Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-2-Sosyal Muhalefet İhtiyacı

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-2-
SOSYAL MUHALEFET İHTİYACI
Tayyip ERDOĞAN, cumhuriyet tarihinin en kudretli lideri oldu. Atatürk dahil bu zamana kadar siyaset sahnesinde boy göstermiş tüm liderlerden daha güçlü hale geldi. Atatürk çok partili serbest seçime girmediği için Erdoğan’ın elde ettiği demokratik güce sahip değildi. Şimdi soru, bir lider bu kadar güçlü olursa ne olur?
Her olabilir. En iyi yönetim sergilenebileceği gibi en kötü yönetim de sergilenebilir. Çok iyi hizmetler yapılabileceği gibi büyük zararlar da verilebilir. Bu güne kadar yaptıklarına bakıldığında, faydaları zararlarından misilsiz fazla… Ülkenin tepesine binmiş, halkın kahir ekseriyetini “iç düşman” olarak tarif etmiş, düşman dediği halka tabii olarak hizmet de etmemiş olan, adına devlet dedikleri canavarın kafasını kesti. Şimdi gövdesini gömmekle meşgul… Osmanlıdan sonra bu coğrafyada kurulmamış olan devleti kurmak çabası içinde. Bu çapta işleri yapmak için çok güçlenmesi gerekiyordu. Allah kendine bu gücü ihsan etti. Görünen o ki, bu gücü, kendine teslim edilmesindeki hikmete uygun şekilde kullanıyor.
Öyleyse problem ne? İki tane problem var. Biri, bu gücü, gücün kendine ihsan edilmesindeki hikmete aykırı şekilde kullanmaya başlama ihtimali. İktidar ve güç sahibi olmak, şeytanla aynı torbaya girmeye benzer. İnsanın istikametini bozma potansiyeli bilindiği üzere en fazla iktidarda var. Bu güne kadar istikametini bozmadığını zannettiğimiz Erdoğan’ın bundan sonra değişmeyeceğini garanti etmek mümkün mü? Denirse ki, bu zamana kadar bozmadıysa, bundan sonra neden bozsun ki. Doğru bir soru… Gerçekten Erdoğan’dan çok daha az güç sahibi siyasetçilerin ne kadar despotlaştıklarını gördük. Fakat her şeye rağmen, iktidarın insanı ne zaman şirazesinden çıkaracağı belli olmaz. Bunun da unutulmaması, ihtimaller içinde bulundurulması şart.
İkincisi, Erdoğan, güç ve iktidarını uygun ve doğru şekilde kullanmaya devam ettiğinde bile ülkeyi yöneten alt kadroların beceriksizlik, alçaklık, istismar, su-istimal ve yolsuzluk yapmaları ihtimalidir. Bu gün Erdoğan’ın yaşadığı en büyük problemlerden birinin de bu olduğu görülüyor. Bunu bazen kendisi açıkça ifade ediyor. Bürokrasi kendinin hızına yetişemiyor veya talep ettiği kalitede iş yapamıyor.
Birinci ihtimal vaki olduğunda veya alametleri ortaya çıktığına, Erdoğan’ın gücünü kötüye kullanmasına mani olmak gerek. Birinci ihtimal vuku bulmazsa, ikinci ihtimal zaten gerçekleşmiş ve hala devam ettiği için Erdoğan’a yardımcı olmak lazım.
Öyleyse ne yapmak lazım?
Erdoğan’a siyasi muhalefet yapmak (en azından bugün) imkansız hale geldi. O kadar güçlü ve halk tarafından o kadar seviliyor ki, siyasi muhalefetin ne halka bir hayrı var ne de ülkeye… Erdoğan’ın muhaliflerinin haline bakıldığında ne demek istediğimiz net bir şekilde anlaşılır. Siyasi muhalefetin dışında yapılacak bir şey var mı? Siyasi iktidara karşı siyasi muhalefet yapılamıyorsa, başka ne yapılabilir ki?
Sosyal muhalefet yapılabilir. Sosyal muhalefet hareketi geliştirilebilir.
Türkiye’de siyasi muhalefetin ne olduğunu, Demirel’in şu sözü veciz şekilde ifade ediyor; “Bana iktidar doğru yapıyor dedirtemezsini”. Gerçekten de siyasi muhalefet, hükümetin yaptığı hiçbir işe doğru veya faydalı demiyor. Bu durum sadece Akparti hükümeti için değil, daha önceki hükümetler için de durum aynıydı. Türkiye seksen yıldır kötü hükümetler tarafından yönetiliyor ama daha kötü olan muhalefettir. Öncelikle ülkedeki muhalefet anlayışının değişmesi gerektiği açık…
Sosyal muhalefetin anlayışı geliştirilir ve şekillendirilirken, siyasi muhalefetin müzmin hastalıklarına düşmekten kurtulabilir. Siyasi muhalefet tecrübelerinden faydalanarak, sosyal muhalefeti daha sıhhatli bir çerçeveye oturtmak mümkün olabilir.
Sosyal muhalefet, hükümetin muhalefeti değil, “yanlışın” muhalefeti olmalıdır. Siyasi iktidar muhalefeti, iktidar olmak için yapıldığından dolayı sağlığı çabuk bozuluyor. İktidarın yozlaştırma gücü, iktidarı hedefleyen muhalefeti de bozuyor. Siyasi iktidar, o kadar yozlaştırıcıdır ki, daha iktidar olmadan (muhalefetken) siyasi kadroların zihni evrenlerini darmadağın ediyor.
Sosyal muhalefet, halkın organize olması ile kurulduğu için sadece halkın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir anlayış içinde olma imkanına daha yakındır. Hükümet yanlış yaptığında hükümete muhalefet eder, hükümet doğru yaptığında ona muhalefet eden muhalefete muhalefet eder. Dolayısıyla sadece “yanlışa” muhalefet eder.
Bütün bunları söylerken, sosyal muhalefetin de istismar edilmeyeceğini, birilerinin bunun da canına okumak isteyeceğini düşünmüyor değiliz. Fakat bu alanda oluşacak bir muhalefetin yeni olduğu ve iktidar olmayı düşünmeyeceği için daha sıhhatli kurulma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. İstismarcı denen insan suretindeki mahlukların her girdikleri yeri viraneye çevirdikleri vaka. Fakat siyasi muhalefetin müzmin hastalıklarının olduğu bir vasatta, yeni bir ümitle ve yeni bir alanda organize olma düşüncesi, peşine gidilmesi gereken bir “rüya” değil midir?
Bu konu üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Nasıl organize olunabilir, temel prensipleri ne olmalıdır, hangi faaliyetleri yapmalıdır gibi soruların peşine gitmeye çalışacağız.
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir