SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI

SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI
Denklemde kullanılan bir hassasiyetin (ögenin) iki katsayısı vardır. Birinci katsayı, hassasiyetin derecesini gösterir, ikinci katsayı ise o hassasiyete sahip insan sayısını (yaklaşık olarak) gösterir. Hassasiyetler rakam değil harf ile gösterilir, bunların katsayılar birbiriyle çarpılır ortaya çıkan çarpım sonucu harfin yerine yazılır. Katsayılar denklemde, ait oldukları hassasiyeti gösteren harfin sol üst köşesine ve sağ üst köşesine yazılır. Derece katsayısı sol üst köşeye, ikinci katsayı (mensubiyet katsayısı) sağ üst köşeye yazılır.
Hassasiyet derecesini gösteren katsayı, on üzerinden değerlendirilir, sıfırdan ona kadar bir sayı verilir, bu sayı derece katsayısı olarak kabul edilir. Derece katsayısı nasıl tespit edilir? Bu katsayı, hassasiyet haritası çalışmasında elde edilir.
Mensubiyet katsayısı, hassasiyet ögesine sahip olan insan sayısını gösterir. Mensubiyet katsayısının tespiti, bir taraftan istatistik veriler diğer taraftan hassasiyet haritası çalışmasıyla elde edilir. Mesela ülkedeki işçi sayısı, istatistik verilerle tespit edilir, işçilerin hassasiyet haritası ise bu çalışmayla temin edilir.
*
Katsayılar, sosyal matematik biliminin hassasiyet haritasından sonraki en önemli bilgileridir. Hassasiyet haritasının çıkarılması, sosyal matematik biliminin kurulması için kafi değildir. Hassasiyet haritası altyapıdır, katsayılar ise denklem kurabilmenin ilk imkanını (basamağını) oluşturur. Üçüncü öge ise hassasiyet değerleridir ki bu üç öge bir araya geldiğinde denklem kurma imkanı oluşur. Bundan sona lazım olan şey, sosyal matematiği bilmektir, sosyal matematiği, bilim olarak anlamayanlar denklem kuramazlar.
Tabii ki bundan ibaret değil, bu üç öge temin edildiğinde denklem kurabilme imkanı oluşur ama mesela “denklem çeşitlerini” bilmeyen birisi, denklem kuramaz. Sosyal matematikte farklı denklem çeşitleri var, hangi denklem çeşidini kuracağını bilmeyen, tüm ögelere sahip olduğu halde denklem kuramaz.
*
Hassasiyet katsayıları ne kadar sağlıksızsa, denklem o kadar yanlış sonuç verir. Sosyal matematikte denklem kurmak zordur ama denklemin verilerini elde etmek daha zordur. Sosyal matematik tembellerin işi değildir. Sürekli saha araştırması ister, sürekli yenilenme ihtiyacı duyar, sürekli yeni verilerin altyapıya girilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.