SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ
Sosyal matematik, temelde, sosyal verilerin, sosyal olayların, sosyal sonuçların denklemidir. Tüm sistem, denklemler üzerinde kurulmuştur, denklemlerde eşitliği sağlayan “sağ” taraf, sadece sıfır olarak kabul edilmemiştir, üç ihtimal mevcuttur, bir, sıfır, eksi bir… “Bir” eşitliği, “kar denklemidir”, sosyal matematik veya sosyal matematikçiler bu denklemi gerçekleştirmek için çalışır. Denklemin sol tarafındaki işlemin sonucu, bir ve daha yüksek bir sayıya ulaştığında, denklem kurulabilmiş demektir. Denklemdeki işlemlerin sonucu birden ne kadar yukarıda çıkarsa, o kadar iyi bir denklem kurulmuş olur. “Sıfır” eşitliği, etkisiz denklemdir. En çok kullanılan denklem de budur çünkü hayatta her anı doldurmak, her gün etkili yaşamak imkansızdır. Bu denklem etkisiz olduğu için, şartlar uygun olmadığında veya şartlar aleyhe olduğunda (kar denklemini kurmak imkansız olduğunda) bu denklem kullanılır. Kısaca, bir şey söylemeden konuşmak gerekirse bu denklem kurulur, hem konuşulmuş olur hem de bir şey söylenmemiş olur. Buna, kulislerde, Demirel denklemi de denmektedir. “Eksi bir” denklemi, zarar denklemidir. Denklemin sonucu, eksi birden ne kadar aşağıya iniyorsa, zarar o kadar artar. Bu denklemler üzerinde çalışılır ama denklemin zararından korunmak için… Bu denklemin tek kullanım alanı vardır, rakiplerin bu denkleme düşmesi istenir ve bunun için gerekli hassasiyet baskıları yapılır. Rakipleri “zarar denklemine” düşürmek, kendinize “kar denklemi” kurmaktan daha iyidir. CHP zarar denklemine düşmekten kurtulamıyor, çünkü denklemi bilmiyor.
Sonuç olarak sosyal matematik biliminde üç tane denklem var, aynı sosyal olaylarda olduğu gibi… Herhangi bir sosyal olay, ya faydalıdır, ya zararlıdır ya da etkisizdir. Sosyal matematik biliminin konusu sosyal olaylar olduğu için, sonuçlarını toplumdan, toplumsal olaylardan alır. Konusu sosyal olaylar fakat işlemleri matematiktir.
*
Sosyal matematik biliminde marifet, denklemi çözmek değil, doğru denklemi kurmaktır. Çünkü çözüm, denklemin bizzat kendisidir. Ya da şöyle söylemeliyiz, sosyal matematikte sonuç bellidir, çözüm, denklemin kurulmasıdır. Yani belli olan sonucun hangi denklemle gerçekleştirilebileceği aranır. Sonuç nedir, bir veya daha yüksek bir rakam (kar) olarak düşünülür ve denklemin sağ tarafına yazılır. Sosyal matematiğin uzmanları, denklemin sağ tarafındaki en yüksek pozitif sayıyı bulmak için uğraşır, bunun için denklem kurmaya çalışır.
Sosyal matematikte belli olan sonuç değildir, belli olan bir diğer öge de, başlangıçtır. Denklem başlangıcı, denklemin maksadı, hedefidir. Sosyal matematikte, başı ve sonu belli olan denklem aranır, soru, denklemin ortasıdır yani gövdesi.
Şöyle özetlemek mümkündür, denklemin sonucu (kar) talep edilendir, bu karın hangi alanda elde edilmek istendiği ise denklemin maksadıdır. Açık bir ifadeyle, mesela işçi sınıfı etkilenmek ve cezbedilmek istenmektedir, işçi sınıfı denklemin başında bulunur, eşitliğin sağında (denklemin sonunda) ise “bir” sayısı (yani kar) bulunur, denklemin boşlukta kalan ortası doldurulmalıdır. Soru, işçi sınıfı üzerindeki en büyük karı (sosyal veya siyasi karı) elde etmektir, denklemin sabitleri bunlardır, cevabı ise denklemin ta kendisidir.
*
Konuya böyle bakınca kolay gibi görünüyor. Sosyal matematiğin en zor kısmı, “hassasiyet haritasıdır”. Hassasiyet haritası olmaksızın sosyal matematik kurulamaz, kullanılamaz, verim elde edilemez. Hassasiyet haritası, toplumun derinliğine ve genişliğine araştırılmasını gerektirir. Hassasiyet haritası ile katsayılar, sosyal matematiğin “rakamlarıdır”. Rakamları olmayan matematik bilim olur mu?
Zor olan tabii ki hassasiyet haritasıdır, katsayı konusu büyük oranda istatistik çalışmalarla elde edilebilir ki, bunların zaten tamamına yakını kayıt altındadır.
Buraya kadar anlattıklarımızın fazla soyut olduğunu biliyoruz, bunları konuya giriş olarak kabul etmek gerek. Bunları yazmadan konuya girmemiz imkansız. Bu yazılar soyut olduğu için okumadan veya anlamadan geçenler, sonraki yazıları anlamakta zorlanırlar.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir