Etiket arşivi: DİKTATÖRLER

TÜRKİYE’NİN TABİİ GÜCÜ

TÜRKİYE’NİN TABİİ GÜCÜ
İnsanın ve hayatın tabiatına müdahale etmek imkansız, müdahale teşebbüsleri netice vermez, netice verdiği zannı uyanırsa bilinmeli ki geçici bir süredir. Hayata müdahale etmek ile hayatın tabiatına müdahale etmek birbirine karıştırıldığı için, hayatın tabiatına müdahale edilebileceği zannedilir. Bu ince ayrımı yapamayan kafalar, tarih boyunca insanın ve hayatın tabiatına müdahale etme teşebbüsünde bulunmuşlar, hepsi de hüsrana uğramışlardır.
Tarihte birçok misali vardır ama en yakın ve en güçlü müdahale, Sovyet (komünist) müdahaledir. Komünizm, ferdi yok saydığından, ferdin tabiat özelliklerini (mizaç hususiyetlerini) reddetmiş, mesela özel mülkiyeti hayattan çıkarmak istemiştir. Sovyet sistemini az çok bilenler ne kadar ağır bir siyasi rejim kurulduğunu, istihbarat örgütlerinin halkı ve hayatı ne kadar yoğun bir şekilde denetim altında tuttuklarını hatırlasınlar. Milyonluk istihbarat görevlisi ve onların onlarca katı “muhbir” ile hayatın her santimetre karesini denetim altına alan Sovyet rejimi, düşman taarruzundan dolayı değil, insan ve hayatın tabiatına aykırı olduğundan dolayı çökmüştür. İnsanın ve hayatın tabiatına zıt olan dünya görüşleri, yeni bir hayat inşa etme çabasına, insan ve hayatın tabiatında olmayan özellikler ve kurallarla teşebbüs ettiler, ne var ki yaklaşık yetmiş yıllık bir ömür sürebildiler, ortalama insan ömrünü aşamadılar. TÜRKİYE’NİN TABİİ GÜCÜ yazısına devam et