NEFES

NEFES
-Ali Yurtgezen Hocama hürmetle-

“Merhamet et her şeye agâhım Ali
Var mı senden başka söyle, ilticâgâhım Ali”
Neyzen Tevfik

Ehli hâl değilim, esrârı kapalı semânın
Esmâya muhatap âdem olamadım Ali.
Pür kusurum hem pişman, şâkisiyim daru’l emânın
Dünyaya yüzüstü düşmüşüm, doğrulamadım Ali.

Bunca yıl kapındayım, yine ağyârım Ali
Nâçârım, eşiğinden geçmedi âhu zârım Ali

Rind-i Kerbelâ iken dilencisiyim dergâhının
Ahvâl-i arza ne hâcet, müşkilim sana âyandır.
Meczûbuyum, hayrânıyım ilm-i ledün mâhının
Ahâlî ta’n eylemiş, hâlim ehl-i irfâna tuğyandır.
Kuşatılmış sadrım, hem zebûnum, dermânım Ali
Nedâmetten melâmete kalbet fermânım Ali

Mâsivâ pazarında rüsvâyım, gönül âyinem kırıldı
Azatsız köleni gör, kaç efendiye satılmışım Ali.
Unuttum erkânı, sıdk-ı sıfatım özümden ayrıldı
Yüzgeri etmeden sor, kaç kapıdan atılmışım Ali.

İkrârımdan hezâran dönmüşüm, arsızım Ali
Aramam senden gayrı melce’, umarsızım Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.