POLEMİKMEYDANI NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

POLEMİKMEYDANI NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
Polemikmeydanı’nı zaman zaman sitemizde tanıttığımız için sorumluluk hissediyoruz. Tanıttığımız sitelerin, gurupların, dergilerin yanlışlarını gördüğümüzde, kendi yanlışımız gibi sorumluluk duyuyor ve tenkit ediyoruz. Kendi sitemizde tanıttığımız için, onların yanlışlarına da referans olmak gibi bir duruma düşüyoruz, bu sebeple de tenkit etmezsek yanlışa ortak olmaktan korkuyoruz.
*
Mustafa Karaşahin’in, “Karşı-Operasyonlar” başlıklı yazı serisi, hükümetin, cemaate karşı başlatacağı karşı hamleleri açıklamak için hazırlanmış görünüyor. Başlangıçta, yazı serisinin muhtevasını, Mustafa Beyin “tahminleri” şeklinde anladık ve umursamadık. Yazı serisinin ikincisi olan “casusluk soruşturması” başlıklı yazının muhtevasının, bir gün sonra aynı manaya gelecek şekilde Başbakanın ağzından döküldüğünü görünce irkildik. Zaten bu konuyu, siteden Fatih Mehmet Kaya, “Mustafa Karaşahin’in öngörüsü, ertesi gün başbakanın ağzında” başlıklı bir yazıyla, polemikmeydanının başarısı olarak sundu.
Buradaki esas soru şu; bu bir öngörü başarısı mı yoksa bilginin ifşa edilmesi mi? Mustafa Karaşahin’in öngörü başarısı ise kendisini tebrik ederiz ama sağlam kaynaklardan alınan bilginin ifşası ise eğer, bu durum başka bir manaya gelir. Hükümetin karşı hamlelerini, zamanından önce ifşa etmek…
Durum buysa, biz rahatsız oluruz. Kıyasıya bir mücadelenin sürdüğü bu gün, bir cümlelik bilginin bile çok mühim olduğunu, bir cümlelik bilginin bir gün önce veya sonra kamuoyuna açıklamanın neticeye çok farklı yansıyacağını biliyoruz. Cemaatin baskın şeklinde yaptığı 17.12.2013 tarihli operasyona karşı, hükümetin hamlelerinin de baskın şeklinde olmasının tabii ve lüzumlu olduğunu düşünüyoruz. İfşa ve ihbar etmek anlamına gelecek bilgi paylaşımı ve yazı yayınlanması, operasyonları akamete uğratabilir, böyle bir neticenin mesuliyetini polemikmeydanı ve Mustafa Karaşahin üstlenebilir mi?
www.polemikmedani.com sitesinin, cemaat ile hükümet arasındaki kavgada durduğu yer doğrudur, taraflarını seçmişler ve cemaate karşı mücadele yürütmektedirler. Buraya kadar güzel ve takdire şayan ama ellerinde bilgi varsa ve bunları “düşüncesizce” ifşa ediyorlarsa, karşılarına değil kendi mevzilerine zarar veriyorlar demektir. Niyetleri bu olmayabilir ama neticenin böyle gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir.
Tabii ki istediklerini yazabilirler. Ama eğer bu kavgada bizim gibi taraf iseler, yazılarını herhangi bir yazar gibi kaleme almamalıdırlar. Ellerinde bir bilgi varsa, bunu iyi değerlendirmeliler, faydasını-zararını iyi hesaplamalılar.
Fikirteknesinde de benzer şeyler yapıldı geçmişte ama bunun zararlı olduğunu gördük. Bir müddettir “bilgi ifşası” manasına gelecek yazılar yazmayı bıraktık. Bu tecrübemizden umarız polemikmeydanı da faydalanır. Niyetlerinin samimi olduğu zannına sahip olduğumuz için teklifsizce yazıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir