Etiket arşivi: DENKLEM TEKNİĞİ

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ
Sosyal matematik, temelde, sosyal verilerin, sosyal olayların, sosyal sonuçların denklemidir. Tüm sistem, denklemler üzerinde kurulmuştur, denklemlerde eşitliği sağlayan “sağ” taraf, sadece sıfır olarak kabul edilmemiştir, üç ihtimal mevcuttur, bir, sıfır, eksi bir… “Bir” eşitliği, “kar denklemidir”, sosyal matematik veya sosyal matematikçiler bu denklemi gerçekleştirmek için çalışır. Denklemin sol tarafındaki işlemin sonucu, bir ve daha yüksek bir sayıya ulaştığında, denklem kurulabilmiş demektir. Denklemdeki işlemlerin sonucu birden ne kadar yukarıda çıkarsa, o kadar iyi bir denklem kurulmuş olur. “Sıfır” eşitliği, etkisiz denklemdir. En çok kullanılan denklem de budur çünkü hayatta her anı doldurmak, her gün etkili yaşamak imkansızdır. Bu denklem etkisiz olduğu için, şartlar uygun olmadığında veya şartlar aleyhe olduğunda (kar denklemini kurmak imkansız olduğunda) bu denklem kullanılır. Kısaca, bir şey söylemeden konuşmak gerekirse bu denklem kurulur, hem konuşulmuş olur hem de bir şey söylenmemiş olur. Buna, kulislerde, Demirel denklemi de denmektedir. “Eksi bir” denklemi, zarar denklemidir. Denklemin sonucu, eksi birden ne kadar aşağıya iniyorsa, zarar o kadar artar. Bu denklemler üzerinde çalışılır ama denklemin zararından korunmak için… Bu denklemin tek kullanım alanı vardır, rakiplerin bu denkleme düşmesi istenir ve bunun için gerekli hassasiyet baskıları yapılır. Rakipleri “zarar denklemine” düşürmek, kendinize “kar denklemi” kurmaktan daha iyidir. CHP zarar denklemine düşmekten kurtulamıyor, çünkü denklemi bilmiyor. SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ yazısına devam et