SİYASET AHLAK VE CEMAATLAR

SİYASET AHLAK VE CEMAATLAR
(ANADOLU BULUŞMALARI – 9 / 12–17 Ağustos 2014 Kuzuluk)
PROGRAM:

12 AĞUSTOS 2014 Salı
21.00–23.00 – Açılış, Sinevizyon ve Selamlama Konuşmaları/ Celal Eyinç
Açılış Konuşması: Siyaset Ahlak ve Biz / Turgay Aldemir

13 AĞUSTOS 2014 Çarşamba
Sabah Panel (10.00–11.15) DİN-DEVLET-SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER

Moderatör: Halime Kökçe

Sunumlar:
STKlar-Siyaset İlişkisi: Yılmaz Ensaroğlu

Din-Devlet İlişkisi Çerçevesinde İslami Yapıların Devletle ilişkisi: Prof.Dr. Hasan Ayık

Devlet Yapılanmasında Bürokratik Oligarşi: Av Cüneyt Toraman

Öğlen Panel (11.30–13.00) İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Moderatör: Necla Koytak

Sunumlar:
Şia ve Yeni Yüzleri: Av. Haki Demir

Sufilik Ve Yeni Yüzleri: Prof. Dr. Ekrem Demirli

Ehli Sünnet Ve Yeni Yüzleri: Prof. Dr. Selahattin Polat

Öğlen Panel (15.30–16.45) GELECEĞİN İHYASINDA REFERANS YAPILAR

Moderatör: Prof. Dr. Ekrem Atalan

Sunum:
Fütüvvet Hareketi Ve Ahilik : Prof. Dr. Mikail Bayram

Akşam (21.00–22.30) TÜRKİYE İSLAMİ OLUŞUMLARDA DEĞİŞİM SANCILARI–1

Moderatör: Kevser Tokar Terzioğlu
Sunumlar:
İslami Hareketler ve Milli Görüş Geleneği: Abdurrahman Dilipak

Nurculuk Serencami Ve Gülen Hareketi : Metin Karabaşoğlu

Sivil Toplum Çoğulculuk ve Tasavvufi Yapılar: Prof. Dr. Bilal Sambur

14 AĞUSTOS 2014 Perşembe
Sabah Panel (10.00–12.30) MEDENİYET TASAVVURU VE ÜMMET ANLAYIŞI

Moderatör: Mehmet Hıdır Akaslan
Sunumlar:
Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşaklar: Yusuf Kaplan

Ortak Kader Bilinci Ümmet Bilincinin Yeniden İnşası : Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Öğlen Panel (15.00–17.30) DÜNYA İSLAMİ HAREKETLERİNDE DEĞİŞİM SANCILARI

Moderatör:
Sunumlar:
Selefi Hareketler: Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara
İhvan Tecrübesi : Dr. Adil Raşid (Mısır)
Nahda Tecrübesi : Ömer Faruk Tokat

15 AĞUSTOS 2014 Cuma
Sabah (10.00–12.00) TÜRKİYE İSLAMİ OLUŞUMLARDA DEĞİŞİM SANCILARI–2
Moderatör: Ayhan Ogan
Sunumlar :
Muhalefet Ve İktidar Perspektifinde İslamcılık: Ahmet Ayhan Koyuncu
Yeni Türkiye’de İslamcılık: Mehmet Aytekin
Öğlen (15.00–16.00)
Moderatör:
Anadolu Ajansı ve Yeni Medya: Kemal Öztürk

Öğlen (16.00- 17.30)

Akşam Hasbihal (21.00–22.30) FORUM / İÇ KRİTİK
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Hasbihal

16 AĞUSTOS 2014 Cumartesi
Sabah (10.00–12.30) YENİ TÜRKİYE NEDİR?
Moderatör: Ümit Aktaş
Sunumlar :
Yeni Türkiye Gerçek mi Hayal mi? : Prof. Dr. Erol Göka

Küresel Jeopolitikte Yeni Türkiye Olgusu: Prof. Dr. Talip Küçükcan

Türkiye’de Demokratik Dönüşüm: Hatem Ete

Öğlen Sunum (15.00–17.30) YENİ TÜRKİYENİN DEVAM EDEN ESKİ SORUNLARI
Moderatör: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Sunumlar :
Kürt Sorunu Ve Barış Süreci: Abdurrahman Kurt

Alevilik Açılımlarla Mecrasını Bulur Mu? : Dr. Mehmet Yazıcı

Adil Hafıza Perspektifi Ermeni Meselesini Çözer Mi? : Etyen Mahçupyan
Akşam Hasbihal (21.00–22.30) CEMAATLERİN GÜÇ İLE İMTİHANI
Moderatör:
Cemaatlerin Güç İle İmtihanı: Ramazan Kayan

17 AĞUSTOS 2014 Pazar
Sabah (09.30–11.30)
YENİ TÜRKİYE’DE DİN VE DİYANET
Yeni Türkiye’de Din Ve Diyanet: Prof. Dr. Mehmet Görmez
Değerlendirme Sonuç Bildirisi ve Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.