POLEMİKMEYDANI-4-DİKKAT ÇEKİCİ BİR YAZI SERİSİ

POLEMİKMEYDANI-4-DİKKAT ÇEKİCİ BİR YAZI SERİSİ
www.polemikmeydani.com sitesi yazarlarından MUSTAFA KARAŞAHİN’inin iki gündür yayınlanan “ŞİA İSİMLİ MELUN İNANÇ” yazı serisi mutlaka okunmalı. Ben fevkalade faydalandım, bu sebeple de duyurmak ihtiyacı hissettim.
Yazı serisinin birincisi, “Şia isimli melun inanç-1-Münafıklığın ideolojisi” başlığını taşıyor. Üzerinde düşünmediğimizden midir yoksa akletme istidadımızın kifayetsizliğinden midir bilinmez, Şia’nın bu tarafını farketmemiştik. Mustafa Bey, Şia’daki takiyye inancını işlediği bu yazısında, takiyye yoluyla yalan söylemeyi “inanç” haline getirdiğini, yalan söylemenin “münafıklık alametlerinden” olduğunu (tabii ki doğru) söylüyor ve yalan söylemeyi inanç haline getirenin, münafıklığın diğer alametleri olan “ahde vefasızlık” ve “emanete ihanet” bahislerini de zarureten gerektireceğini anlatıyor. Gerçekten çarpıcı bir bakış, herhangi bir insanın (veya Müslümanın) yalan söylemesinin çok ötesinde olan takiyye, yalan söylemeyi inanç haline getirdiği için, Şia’nın, münafıklığın ideolojisi olduğunu söylüyor.
Yazı serisinin ikincisi, “Şia isimli melun inanç-2- Kızına tecavüz eden adam” başlığını taşıyor. İnsan başlığa bakınca ürküyor önce, yazıyı okumayanlar ağır bir iftira ve hakaret zannına kapılır. Fakat yazıyı sabırla okuyunca ne kadar orijinal bir muhteva örgüsü olduğu görülüyor. Yazıyı biz anlatmayalım, kısa bir iktibasla iktifa edelim;
“ Şia İran’ın devrim muhafızları ve Hizbullah denen katil tecavüzcülerle, Suriye’de, Müslümanları katlediyor, kadınlara tecavüz ediyor. ABD müdahalesi sözkonusu olduğunda da, Müslümanlara dönüp şunu söylüyor, “Müslümanlar kardeştir, biz kardeşiz, bize karşı ABD’yi tutmayın, bize destek verin”.
Ortada iki ihtimal var; birincisi Şia’yı Müslüman kabul edeceğiz ve dolayısıyla da onları kardeş listemize alacağız, ikinci ihtimal ise Müslüman kabul etmeyeceğiz ve düşman listemize alacağız. Müslüman kabul etmezsek problemi kolay çözeriz, onları düşman listemize alırız ve teorik olarak rahat ederiz. Problem, Şiileri Müslüman kabul ettiğimizde ortaya çıkıyor, kendilerinin iddia ettikleri gibi Müslümanlarsa ve doğal olarak kardeşimiz oluyorlarsa, Suriye örneğinde, baba kızına, erkek kardeş kız kardeşine tecavüz ediyor demektir. Çok ağır ve karmaşık bir durumla karşı karşıyayız, ya bu adamlar yüz nakli yaptıran “baba rolündedir” veya gerçekten babadır. Gerçekten baba (veya kardeş) olmaları ihtimali ise en ağır durumu oluşturur.
Şiiler Suriye’de kardeşlerine, kızlarına, annelerine tecavüz ediyor, itiraz edenleri öldürüyor, dışardan (örneğin ABD’den) yardım isteyenleri ise, “onlar daha kötü, onlar gelirse daha kötü şeyler yapar” diye tehdit ediyor. Adamlardaki hayasızlığa bakın, kendilerinin yaptıklarından daha kötü ne olabilir ki? Bir kadına yabancı birinin tecavüz etmesi mi daha ağır, babasının veya kardeşinin tecavüz etmesi mi daha ağır? Alçakların işlediği suç, ceza kanunlarının bile çıldıracağı ağırlıkta, bundan daha kötü ne olabilir ki? Şia inancı ve kafası bu kadar alçaktır, hayvandan milyonlarca kat daha beterdir.”
Yazıların okunmasın şiddetle tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.