Etiket arşivi: DERSHANE

FETHULLAH GÜLEN’İ ANLAMAK-5-“MÜMİN MÜSTEŞRİK Mİ?”

FETHULLAH GÜLEN’İ ANLAMAK-5-FETHULLAH GÜLEN “MÜMİN MÜŞTEŞRİK Mİ?”
Başlıktaki ifade, soru da olsa çok ağır, böyle bir ithamda bulunmaktan imtina ederiz. Takip edenlerin anladığı üzere bu yazı serisi, itham etmekten ziyade soru sormak üzere kurulmuştur. Yapmaya çalıştığımız iş soru sormak, soru sormamızın sebebi de, yine farkedileceği üzere meseleyi anlamak… Her iddia sahibi (her hareket lideri, her hamle sahibi) iddiasını, halini, hareketini, tavrını, istikametini izah etmek zorundadır. Hiç kimse ve hiçbir gurup, ben bildiğimi yaparım, anlayan anlasın, anlamayan anlamasın diyemez, kendini, varlığını, sebeplerini, yönünü izah etmekle mükelleftir.
Her müminin adabı dairesinde birbirini sorgulama (hesaba çekme) hakkı var. Çünkü her mümin diğer müminlerin imanlarından da mesuldür, yanlışlarından da mesuldür. Bu mesuliyet, çoğu zaman doğruyu teyit ve taltif, yanlışı teşhis ve ikaz ile yerine getirilmiş olur. Doğruyu teyit ve taltif, yanlışı teşhis ve tekzip etmek için “anlamak” gerekir. Anlamak yolu ise sormak, sorgulamak, eksikleri ve tezatları izaha davet etmektir.
Bir hareket, kendine yönelen ithamları veya varlığına dair kamuoyunda meydana gelen tereddütleri izah etmeden, kendisine karşı olanları tenkit edemez, yanlarında yer almayı teklif edemez. İzahsız ve fikirsiz hiçbir şey olmaz. Bizim robot olmadığımızı veya ülkede robotlaştıramadıkları insanların bulunduğunu bilmeleri gerekiyor. Robotlaşmayanların ciddi bir sorgulama yapacağını, çünkü anlama fiilinin zorlu bir iş olduğunu unutmamaları lazım.
* FETHULLAH GÜLEN’İ ANLAMAK-5-“MÜMİN MÜSTEŞRİK Mİ?” yazısına devam et

DERSHANELERDEN BEKLENEN TEPKİ GELDİ

DERSHANELERDEN BEKLENEN TEPKİ GELDİ
Zaman gazetesinin 21.09.2012 tarihli internet sitesinde ve gazetenin birinci sayfasında, dershane derneklerinin açıklaması vardı. Dershanelerin kapanmasına karşı çıkıyorlar ve bazı bilgiler veriyorlar. Verdikleri bilgilerin özü şu; başka ülkelerde de dershane benzeri kurumlar var, dershanelerin mevcut istihdamı yüz bin kişi civarında filan. Yani işin özü ile ilgili bir açıklama yok. Dershaneler ne yapar, neden yapar, hangi açığı kapatır, bu okullarda neden bu açık bırakılır, hamiyetperver insanlar olduklarını söyleyen dershane sahipleri neden okullardaki açıkları okullarda kapatmaz? Bu ve benzeri çok sayıda soru ortada duruyor, bu soruların hiçbiri cevaplanmıyor, istihdamdan dem vuruluyor, başka ülkelerden misaller veriliyor filan.
Cemaat dershanelerin kapatılması konusunda tepki vermemişti, bizde buna şaşırmıştık. Dershanelerin kapatılması konusu zaman zaman gündeme gelmiştir fakat hiçbirinde ciddi gelişmeler olmamış, neticeye yaklaşılmamıştı. Cemaat bu duruma alışık olduğu için, yine öyle olacağını düşünerek başlangıçta tepki vermemiş olmalı. Yeni tepki vermeye başladığına göre bu defa mesele ciddi. DERSHANELERDEN BEKLENEN TEPKİ GELDİ yazısına devam et

DERSANELER NEDEN VAR Kİ

DERSANELER NEDEN VAR Kİ
Galiba otuz yılı aştı ve kırk yıla yaklaştı dersanelerin yaygın şekilde kurulması ve faaliyetlerine başlaması. Otuz yılını ben hatırlıyorum, daha fazla olabilir, büyük şehirlerde daha da fazla olabilir. Otuz kırk yıldır eğitim hayatının içine yerleştiği için normal gelmeye başlayan dersaneler, bir türlü sorgulanmıyor, ihtiyaç olup olmadığı ciddi şekilde tartışılmıyor, ihtiyaç varsa sebepleri araştırılmıyor. Sadece alışkanlık üzerinden eğitim gibi bir konu yürütülebilir mi?
Dersaneler neden kuruldu, yaygınlaştı ve yerleşti? Sorunun cevabını galiba herkes biliyor, okullardaki eğitim-öğretim yetersizliğinden… Öğrencilerin üniversite imtihanları (bir müddettir lise imtihanları da dahil) için hazırlanmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Gerçekten de imtihanlara katkıda bulunuyor.
Dersanelerin eğitim sistemindeki yeri nedir? Yukarıdaki sorunun cevabını herkes biliyor ama bu sorunun cevabı bilinmiyor, konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bu sorunun cevabı araştırıldığında ortaya çok garip, tuhaf, ilginç bir sonuç çıkıyor. Dersanelerin eğitim sisteminin, “paralel eğitim kurumları” dır. Paralel eğitim kurumları, okullarda verilen eğitim-öğretimi tekrarlıyor. Dikkat edin, okullardaki müfredattan başka bir konu işlemiyor, aynı müfredatı imtihana ayarlı şekilde tekrarlıyor. Özelliği ise imtihan tekniğine ayarlı öğretim vermesi… DERSANELER NEDEN VAR Kİ yazısına devam et