SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-13-KARZ-I HASEN MÜESSESESİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-13-
KARZ-I HASEN MÜESSESESİ
Sosyal iktidarın üzerinde çalışması gereken en önemli konulardan birisi, borçlanma işlemini kolaylaştıracak ve ucuzlatacak (sıfır maliyete indirecek) bir müessese inşasıdır. Bu müessesenin ülkedeki para trafiğini yönetecek çapa ulaşana kadar devam ettirilmesi hedeflenmelidir.
Daha önce hakkında yazı yazdığımız ve bir model denemesi yaptığımız “karz-ı hasen” müessesesi, bu ihtiyacı karşılamak için harikulade bir imkan oluşturur. “İnfak, karz-ı hasen ve sistem çapında düşünmek” başlıklı yazımız ve “karz-ı hasen müessese modeli tasavvuru” başlıklı çalışmalarımız sitemizde (www.fikirteknesi.com) yayınlanmış haldedir, merak edenler onları okuyabilirler. Burada üzerinde duracağımız konu sosyal iktidarın karz-e hasen müessesesi üzerinde çalışması ve bunu uygulamasıdır.
Hayatı sömürenler ve sömürülenler diyalektiğinden çıkarmak gerekiyor. İktidarı, siyasi alana tapulamak, iktidar marifetiyle halkın sömürülmesini mümkün kılıyor. İktidarı sosyal alana yaymakla siyasi iktidarların ve siyasi rejimlerin halkı sömürmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Fakat sömürü sadece siyasi iktidar marifetiyle yapılmıyor. İktisadi alanda da (belki daha derin ve daha yaygın) bir sömürü sürüyor. Öyleyse sosyal iktidarın, iktisadi güç merkezlerine karşı da kendi alanını koruması ve halkın ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. İktisadi alandaki en büyük ve en kolay sömürü, bankalar tarafından yapılıyor. Ahmet’ten mevduat olarak aldığı parayı, Mehmet’e kredi olarak veriyor ve aradaki faiz farkını cebine atıyor. Ne kadar kolay bir yol değil mi? Bu zincirin kırılması şart.
“Karz-ı Hasen” müessesesi, iktisadi alandaki bankacılık sömürüsüne büyük oranda engel olacak bir imkan. Teferruatlarını yukarıda bahsini ettiğimiz yazılarımızda açıkladığımız için burada genel hatlarıyla temas edelim. Sosyal iktidar kuruluşları, kendi bünyelerinde “karz-ı hasen” merkezleri oluşturabilir. Üyeleri muayyen bir aidat ödeyerek oraya dahil olabilirler ve nakit ihtiyaçları olduğunda o merkezden alabilirler. (Bu kadar basit değil tabii ki, fakat teferruatını yukarıda zikrettiğimiz yazılarımızda anlattığımız için özetliyoruz).
İnsanlar nakit ihtiyaçlarını kendi oluşturdukları müesseselerden karşıladıklarında ne kadar özgürleşeceklerini hayal bile edemezsiniz. Devlet, siyasi iktidar, iktisadi güç merkezleri karşısında bağımsızlaşmak, şahsiyetin inşası için şart. Maaşının yarısı banka kredisi için stoklanmış bir insanın siyasi iktidara ve iktisadi güç merkezlerine karşı tavır alabilmesi mümkün mü?
İktisat, hayatın altyapısını oluşturuyor. Hayatın altyapısına dair hiçbir şey yapmayan, para ihtiyacını kendi öz müesseseleri ile karşılayamayan sosyal iktidar kuruluşları, iktidar olmak bir tarafa, payanda olmaktan başka bir fonksiyon kazanamaz.
Halkın nakit (para) ihtiyacını karşılayacak maliyetsiz bir müessese kurabilmek, sosyal iktidarı kurmanın ne kısa ve tesirli yoludur. İktisadın ve paranın hayatın altyapısını kurmadaki ağırlığı dikkate alındığında, anlatmak istediğimiz açıklığa kavuşur. İnsanların ihtiyaçlarının (maalesef) büyük bir kısmı paraya endekslidir. Paraya bu kadar bağlı bir hayat kurulmuş olması çok vahimdir ama bu gün için bu gerçeklik kaskatı önümüzde duruyor. İnsanların para ihtiyacını sıfır maliyetle karşılama imkanı oluşturulmadığında, direniş imkanının sıfıra yaklaştığı malum.
Karz-ı Hasen müessesesiyle aynı zamanda insanların paraya olan bağımlılığı azaltılmış ve daha makul seviyeye düşürülmüş olur. Bağımlılığın bir noktadan aşağıya indirilemeyeceği bilindiğine göre, paraya bağımlılığın başka bir güç merkezine (siyasi veya iktisadi güç merkezlerine) köle olma zaruretini ortadan kaldırmak gerekir. Karz-ı Hasen, bunu yapabilecek tek müessese gibi geliyor bize.
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir