DUYGU EĞİTİMİ-7-DUYGU DİLİ-1-

DUYGU DİLİNİ-GİRİŞ Her şeyin bir dili var. Duygu da buna dahil… Üstelik duygunun dili en etkili dildir. Aklın dili, yalanın bol olduğu, anlaşılmasının zor olduğu bir dildir. Duygu dili ise, yalanı az olan veya yalan olduğunda anlaşılması kolay olan dildir. Aklın dili, bildiğimiz ve kullandığımız, adına lisan da dediğimiz dildir. Duygu dili ise, standardı olmayan, …

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-4-DUYGUDAN ENERJİ OLARAK FAYDALANMA

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-4- DUYGUDAN ENERJİ OLARAK FAYDALANMAK Duygu olmadığından insan hiçbir şey yapamaz. İnsanın (aklın da) enerjisi duygudur. Herhangi bir konuda duyguyu kaldırdığınızda, o konuda çalışmak çok zorlaşır. Görev, sorumluluk, ihtiyaç gibi sebeplerle akıl tarafından çalışmaya sevkedilse bile insan, bunu ancak geçici bir süre yapar. Akıl, duygu kaynağını (enerjisini) kullanmadan bir konu üzerinde insanı …

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-3-DUYGU DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-3- DUYGU DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK Çocuklarda sevgi ile nefret dikkatli ve kontrollü kullanılmalıdır. Yaygın yanlışlardan birisi de, çocuklara sadece sevgi dili ile muamele etmek… Çocuklara sadece sevgi diliyle hitap etmek doğru değil. Doğru olan, sevgi dilini gerektiren konularda o dili kullanmak, öfke dilini gerektiren konularda öfke dilini kullanmak gerekir. Sadece sevgi dilini …

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-2-DUYGU MECRALARI AÇMAK

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-2- DUYGU MECRALARI AÇMAK Duygu akışının önünü kesmek kabil değil. O sürekli akış halindedir ve bitmez bir kaynağa sahiptir. Duygulara akacakları sağlıklı mecralar açılmazsa, kendi mecrasını açar. Duygunun kendi mecrasını açması halinde zihni evren, akıl için uygun bir zemin oluşturmaz. Duygu kendi halinde akmaya devam ederse, akıl, duygu mecralarından geriye kalan alanlarda …

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-1-AKIL İNŞASINDA DUYGUDAN NASIL FAYDALANILIR?

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-1- AKIL İNŞASINDA DUYGUDAN NASIL FAYDALANILIR Aklın inşa sürecinde kullanılması en zor olan duygulardır. Çocuk yaşta duyguların kullanılması ve onlardan akıl inşasında faydalanılması gerçekten ciddi bir iştir. Üstelik tehlikelidir de… Fakat aynı zamanda duygu, akıl inşasındaki en önemli konulardan biridir. Duyguyu ihmal ederek aklı inşa etmek çok zordur. Duygu, ruhtan akıp gelen …