RAPOR-14-MAHALLİ SİYASETİN YOZLAŞMASI

TAKDİM
Mahalli siyaset, dar manada parti il teşkilatları, belediye teşkilatları ve o şehrin milletvekillerini ifade ediyor. Bunların içtimai, iktisadi, siyasi irtibat ağlarıyla şehre yayılıyor. Bir şehirdeki siyasi kadroların irtibat ağı, o şehrin siyasetini, yani mahalli siyaseti belirliyor.
*
Bir şehirdeki parti ve belediye kadroları ile milletvekillerinin irtibat ağları ne kadar geniş ise o nispette sağlıklı, ne kadar dar ise o nispette sağlıksız bir mahalli siyaset oluşuyor. İrtibat ağı genişledikçe halka ve halkın meselelerine olan vukufiyet artıyor, irtibat ağı daraldıkça halkla irtibat kesiliyor ve meselelere aşinalık azalıyor.
Siyasi kadrolar, ne kadar geniş halk kesimlerine ulaşırsa, cemiyeti ve onların meselelerini o nispette dengeli şekilde anlama ve ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahiptir. Tüm halka ulaşan bir irtibat ağına sahip siyasi kadrolar, hiçbir halk kesimini diğerine tercih etmek hatasına düşmez, zira onlarla karşılaşmakta ve onlara hesap vermek zorunda kalır. İrtibat ağı daraldıkça, şehrin bazı kesimleriyle irtibat kurulmakta ve onların menfaatlerinin takipçisi haline gelmekte, diğer halk kesimlerinin meselelerini umursamamakta ve dikkate almamaktadır. Anlaşılacağı üzere irtibat ağının daralması, aynı zamanda yolsuzluk, istismar, suiistimal gibi ahlaksızlıkların ana rahmidir.

*
İrtibat ağının genişliği yanında bir de derinliği var… İrtibat ağının derinliği, öncelikle meselelerin köklerine inmekle ilgilidir. Meselelerle sathi şekilde ilgilenen siyasi kadrolar, halka karşı hızlı şekilde duyarsızlaşmakta ve bir müddet sonra dikkate almaz hale gelmektedir.
Meselelerle derinliğine ilgilenmek, meselelerle derinliğine ilgilenen kadrolarla irtibat halinde olmayı gerektirir. Kahvehane toplantısında halkı dinleyen, bir takım sözler verip oradan ayrılan bir siyasetçi, meselelere vakıf olamaz. Şehrin fikir, ilim, irfan ehli kadrolarla sohbet etmeyen, onların uzun izahlarını dinlemeyen, ortaya konulan tenkitleri ve teklifleri tetkik etmeyen siyasetçi; halka ve meselelerine uzak, kendi ikbaline ve menfaatine kilitlenmiş demektir.
*
Dar ve sığ irtibat ağı, siyasetin parçalanmasıyla neticeleniyor ve ikili siyaset sahası oluşuyor. Siyaset kadrolarının derinliğine ve genişliğine ulaşmadığı, umursamadığı, dikkate almadığı halk kesimleri, onların dışında bir siyaset alanı oluşturuyor. Bir müddet sonra bu siyaset alanı, mevcut siyasi kadrolardan ümidini kesiyor ve başka siyasi kadroların, başka partilerin arayışına başlıyor.
Bir siyasi partiden ayrılıp başka bir siyasi partiye geçilmesi, siyasetin parçalanması değildir. Siyasetin parçalanmasından kastımız, mahalli siyaset kadrolarından ümidini kesen ama parti liderliğine itimat etmeyi sürdüren halk kesimlerinin, şehirde ayrı siyaset alanları oluşturmasıdır. Günümüzde Ak Parti tabanı bu durumdadır.
***
Ak Partide itibar ve iktidar üreten kaynak, liderdir, Erdoğan’dır. Erdoğan, yeterince büyük bir itibar kaynağı haline geldiği ve yeterince büyük bir iktidar alanı ürettiği için mahalli siyaset kadroları parti ikbaline matuf çalışma ihtiyacı duymadı. Erdoğan’ın ürettiği itibar ve iktidar, mahalli siyasetçiler için kibri, keyfi ve saltanatı sürülecek bir imkan haline geldi. Erdoğan’ın can pahası ürettiği itibar ve iktidar o kadar hoyrat, o kadar ahlaksız, o kadar acımasız şekilde istismar edildi ki, halk bir müddettir Erdoğan’dan çok ciddi tasfiye hamleleri beklemeye başladı. Halkın beklediği tasfiye olmayınca, hızlı şekilde ümitsizlik girdabına savrulmaya başladı.
Belediye ve parti kadroları ile milletvekillerinin yoğun şekilde yolsuzluğa battığı, o kadar yaygın şekilde konuşulur hale geldi ki, hiç yolsuzluk yapmamış olanlar bile bundan nasibini almaya başladı. Yolsuzluk, “Şuyuu, vukuundan beter” bir meseledir. Ak Partinin mahalli siyaset kadroları içinde ismi yolsuzlukla irtibatlandırılmayan bir kişi bile kalmadı.
Yolsuzluk meselesinin bu kadar yaygınlaşması ve halkta, aksi izah edilemez bir kanaat haline gelmesi, ilacı ve çaresi olmayan bir iklim kirlenmesidir. Bu durum o kadar kötü bir özellik taşıyor ki, sadece mevcut kadroların değiştirilmesiyle halledilecek gibi değil… Çünkü kadroların (mesele belediye başkanlarının veya parti il teşkilat yetkililerinin) daha önce de değiştirildiği ama yeni gelenlerin de aynı özellikler taşıdığı halk tarafından görüldü. Unutulmamalıdır ki on altı yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Yeni gelenlerin eskilerden farklı olmaması, bir itimat ve kanaat yorgunluğu oluşturdu, artık insanlar itimat edemez hale geldi.
Bu meselelerin çözümü, kadro değişikliğinin çok ötesine geçmek, yeni bir sistem inşa etmek veya yeni bir yol açmakla mümkündür. Çünkü sadece isimler (kadrolar) değiştirildiğinde halk, “Eskisi doymuştu, bu aç geliyor” demeye başladı.
*
Bu problemlerin çözülmesi için hazırladığımız raporlar var… Mesela “Otuz milyonluk teşkilat” üst başlıklı, “Parti il teşkilatı” rapor serisi, parti teşkilatına dair rapor serisinin birincisidir. Otuz milyonluk teşkilat kurmak mümkündür. Mahalli seçime yönelik olarak hazırlanan “İl belediye seçim planı” ile yukarıda bahsi edilen problemleri çözmek ve iyi bir seçim çalışması yapmak mümkündür. Keza şehircilik ve belediyecilik meseleleri için hazırlanan onlarca rapordan beş tanesi basılmış ve ilgili mercilere ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine sunulmuştur. Bunlar; “Medeniyet şehri”, “Şehir şurası”, “Hakem müessesesi”, “Karz-ı Hasen müessesesi” ve “Camilerin müesseseleştirilmesi” başlıklarını taşıyor.

HAKİ DEMİR
MEDENİYET AKADEMİSİ BAŞKANI

FİHRİST

Takdim
A-MAHALLİ SİYASETİN MANZARASI
A-1-Mahalli siyasetin manzarası
A-2-Mahalli siyasetin kirliliği
A-3-Kifayetsiz siyasetçiler
A-4-Ehliyetsiz ve liyakatsiz siyasetçiler
A-5-Mefkuresiz siyasetçiler
A-6-Hain siyasetçiler

B-ŞAHSİYETSİZLER
Nefs köleleri-1-giriş
Nefs köleleri-2-şeytanın köleleştirmesi
Nefs köleleri-3-kuvvetin köleleştirmesi
Siyaset fahişeleri-1-giriş
Siyaset fahişeleri-2-makam için dinini satanlar
Siyaset fahişeleri-3-makam için imanını satanlar
Siyaset fahişeleri-4-makam için ahlakını satanlar
Siyaset fahişeleri-5-menfaat için namusunu satanlar

C-ZALİMLER
Zalimler-1-giriş
Zalimler-2-islam’a (hakikate) zulmetmek
Zalimler-3-davaya zulmetmek
Zalimler-4-fikir ve ilme zulmetmek
Zalimler-5-şahsiyetli insanlara zulmetmek
Zalimler-6-emanete zulmetmek
Zalimler-7-erdoğan’a zulmetmek

D-2019 SEÇİMİNE GİDERKEN…
2019 seçimleri-1-genel bakış
2019 seçimleri-2-belediyeler
2019 seçimleri-3-parti teşkilatları
2019 seçimleri-4-parti içi muhalifler
2019 seçimleri-5-kırılan partililer
2019 seçimleri-6-öfkelenen partililer
2019 seçimleri-7-küsen partililer
2019 seçimleri-8-partiyi bırakanlar
2019 seçimleri-9-siyaset dışı guruplar
2019 seçimleri-10-içtimai meşruiyet
2019 seçimleri-11-dava adamları

E-NE YAPMALI?
Ne yapmaya çalışıyoruz?-1-takdim
Ne yapmaya çalışıyoruz?-2-“medeniyet şehri”ne giden yol
Ne yapmaya çalışıyoruz?-3-hedef “medeniyet şehri”
Ne yapmaya çalışıyoruz?-4-maraş’ı medeniyet merkezi yapmak
Ne yapmaya çalışıyoruz?-5-mahalli siyaset kültürü
Ne yapmaya çalışıyoruz?-6-mevcut siyaset kültürünün imhası
Ne yapmaya çalışıyoruz?-7-yeni siyaset kültürü
Ne yapmaya çalışıyoruz?-8-maraş; istiklal karargahı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir