Etiket arşivi: DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI

DEĞİŞİM HIZI VE DEĞİŞİMİ ZORLAMAK

DEĞİŞİM HIZI VE DEĞİŞİMİ ZORLAMAK

(NOT: Bu yazı, “Değişim Süreçlerinin Tabiatı” isimli kitabımızdan nakledilmiştir)

Değişimin tabii seyri kendine ait bir hıza sahiptir. İçtimai değişim hızı ile hayatın değişim hızı her zaman paralel olmaz, halk bazen hayatın değişimine mukavemet eder, bazen de hayatın değişim hızından daha yüksek bir hızla değişir. Değişimin hızını belirleyen unsurlardan birisi, mevcut hayat altyapısının hayatı taşıyamayacak hale gelmesi, çürümesi, tortulaşmasıdır. Bu durumda halk değişim için hazır hale gelmiştir. Mevcut hayat altyapısı, hayatı yaşamayı kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaya başlamıştır, ucuzlatmak yerine pahalandırmıştır, kolaylaştırmak yerine zorlaştırmıştır. Bu hal, değişime karşı mukavemet kaynaklarının tükendiğini gösterir, halk değişime mukavemet etmek yerine değişim için can atmaya başlar.
Hayat altyapısı zafiyete uğramamışsa, hayatı taşıyacak güçteyse, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyorsa, değişimin tabii hızı yavaştır. Hayat, rahat bir şekilde yaşanmaya ve akmaya devam ediyorsa, değişim talebiyle ortaya çıkmak, değişim talebinde bulunmak, bunu icbar etmeye çalışmak, halk nezdinde “yıkıcı” bir hareket olarak anlaşılmaya mahkumdur. DEĞİŞİM HIZI VE DEĞİŞİMİ ZORLAMAK yazısına devam et

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI (GÜNÜN KİTABI)

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI
Dünya köklü bir değişim sürecine girdi. Bazı ülkelerde ihtilaller yoluyla, bazı ülkelerde siyasi ve hukuki değişim yoluyla, bazı ülkelerde şartların zorlamasıyla radikal altüst oluşlar yaşanıyor.
Türkiye’deki ve dünyadaki değişimin yönetilebilmesi için, temelde bir inkılap fikrine ihtiyacımız var. Değişimin safhaları, süreçleri, menzilleri bilinmeli… Cemiyet ve hayat nereden alınıp nereye götürülecek iyi anlaşılmalı. Cemiyetin ve hayatın tabiatı çözülmeli, değişimin ritmi ve hızı doğru hesaplanmalı. Gereğinden daha hızlı bir değişim halkı patlatır, gereğinde daha yavaş bir hız inkılabı çürütür.
Kısacası bir “inkılap fikri ve tekniği” üretilmeli, tatbikatta test edilmeli, İslam dünyasındaki değişim için ihraç edilebilir hale getirilmelidir.

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI

_______________________________
Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
E-mail: hacinuriyildiz@hotmail.com
__________________
NOT: Sipariş vereceklerin; 1-İsim ve Soyisim, 2-Adres , 3-Telefon, 4-TC numarası (fatura için) bilgilerini, Nuri Yıldız’ın e-mailine göndererek telefonla bilgi vermeleri rica olunur.
__________________
Banka Hesap Numarası:
Halk bankası K.Maraş merkez şubesi
TR 61 0001 2009 4720 0001 0304 75
________________________________
Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI (GÜNÜN KİTABI) yazısına devam et

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-7-TABİİ DEĞİŞİM SEYRİ VE DEĞİŞİME MÜDAHALE

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-7-TABİİ DEĞİŞİM SEYRİ VE DEĞİŞİME MÜDAHALE
Hayatın ve cemiyetin tabii değişim seyri var, ihtiyaçların karşılanması, ihtilafların çözülmesi, birlikte yaşayabilme şartlarının oluşması için, kolay yola, maliyeti az olana yönelmek… Bu yöneliş hem insanın hem de hayatın tabiatında mevcuttur. Hayat pahalı olana, zor olana, zahmetli olana yönelmez, hayata, iman ve irade müdahale etmediği takdirde, halkın tabii değişim seyrinin ve süreçlerinin bu şekilde vukua geleceği malumdur.
İman teklifi, özü itibariyle hayatın tabii (kolay ve ucuz) seyrine müdahale talebidir. İman ise hayatın, muayyen bir havzada, muayyen bir istikamette, pahası ne olursa olsun yaşamak ve yürümektir. Sadece Müslümanlar için değil, her türlü ideoloji sahipleri için bu durum ciddi bir mesele olarak önlerinde duruyor. Problem, imanın ilk teklif edildiği süreçte hayat ile tenakuz teşkil etmesidir. Çünkü iman teklifi, mevcut hayatın dışında bir hayata davettir, öyleyse iki hayat vardır ve tabii ki birbiriyle tenakuz halindedir.
Hayatın (ve tabii ki halkın) en büyük mukavemet merkezi ve kuvveti, tabii seyirdeki kolaylık, ucuzluk, hafifliktir. İnsanlar öncelikle bundan vazgeçmez, mevcut olan kolay, ucuz ve hafiftir. Mevcut olanın altyapısı kurulmuş ve işler haldedir, dolayısıyla mevcut olana riayet etmek, maliyeti düşürür, kolaylaştırır. Yeni bir hayattan (ve imandan) bahsetmek, mevcut şartları, mevcut imkanları, mevcut kolaylıkları reddetmektir. İnsanların mevcut halin muhafazası için ısrarla bazı fikirler dermeyan etmelerine aldanmamak gerekir, aslında işin özü mevcut olanın kolay ve ucuz olmasıdır. Akıl, aslında hiçbir tefekkür çilesi çekmeksizin mevcudun muhafazası için sayısız mazeret üretir. Buna fikir muamelesi yapmak gerekmez, insanların duyguları ile tefekkürlerini birbirinden tefrik edemeyenler fikir mücadelesi yürüttüklerini zannediyorlar. DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-7-TABİİ DEĞİŞİM SEYRİ VE DEĞİŞİME MÜDAHALE yazısına devam et

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-1-GİRİŞ

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-1-
GİRİŞ
Değişim süreçleri aklın zorlandığı, patinaj yaptığı bir konudur, meselenin tabiatı girift olduğu için net ve sabit denklemler, şablonlar, formüller üretilemiyor. İlla bazı denklemler kullanılacaksa, çok sayıda ve çeşitte denklem kullanma ihtiyacı var. Zaten hayatın tabiatı kafi derecede girift, değişim süreçleri ise hayatın akışındaki fevkalade hallerdendir, daha da girift olması beklenmelidir.
Değişim süreçlerini giriftleştiren, anlaşılmasını ve anlatılmasını zorlaştıran konuların başında, farklı iki durumun kaidelerinin, şartlarının, imkanlarının hemzaman olmasıdır. Değişim bir halden başka bir hale geçiş olduğu için, terkedilen, yıkılan, yokedilen, imha edilen halden, tercih edilen, ikame edilen, inşa edilen yeni hale geçmek bazen tabii bir akış bazen fevkalade bir mücadele ve müdahale ile gerçekleşir. Bir halden diğer hale en hızlı geçiş ihtilal yoluyladır, o bile ihtilalden sonraki inşa süreci bakımından çok uzun sürer. Bu sebeple değişim süreci, hangi yol ve usul ile olursa olsun, uzun zaman alır, çok zahmetlidir, çok sancılıdır. Değişim ile ilgilenenlerin bu hususu unutmaması, tefekkür faaliyetinde sabit unsur haline getirmesi şarttır. Aksi takdirde değişim meselesi ile ilgili tüm fikir üretimi marazidir ve eksiktir. DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-1-GİRİŞ yazısına devam et