ÖNEMLİ BİR DUYURU

ÖNEMLİ BİR DUYURU
Sitedeki yazarlarımızın yazı serileri, aslında kitap çalışmalarıdır. Tabii ki yazarlarımızın kitap çalışmaları sadece seri yazılardan ibaret değil. Seri yazılar, kitap çalışmalarının seviyesini göstermesi bakımından birer ipucu veriyor düşüncesi ile onlara atıf yapıyoruz.
Sitemiz yazarlarından Haki Demir’in, “Sosyal hareketler ve devrimler”, “Sosyal muhalefet projeksiyonu”, “Müslümanların teşkilat anlayışı”, “İslam medeniyet tasavvuru” başlıklı seri yazıları, bu konulardaki kitaplarının kısa özetleridir. Seri yazılarının dışında da, muhtelif konularda baskıya hazır kitapları bulunmaktadır. Mesela, iki yayınevine gönderdiği ve hala cevap alamadığı “Akl-ı Selim” kitap serisi bulunmaktadır. Özet olarak Haki Demir’in basılmış 20 adet ve yayına hazır 15 adet kitabı mevcuttur. Ayrıca Haki Demir’in sitemizdeki üç yüz küsur yazısı da kitaplaştırılabilir.
Yazarlarımızdan Osman Gazneli’nin, “Akıl inşası” yazı serisinde görüleceği üzere, şu anda baskıya hazır iki cilt kitabı mevcuttur. “Akıl inşası” konusu dışında da çalışmaları devam etmektedir.
Yazarlarımızdan Selehattin Adanalı’nın, parapsikoloji ve psikiyatri alanında kitapları mevcuttur.
Yazarlarımızdan Nurettin Saraylı’nın bir adet kitabı mevcuttur.
Yazarlarımızdan İbrahim Sancak’ın makaleleri kitaplaştırılabilir.
Ayrıca yazarlarımız, müşterek kitap çalışması da yapmaktadır. Haki Demir ile Nuri Yıldız birlikte “İslam Tedrisat Anlayışı” isimli bir kitap üzerinde çalışmaktadır.
*
Bu kitapları basmak isteyen yayınevleri varsa, bu işlerle ilgilenen arkadaşımız NURİ YILDIZ ile temasa geçmeleri gerekiyor.
Ayrıca herhangi bir sivil toplum kuruluşu (vakıf, dernek, platform vesaire) kitapları basmak isterse kendilerinden telif ücreti talep edilmeyecektir, geliri kuruluşlarına ait olmak üzere, basıp üyelerine veya çevrelerine veya piyasaya dağıtabilirler. Nuri beyle irtibata geçtiklerinde kendilerine yardımcı olunacaktır.
NURİ YILDIZ
Cep telefonu : 0 530 696 93 04
e-mail : hacinuriyildiz@hotmail.com
FİKİRTEKNESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.