MÜSLÜMANLARIN TEŞKİLAT ANLAYIŞI-11-KÜÇÜK TEŞKİLAT MODELİ

MÜSLÜMANLARIN TEŞKİLAT ANLAYIŞI-11-
KÜÇÜK TEŞKİLAT MODELİ
Konusu itibariyle küçük teşkilatlar kurulabilir. Küçük teşkilatların, kurulması, yönetilmesi, çalıştırılması kolaydır. Küçük teşkilat imkanından faydalanmak gerekir.
Küçük teşkilatlar, hedeflerine çabuk ulaşabilirler. Üyeleri ile münasebetlerini daha yoğun şekilde kurabilirler, onları çalıştırmaları kolay olur, hedefler küçük olduğu için uzun süreli dayanma gücüne ihtiyaç duymazlar.
Küçük teşkilat modellemesi, insanların ufuklarını daraltacak şekilde oluşturulmamalıdır. Küçük teşkilat anlayışı, aslında büyük teşkilat anlayışının parçasıdır. Parçanın mahirane kullanılabilmesi, bütüne ulaşmanın doğru yollarından biridir. Parçada tökezleyenler, bütüne asla ulaşamazlar.
Türkiye’de, küçük teşkilat yaygındır. Fakat Müslümanlar “küçük teşkilat”, “büyük teşkilat” tasnifini yapacak kadar teşkilat fikrini geliştirmemişlerdir. Kurulan teşkilatların hepsinin “özünde” büyük teşkilat olmak vardır. Büyük teşkilatı hedefleyen kuruluşlar, küçük teşkilat çapında kaldıkları için insanların ufkunu daraltmak gibi bir tesir icra ediyor.
Büyük teşkilat kurmanın usulü ile küçük teşkilat kurmanın usulü farklıdır. Küçük teşkilat, büyük teşkilat usulü ile kurulmaz. Fakat her büyük teşkilat, önce küçük teşkilat olarak kurulur. Başında büyük teşkilat kurmak için gerekli şartlara sahip olmak az ele geçen imkandır. Dolayısıyla her büyük teşkilat önce küçük teşkilat olarak kurulur.
Büyük teşkilatı “küçük çaplı” kurmaya başlamak başka şeydir, küçük teşkilat kurmak başka şeydir. Bu hususiyet bilinmediğinde, büyük teşkilat kurmak için küçük teşkilat kurulmakta ve orada kalınmaktadır. Büyüme istidadının kazandırılamamasının sebeplerinden biri de budur.
*
Küçük teşkilat fonksiyoneldir. Ciddi bir imkandır. Az sayıda insanla kurulabilen ve yönetilebilen birimlerdir. Önemli verimler elde edilebilir. Şiddetle tavsiye edilebilecek bir teşkilatlanma anlayışıdır.
Bir araya gelinmesi kolaydır. Hedef birliğinin temini kolaydır. Faaliyet göstermesi kolaydır. Maliyeti ucuzdur. Halkla münasebet kurması kolaydır. Kendini anlatması kolaydır. Tezada düşme ihtimali azdır. Kristalize (şeffaf) olma imkanı yüksektir. Hesap verebilme imkanı yüksektir. Manevra imkanı yüksektir. Yeniden doğuş imkanı yüksektir. Hızlı şekilde yeniden doğumunu gerçekleştirebilir. Tehlikeli durumlarda kendini feshetme ve cemiyete karışma imkanı yüksektir. Zarar görme ihtimali düşüktür.
Küçük teşkilat anlayışı (doğru) oluşturulmazsa, cemiyetin ve fikri hareketlerin “atomize” olması riski vardır. Küçük teşkilat anlayışının en önemli özelliği, “parça” olduğunu bilmesi ve insan bedenindeki hücre gibi çalışmasıdır. Küçüklüğüne bakmadan kendine “bütün” muamelesi yapmaya başladığında, fikri hareketleri atomize eder. Organik olarak başka bir teşkilatla münasebet için olmak zorunda değildir ama bir fikri hareketin içinde yer almalıdır. Ruhi, kalbi ve akli anlamda başka bir fikri cereyanın parçası olmalı, bunu unutmamalıdır.
Küçük teşkilatlar, halkın teşkilatlılık yoğunluğunu artırır. Kitlelere ulaşmış hareketlerin, takipçilerini içine alacak teşkilatlılık halini üretmekte zorlandıkları görülüyor. Hakikaten yüz binler veya milyonlarla ifade edilen siyasi ve fikri hareketler, tabilerini ve sempatizanlarını sevk ve idare etmekte, teşkilatlılık hali içine almakta zorlanıyorlar. Çünkü büyük teşkilatların yoğunluğu, küçük teşkilatların yoğunluğuna göre daha azdır. Büyük cemaatler, büyük teşkilatlanmaya gitmekte ve küçük teşkilat fikrini birçok sebeple (özellikle atomize olmamak için) kullanmıyorlar. Bu durum, teşkilatlılık halini gerçekleştirememe riskini oluşturuyor. Teşkilatlılık halinin yoğunluğu azaldığında, üyeleri ve sempatizanları arasındaki bağ azalıyor. Üyeleri arasındaki yoğunluğun azalması bir noktadan sonra teşkilatı tesirsiz hale getiriyor.
Küçük teşkilatlar teşkilatlılık halini oluşturmada maharet sahibidir. Büyük teşkilatlar da yoğun teşkilatlılık halini, küçük teşkilatlar marifetiyle gerçekleştirirler. Başka imkanları yok.
Teşkilat fikri ve anlayışı, mutlaka büyük teşkilat ile küçük teşkilat tasnifini yapabilmeli ve her ikisini de kendi merkezinde kullanabilmelidir.
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.