SOSYAL HARKETLER VE DEVRİMLER-5-SOSYAL HAREKETLERİN FİKİR İHTİYACI

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİLER-5-
SOSYAL HAREKETLERİN FİKİR İHTİYACI
Sosyal hareketler kolay oluşturulur. Hamiyetli birkaç insanın bir araya gelmesi, çapı küçük olsa da sosyal hareketi başlatabilir. Siyasi hareket ciddi kadrolar ve hazırlıklar isteyen devasa hareketlerdir.
Sosyal hareketler, başlamak ve belli bir mesafe almak için fikre de ihtiyaç duymazlar. İyiliksever insanların bir araya gelerek cemiyetteki bir eksikliği doldurması, bir problemi çözmesi, bir ihtiyacı karşılaması başlangıç için kafidir.
Cemiyetteki bir eksikliği görmek için deha olmak gerekmez. Basit problemleri çözebilmek için de yetişmiş insana ihtiyaç duyulmaz. Bu sebeple sosyal hareketin başlaması, çok hızlı, çok kolay ve çok ucuz maliyetli iştir. Zaten cemiyetlerde bu gür kıpırdanışlar her gün sayısız vakada müşahede edilir.
Hayatı kuşatacak çapta fikir sahibi olan insanlar gerekmez. Hayatın her alanı ile ilgili fikirleri olan, her problem için çözümler teklif eden yani bir dünya görüşünden beslenen insanlar olması şart değil. Hamiyetli, yardımsever, diğerkam insanlar, hayatın tabii akışı içinde sosyal hareketleri başlatabiliyorlar. Büyük fikir sahiplerinin umumiyetle siyasi alana aktığı (meylettiği) görülüyor.
Doğrudan siyasi hareketlere başlayanlar, siyasi hareketin ihtiyaç duyduğu şartlar ve imkanlara sahip değillerse mesafe alamıyorlar. Her işte olduğu gibi siyasi hareketlerde de mesafe alamamak, hareketi (işi) çürütüyor. Az kadro ve kıt kaynaklar, siyasi hareketleri başlatmak için kafi olmadığı için, küçük gurupların sosyal hareket başlatmaları, akıllıca bir iştir.
*
Başlangıcında olmasa da ilerleyen safhalarda fikir ihtiyacı, her işte olduğu gibi sosyal hareketlerde de ilk sıradadır. Hiçbir ciddi iş, “fikirsiz” olmaz, olamaz. Zaten fikir ihtiyacı duymayan insanların büyük işler yapmaları veya yaptıkları işi devam ettirmeleri imkansızdır.
Ne var ki, sosyal hareketlerin büyümesi şart değildir. Küçük guruplar halinde cemiyette yuvalanırlar. Büyüme iştiyakına sahip olanlar çıkar içlerinden elbette fakat birçoğu küçük yapılar halinde varlığını devam ettirir. Sadece mizaçlarındaki hamiyetten ve imanlarındaki keskinlikten dolayı harekete geçen insanlar, mütevazı bir hayat ve hareket içinde yaşamaktan şikayetçi değillerdir.
Küçük teşkilatlar halinde kalmak, enerji israfı mıdır? Veya hedefsizlik midir? Veya boşa gayret manasına mı gelir? Hayır… Fonksiyonel olan, bir boşluğu dolduran, bir ihtiyacı karşılayan, bir problemi çözen her yapı, boşuna değildir, israf değildir. Yaptığı işi yapamaz hale gelenler israfa savrulurlar ki onlar zaten kısa süre içinde yok olurlar.
Küçük guruplar halinde cemiyete serpiştirilmiş haldeki bu yapıların toparlanması gerekir. Çatı müesseseler veya üst yapılar veya onların muhtariyetini imha etmeyen birlikler tesis edilebilir. Küçük yapıların çokluğu, onları organize etmeyi zorlaştırır. Bu sebeple küçük yapıları müşterek platformlarda bir araya getirebilmek ince bir stratejiyle mümkündür. Yaygın olan “bunlardan adam olmaz” türü düşünce ve akıl hastalıklarıyla konuya bakanlar, aslında kendileri adam olmadığı için bu türden ciddi işleri yapamazlar.
*
Küçük yapıları ve gurupları organize etmenin en etkili yolu, kuruluşları birleştirmek değil, faaliyetleri birleştirmektir. Müşterek faaliyetler yürütmek mümkündür ve küçük gurupların tamamına yakını bu ihtiyacı hissederler.
Birlikte faaliyet yapabilmek için, sözkonusu faaliyetin merkezini teşkil edecek güçlü ve donanımlı teşkilatlar gerekir. Küçük gurupların üzerinde hakimiyet kurma çabasına girmeksizin, onları faal hale getirmek, onların kendi varlıkları için gereken faaliyet imkanını sunmak doğru bir yaklaşım olur. Küçük guruplar, fikir hareketi değil, hamiyet ve fedakarlık hareketi olduğu için, orijinal fikirleri üretemeseler de, önlerine konulduğunda ihtiyaç duyacaklardır. Kendi bağımsız varlıklarıyla faaliyet göstermelerine de imkan sunulduğunda, hayır deme imkanı kalmaz.
Büyük fikir (dünya görüşü) sahiplerinin, hayatın tabii akışı içinde meydana gelen ihtiyaçlara dair bir fikir beyan etmemesi, fikir ile hayat arasındaki irtibatı kesiyor. Halkın, büyük fikirden anlaması beklenmez. O küçük ihtiyaçların kalabalığıdır ve o ihtiyaçlarını karşılayan mecralara dökülür. Büyük fikir ile küçük ihtiyaçlar karşılanmaz. Küçük ihtiyaçları karşılayamayan, küçük problemleri çözemeyen büyük fikir hareketleri, fikri büyük kendi küçük hareket olarak kalır. Büyük fikir, küçük harekete yakışmaz. Büyük fikir sahipleri küçük hareketler içinde kaldığı müddetçe, ruhi, kalbi, zihni ve akli hastalıklara kapılırlar. Bir müddet sonra da psikiyatrik hale gelirler ve hem kendilerini hem de fikirlerini çürütürler. Tarihte ve günümüzde bunun çok sayıda misali var.
Her büyüklük, çok sayıda küçüklükten mürekkeptir. Büyük işler küçük işlerin toplamıdır. Büyük hareketler, küçük ihtiyaçların karşılanmasıyla meydana gelir. Doğrudur, büyük hareket, büyük fikir gerektirir. Çok sayıda küçük işi gelişigüzel yapmak, büyük hareketi inşa etmez, en fazla kaotik bir faaliyet curcunası haline gelir. Diğer taraftan küçük işleri halledemeyenler de, ne kadar büyük fikre sahip olurlarsa olsunlar, küçücük taşlara takılır tökezlerler.
*
Küçük sosyal hareket guruplarını fikirsizlikle suçlamak akıl savrulmasıdır. Onlar tabiatı gereği fikir ihtiyacı içinde değillerdir. Hukukçuya tıp bilmiyorsun diye fırça atmaya benzer, çok komiktir. Küçük gurupları büyük hedeflerin birer tuğlası haline getiremeyen büyük fikir hareketleri suçludur. Küçük sosyal hareket guruplarına varlık ve faaliyetleri için fikir ihtiyacı içinde olma şartını getirmek, ne kadar mantıklı görünüyorsa da, yanlıştır. Zira küçük guruplar, halkın vicdan kıpırdanışlarıdır ve onlara büyük fikirsiz yapılan işlerin beyhude olduğunu söylemek, halkın vicdanını imha eder. Zaten tabiatları gereği fikre ihtiyaç duymazlar ve zaten büyük fikre ulaşamazlar, öyleyse bırakın yapabileceklerini yapsınlar. Böylece halk, vicdanını hareket halinde tutsun ki yapılabilecek büyük işlerin malzemesini temin edebilsin.
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir