min olan çeşm ter ü giryân olur / Çeşmi giryân olmayan elbetde bî-îmân olur.”

Müslümanın alâmeti gözünden akan yaştır ki her an gözyaşı ile dolu olmalı. Her damla Allah katında karşılık bulacaktır. Dirlik ve birliği sağlamanın en güçlü tâlimi gözyaşı dökmektir. O’nun yolunda dökülen gözyaşı iman ve kalp gücüyle dökülmeli.

GÖZYAŞI MODERNİZME VE FİTNEYE KARŞI DURUR

Sadakatle dökülen gözyaşı o kadar güçlüdür ki modernizme ve fitneye karşı durur, gözyaşı dökmeyi unutmuş olan modernlerin sekülermiş kalplerini deler geçer.

“Gözyaşı bizden uzak olsun” deyip kahkaha atmayı “endüstrileştiren” modernler ağlamayı bilmezler. Çünkü semâvî irfandan beslenen kalplerini kaybettiler de ondan.

İskender Pala “Dört Güzeller” kitabında gözyaşını anlatır. Gözyaşını muhterem bilenler dinlesin:

“Bir gözyaşı, gül mevsiminde güle karşı akarsa aşk olur adı; sevgiyi damıtır en derin yerinden. Suçlardan sonra tenha gecelerde akarsa tövbedir tadı; gönülleri arıtır en kara kirinden. Bir gözyaşı, bir cevherdir, ateşten kaynayan. Özü sudur ama avuçta bir yalım, gönülde bir yangın olur. Bir ateştir aslında o, dumanı ah ile çıkan. Onun içindir ki yıkayarak yakar, yakarak yıkar. Arıtır ve eritir; temizler ve gizler… Fazilettir, diyettir… Bu yüzden denilir ki, gözyaşı yiğitler kârıdır ve civanmertler vakarıdır.”

GÖZYAŞI DÖKMEYENLER HAZRET-İ İNSAN SAYILMAZ

Gözyaşı herkeste var, herkes ağlayabilir. Fakat gözyaşının dökülme sebepleri farklıdır.

Gözyaşını döken bilir. Gözyaşı, yüreğin boşalmasıdır; hâlden hâle geçişi ifade eder. Bazan tövbedir, duadır, şükürdür. Bazan gönüllerin inşirah bulmasıdır. İnsanın ölü veya diri olduğu gözyaşlarından belli olur.

Gözyaşı kalbin, merhametin ve imanın delilidir ki gözyaşı dökmeyenler hazret-i insan sayılmaz. Gözlerinden yaş akanlardan olun ve yalnızken ağlayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.