RAPOR-17-BEŞERİ RİYAZİYE VE İSTİHBARAT İLMİ

TAKDİM
İstihbarat ilmi; beşeri ilimler havzasının tatbikat ilimlerindendir. Tatbikat ilimlerinden olması, “müstakil ilim” olmadığı manasına gelir. Müstakil bir istihbarat ilmi kurma çabası, ya tüm beşeri ilimleri kurmayı gerektirir veya akamete uğrar.
İstihbarat ilmi; hem beşeri ilimler havzasında hususi bir yere sahiptir hem de tatbikat ilimleri çeşitleri için özel bir yere sahiptir. Beşeri ilimler havzasının temel ve tatbikat ilimlerinden faydalanmasına mukabil, usul ve istimal bakımından çok bariz farklılıklara sahiptir.
*
İstihbarat sahasının ve faaliyetlerinin ilmi çerçeveye alınmadığı ve ilmi usullerin kullanılmadığı ülkemizde, meselenin sadece teknik boyutlarıyla ele alınması kaçınılmazdır. Sade bir ifadeyle, “istihbarat ilmi”nin kurulmamış olması, meseleyi “muhbirlik” seviyesizliğine mahkum etmiştir.
Bir bilgi ve faaliyet sahasının “ilmi” kurulmazsa, orada ciddiyet olmaz. İlmi çerçeve, ilmi nizam, ilmi terkip yoksa istismar kaçınılmazdır. İlmi çerçevenin olmadığı yerde, şahsi inhisar ve istimal önlenemez.
Meselenin sadece haber almak (bilgi toplamak) ve bunları işleyerek yetkili mercilere raporlamak, çok basit ve seviyesiz bir bakıştır. Sadece teknik kadroların istihdam edildiği bir istihbarat teşkilatı, istihbaratı, ilmi seviyede ele almak istidadına malik değildir.

*
Dünya, istihbarat çalışmalarının teknik tarafında ilerlemiştir. Fakat istihbarat ilminin kurulması meselesinde hala mesafe alınamamıştır. İstihbarat ilminin ilk defa Türkiye tarafından kurulması, ülkemiz için harikulade bir fırsat ve imkan oluşturur.
Beşeri riyaziye ilmi, istihbarat ilminin kurulmasında ve tatbikatında hayati derecede mühimdir. İstihbarat ilminin kurulması için başka ilimlere de ihtiyaç var ama beşeri riyaziye istihbarat sistemi için vazgeçilmezdir.
İstihbarat ilminin kurulması için ihtiyaç duyulan temel ilimler üzerindeki çalışmalar devam ediyor. İstihbarat ilminin kaynağı olan temel ilimler; ruhiyat ilmi, içtimaiyat ilmi, riyaziye ilmi, beşeri riyaziye ilmidir. Bunların dışında da birçok temel ilimden faydalanması söz konusudur ama istihbarat ilminin esasları bu ilimlerle inşa edilir.
*
Ruhiyat, içtimaiyat, riyaziye, beşeri riyaziye ilimleri; yeni kurulan ilimlerdir. Batı bilim evreninin dışında olan bu ilimlere yaslanacak olan istihbarat ilmi, aynı zamanda batının anlamasına karşı bir akıl ve idrak kalkanıdır. Yeni kurulan ilimlerle istihbarat ilmini inşa etmek, mevcut bilim anlayışının dışında ve üstünde olduğu için anlaşılması mümkün olmayacaktır. Bu özellik, dünyadan ileride olmamızı ve dünyanın bizi anlayana kadar mesafe almamızı sağlayacaktır.
*
İstihbarat ilmi ile ilgili çalışmaları yürüten Medeniyet Akademisi, meselenin ehemmiyetinden dolayı, kurduğu yeni ilimleri piyasaya sürmeden, tatbikat ilimleri de kurmaktadır. Temel ilimleri piyasaya açmadan tatbikat ilimlerini kurmak, temel ilimlere vakıf olmayanların tatbik ilimlerini anlamasını imkansızlaştıracaktır. Bu durum, istihbarat ilmine dair yapılan çalışmaların, yabancı istihbarat servisleri tarafından anlaşılmasının ve kopyalanıp uygulanmasının önündeki en büyük engeldir.
*
İstihbarat ilmi çalışmaları, muhakkak ki “Milli Güvenlik Şemsiyesi” altına alınmalıdır. Bu sebeple bu dosyadaki izahlarımız, özetin özeti mahiyetindedir ve kopyalanma yoluyla anlaşılması ve tatbikatı imkansızdır. Milli Güvenlik Şemsiyesi altına alındığı takdirde, teferruatlı çalışmaların ilgili mercilere sunulması mümkün olacaktır.

FİHRİST

TAKDİM

A-BEŞERİ RİYAZİYE İLMİ
A-1-İnsan anlayışı ve beşeri riyaziye-7-
A-2-İnsan tabiat haritası ve beşeri riyaziye-9-
A-3-Cemiyet anlayışı ve beşeri riyaziye-11-
A-4-İçtimai irtibat haritası ve beşeri riyaziye-13-
A-5-Hayat anlayışı ve beşeri riyaziye-15-
A-6-Hayat mecraları ve beşeri riyaziye-17-
A-7-Bilgi haritası ve beşeri riyaziye-19-

B-İSTİHBARAT İLMİ
B-1-Mevcut istihbarat tatbikatı-21-
B-2-Yeni istihbarat ilmi-24-

C-BEŞERİ RİYAZİYE VE İSTİHBARAT İLMİ
C-1-Beşeri riyaziye, istihbarat ilminin altyapısıdır-27-
C-2-Beşeri riyaziye, istihbarat sistemidir-31-
C-3-Beşeri riyaziye, istihbarat teşkilatının tanzimidir-34-
C-4-Beşeri riyaziye, istihbarat faaliyetinin haritasıdır-36-
C-5-Beşeri riyaziye, bilginin tahlil ve terkip usulüdür-38-
C-6-Beşeri riyaziye, bilginin tatbikat maharetidir-41-

D-TATBİKAT
D-1-İstihbarat ilmi çalışmaları-44-
D-1-1-Yeni istihbarat ilminin kurulması-45-
D-1-2-İstihbarat ilmi akademisi-46-
D-1-3-Yeni istihbarat ilmi için “bilgi havuzu”-48-

D-2-Haritalarının hazırlanması-50-
D-2-1-İnsan tabiat haritasının hazırlanması-52-
D-2-2-İçtimai haritaların hazırlanması-53-
D-2-3-Hayat haritalarının hazırlanması-55-
D-2-4-Bilgi haritalarının hazırlanması-57-
D-2-5-İnsan ve bilgi haritalarının hazırlanması-59-

D-3-Denklemlerin kurulması-60-

D-4-Netice-61-

E-DEVLET BAŞKANININ TAKİP İMKANI
E-1-Devlet başkanının sisteme vakıf olması-62-
E-2-Sistemin devlet başkanına bağlanması-63-
E-3-Devlet başkanının takip imkanı-64-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir