RAPOR-1-MEDENİYET AKADEMİSİ RAPOR HARİTASI

TAKDİM

Rapor haritası… Birinci rapor olarak bu dosyası hazırlamamızın sebebi; “ne düşünüyoruz?”, “ne yapmaya çalışıyoruz?”, “hangi sahalarda ve meselelerde rapor hazırlıyoruz?” sorularının cevabını, toplu olarak ve bir liste halinde vermek istememizdir. İlgili mercilere ve kuruluşlara haftada bir rapor vermek üzere altyapımızı hazırladık ve çalışmaya başladık. Her hafta bir rapor verirken, çalışmalarımızın devamının ne olduğunu bir harita halinde görmelerinin doğru olacağını düşündük. Böylece ilgili merci ve kuruluşlar, rapor haritasını tetkik edip, acil ve mühim kodlu ihtiyaçlarını tespit ederek, “Şu meseledeki raporunuz talep ediyoruz” deme imkanına kavuşacaktır. Çalışmalarımızın, sadece bizim acil ve mühim gördüğümüz meselelerle sınırlı kalmaması, devletin de acil ve mühim gördüğü meseleleri öne alması, sıhhatli ve karşılıklı bir çalışma olacaktır.
*
Medeniyet Akademisi bünyesinde altı tane “araştırma merkezi” kurulmuştur. Merkezlerin her birinin bir “mevzu haritası” mevcuttur. Merkezlerin üzerinde çalıştığı mevzu haritaları nihai şeklini almış değildir. Bir taraftan mevzu haritaları üzerinde çalışmalar devam ediyor diğer taraftan raporlar hazırlanıyor.
Mevzu haritası; bir sahadaki nazari çalışmaların ilmi ve fikri çerçevesi ve muhteva listesidir. Mevzu haritası hazırlamak ve yayınlamak, ülkemizde alışkanlık değildir. Bu sebeple de ilmi ve fikri çalışmalar sığ kalmakta ve mütemadiyen istikameti değişmektedir. İlim ve tefekkür kadrolarının bir çeşit “hüviyeti” mahiyeti taşıyan mevzu haritaları yayınlamak, hem fikrinizi hem de niyetinizi ilan etmektir. Bunun alışkanlık haline gelmesi önemlidir.

Bu dosyada yayınladığımız mevzu haritaları, nihai liste olmadığı için ilerleyen zamanlarda yeni baskılarını yapmak niyetindeyiz. Mevzu haritaları üzerindeki çalışmalar, bu dosyanın yeniden basılmasını gerektirecek seviyeye ulaştığında, tekrar basılıp ilgili merci ve kuruluşlara ulaştırılacaktır.
*
İlgili merci ve kuruluşlara hafta bir rapor sunmak üzere altyapımızı oluşturduk. Şu anda onlarca rapor dosyamız hazırlanmış durumdadır. Her hafta bir raporu bastırıp muhataplarına ulaştırma çalışmalarımızı sürüyor. Hazır olan raporlar dışında da birçok dosya üzerinde çalışmalar devam ediyor.
***
Temel maksadımız; fikriyat ile tatbikatı, tefekkür ehliyle siyaset kadrosunu bu-luşturmak… İlim ve tefekkür yoksa siyaset, kaba kuvvetten ibaret hale gelir; siyaset yoksa ilim ve tefekkür, kitaplara mahkum olur. Fikir ile kuvvet vuslata ermezse, asıl maksat zuhur etmez.
Türkiye’nin karargah ülke (dünya devleti) haline gelmesinin ön şartı, fikir ile kuvvetin, ilim ve tefekkür ile siyasetin buluşmasıdır. Bu buluşmanın; kaotik, dağınık ve parça fikirlerle gerçekleşmesi maksada hizmet etmemekte, büyük fikriyatın nizami çerçevesinin oluşturulması zarureti kendini göstermektedir. Maksadımız budur, bu maksada katkıda bulunmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir