RAPOR-8-İL BELEDİYE SEÇİM PLANI

TAKDİM

Malum olduğu üzere belediye seçimleri, mahalli özelliklerin ve mahalli kadroların önemli bir tesir sahibi olduğu seçim çeşididir. Belediye yetkililerinin seçmenle aynı şehirde yaşaması ve belediye faaliyetlerine halkın günlük muhatap olması, başka bir ifadeyle seçilen ile seçenlerin yakın mesafede yaşaması, mahalli kadroların tesirini artırmaktadır.
*
Mevcut belediye yetkililerinin ve belediye başkanlarının; yolsuzluk, ahlaksızlık, kibirlilik gibi çirkin özellik ve davranışları ayyuka çıkmış durumdadır. K.Maraş’ta, belediye yetkilileriyle münasebete geçip de bunlardan şikayet etmeyen tek kişi yoktur. Belediyelerin ve belediye başkanlarının itibar kaybı, parti teşkilatı ve teşkilat yetkililerinin itibar kaybıyla birleşince, mahalli seçimlerde ağır oy kaybının olması bekleniyor. Sokaktaki vatandaşın bile bildiği ve konuştuğu bu durum, belediye ve teşkilat yetkililerinin hiç umurunda değil…
*

Kasım seçimleri esas alındığında 24 Haziran seçimlerindeki oy kaybı, K.Maraş il bazında yüzde on üç civarındadır. Bu oy kaybı, partinin Türkiye’de oy kaybının iki katına yakındır. Teşkilat, belediye ve mahalli kadroların halk üzerindeki menfi (olumsuz) tesiri o kadar ileri seviyelere ulaşmıştır ki, milletvekili seçimlerine bile etki etmiş ve ülkenin neredeyse iki katı oy kaybına sebep olmuştur. Bu sürecin hala işlediği dikkate alındığında, belediye seçimlerindeki oy kaybının çok daha yüksek olacağı açıktır.
*
Problem, bir takım sözler verilerek çözülecek sınırı çoktan aşmıştır. Keza mevcut belediye başkanlarını aday göstermemek, yerlerine başkalarını aday yapmak gibi tedbirlerle de halli kabil değildir. İtimatsızlık derinleşmiş, “söz” ve “isim” meselesini aşmış, yeni bir teşkilatlanma modelini ve yeni bir belediyecilik anlayışını zaruri kılan noktaya dayanmıştır. Böyle basit tedbirlerle gidilecek seçimde ağır oy kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır.
*
Maddi yatırımlardan ibaret bir belediyecilik anlayışı yaygınlaşmıştır. Halk maddi yatırımları takdir etmekle birlikte artık kanıksamıştır. Kaldı ki maddi yatırımlar hakkıyla ve kafi miktarda yapılmamaktadır. Ne var ki, hakkıyla yapılmış olması halinde bile halkın şikayetleri devam edecektir. Zira maddi yatırımları takdir etmediği görülmektedir. Mevcut maddi yatırımları takdir etmeyen halkın, maddi yatırımlarla iktifa etmeyecek noktaya geldiği anlaşılmalıdır.
*
Belediyeciliğin sadece maddi yatırımlardan ibaret olmadığı fark edilmeli, tam aksine bir şehir ve cemiyet anlayışının ortaya konulması gerektiği anlaşılmalı, bunun da hem ilim ve tefekkür adamlarına hem de halka anlatılmasını mümkün kılan bir fikriyata ihtiyaç duyulmalıdır. Mesele tam olarak budur.

***
Bu dosyada mesele özet mahiyetinde ele alınmıştır. Talep halinde teferruatlı raporumuzun sunulması mümkündür.

FİHRİST

TAKDİM /7/
A-SEÇİM FİKRİYATI /9/
A-1-Temel fikriyat /11/
A-1-1-Emsal medeniyet şehri fikri /12/
A-1-1-1-Emsal medeniyet şehri fikriyatı
A-1-1-2-Emsal medeniyet şehrine ihtiyacımız
A-1-2-Emsal merkez şehir fikri /14/
A-1-2-1-Anadolu için merkez şehir fikriyatı
A-1-2-2-Merkez şehir ihtiyacımız
A-1-3-Emsal medeni cemiyet fikri /15/
A-1-3-1-Emsal medeni cemiyet fikriyatı
A-1-3-2-Medeni cemiyet ihtiyacımız
A-1-3-3-Medeni cemiyet için halkı harekete geçirmek
A-2-Medeniyet şehrinin kıymet ve ehemmiyeti /17/
A-2-1-Dünya için kıymet ve ehemmiyeti
A-2-2-Türkiye için kıymet ve ehemmiyeti
A-2-3-Şehir için kıymet ve ehemmiyeti
A-3-Belediye yönetimi ve medeniyet şehri /19/
A-3-1-Mal beyanının kamuya açıklanması /22/
A-3-2-Her seviyede istişare heyetleri oluşturulması /23/
A-3-3-Müşterek karar almak /24/
A-3-4-Halka hesap vermek /24/
A-3-5-Şehir Şurasına hesap vermek /25/

B-PROJELER /26/
B-1-Medeniyet şehri projeleri /28/
B-1-1-Medeniyet şehri projelerinin mahiyeti /28/
B-1-1-1-Halkın ufkunu genişletecek projeler
B-1-1-2-Halkı, harekete geçirecek projeler
B-1-1-3-Halkın şikayet ve itirazlarını ortadan kaldıracak projeler
B-1-1-4-Halkın ahlaki inkişafını sağlayacak projeler
B-1-1-5-Halkın medeniyet seviyesini yükseltecek projeler
B-1-1-6-Halkın mukavemet kuvvetini artıracak projeler
B-1-2-Medeniyet Şehri projeleri örnek listesi /30/
B-1-2-1-Şehir Şurası
B-1-2-2-Şehir nizam merkezi
B-1-2-3-Şehir bilgi havuzu
B-1-2-4-Camilerin müesseseleştirilmesi projesi
B-1-2-5-Karz-ı Hasen müessesesi
B-1-2-6-Hakem müessesesi
B-2-İçtimai projeler /32/
B-2-1-İçtimai projelerin mahiyeti /33/
B-2-1-1-Halkı harekete geçirecek projeler
B-2-1-2-Halkı fikri ve fiili katkı sunmaya sevk edici projeler
B-2-1-3-Halka mesuliyet yükleyecek projeler
B-2-2-İçtimai projeler /33/
B-2-2-1-İçtimai teşkilatlar birliği
B-2-2-2-Mahallenin müesseseleştirilmesi
B-2-2-3-Parklarla ilgili projeler
B-2-2-3-1-Parkları kütüphaneleştirmek
B-2-2-3-2-Parkları sohbet mekanları haline getirmek
B-2-2-4-Medeniyet Şehri projelerinin tabana yayılması
B-3-Maddi projeler /35/
B-3-1-Trafik meselesine dair projeler /35/
B-3-1-1-Araç trafiği ile ilgili projeler /36/
B-3-1-2-Yaya trafiği ile ilgili projeler /36/

C-ŞEHİR TEŞKİLAT ÖRGÜSÜ /38/
C-1-İçtimai teşkilatlar birliği /39/
C-1-1-Dernek ve vakıfların tek çatı altında toplanması
C-1-2-Şehir ile alakalı çalışma planının yapılması
C-1-3-Vazife taksimi yapılması
C-1-4-İçtimai teşkilatların seferberliği
C-2-Mahallelerin teşkilatlanması /40/
C-2-1-Mahalle heyeti /41/
C-2-1-1-Üyeler
C-2-1-1-1-Mahallenin muteber insanları
C-2-1-1-2-Mahalle muhtarı
C-2-1-1-3-Cami imamı
C-2-1-1-4-Okul müdürü
C-2-1-1-5-Emniyetten temsilci
C-2-1-1-6-İçtimai teşkilatlardan birinin temsilcisi
C-2-1-1-7-Şehir Şurası temsilcisi
C-2-1-2-Heyetin idaresi
C-2-1-2-1-Heyet başkanı
C-2-1-2-2-Başkan yardımcısı
C-2-2-Heyetin sorumlulukları /42/
C-2-2-1-Mahallenin nizami altyapısını takip etmek
C-2-2-2-Mahallenin ihtiyaçlarını tespit etmek
C-2-2-3-Mahalledeki ihtilaflarda hakemlik yapmak
C-2-2-4-İçtimai müeyyide uygulamak
C-2-2-5-İçtimai itibar müşavirliği yapmak (içtimai referans vermek)
C-2-2-6-Mahalle istişare heyetini oluşturmak
C-2-3-Heyetin vazifeleri /43/
C-2-3-1-Mahallenin ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili mercie bildirilmesi
C-2-3-2-Mahallenin ihtiyaçlarının karşılanmasının takibi

D-SEÇİM PLANI /44/
D-1-Seçim süreci /45/
D-1-1-Seçim süreci derhal başlatılmalıdır
D-1-2-Mevcut belediye başkanları görevden alınmalıdır
D-1-3-Yerlerine ikame edilecek şahıslar, bu seçim planını uygulamaya koymalıdır
D-1-4-Şikayet ve itirazlar sıhhatli şekilde teşhis ve tespit edilmelidir
D-1-5-Şikayetlerin bitirilmesi için Medeniyet Şehri fikri ortaya konulmalıdır
D-1-6-Şikayetlerin bitirilmesi için halka mesuliyet yüklenmelidir
D-2-Şehir seçim planı /47/

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir