Etiket arşivi: DÖRT HALİFE

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-6-HZ. EBUBEKİR(RA)-2-

Haki bey, özel olarak Hz Ebubekir’in ve genel olarak da bütün sahabenin kıymet dereceleri, Hz. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem efendimize yakınlığı ile mi alakalıdır? Bu açıdan bakıldığında dört halifenin durumu nedir?

Öncelikle dört halife ile ilgili bir noktayı tespit edelim. Dört Halifenin dördü de Ehli Beyt’tendir. Bu noktaya çok fazla dikkat edilmez. İki tanesi Allah Resulü’nün kayınpederleridir, Hz. Ömer ile Hz. Ebu Bekir. İkisi de damadıdır, Hz. Osman ile Hz. Ali, dolayısıyla dördü de Ehli Beyt’tendir zaten. Bu, sadece Hz. Ali için söylenir, nesebin devamı için Ehli Beyt odur, onu karıştırmayalım. Hz. Fatıma’dan devam eden nesep Ehli Beyt’tir. Ama Devr-i Saadetlerinde dört halife ehli beyttendir. Hz. Ebu Bekir kızının yanına gelir yani devlethaneye geldiğinde kızının yanına gelir, gelebilir, damadının yanına gelir. Hz. Ömer yine öyle, diğer ikisi hanımları ile gelir. Hanımları nereye gelir babalarının yanına gelir. Dördü de hane halkıdır. Ehli beyittendir bunlar. Istılahi anlamda ehli beyti biliyoruz. Orada sınırı muhafaza etmemiz lazım, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’dan devam eder o nesil. Hz Ali, Hz. Fatıma’nın vefatına kadar başkasıyla evlenmemiştir, sonra evlenmiştir. O hanımlarından çocukları da vardır ama Ehli Beyt onlardan devam etmez. Hz. Fatıma’dan devam eder.

Evet, Haki Bey Hz. Ebu Bekir’in mizacı farklı, şahsiyeti farklı ve her şeyden önce Allah Resulü’ne bağlılığı farklıdır. Nedir bu farklılıklar? HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-6-HZ. EBUBEKİR(RA)-2- yazısına devam et

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-5-HZ. EBUBEKİR(RA)-1-

HAZRETİ EBU BEKİR

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bu gün hilafet ve dört halife program serimizin ikincisini yapıyoruz. Konumuz, Hazreti Ebubekir… Haki bey, öncelikle Hz. Ebubekir’in sahabe içindeki konumunu konuşalım. Diğer sahabelerle mukayese edildiğinde ortaya çıkan “kıymet” nedir Hz. Ebubekir için?

Farklı tasnifler, var takdirler var, bizim yapmamız gerekmiyor ama yapılmış olan, işin sahibi yani ehli tarafından yapılmış olan tasnifler var. Hz. Vahşi ile Hz. Hamza’yı ya da Hz. Ebu Bekir’i yan yana koymanız gerekmiyor. Kategorik olarak sahabe olmak bakımından aynı kategori içinde bunlar, yan yana görünüyor. Ama o kategorinin içinde tasnifler var. Tabiî ki olacak. Mağara arkadaşı ile kimi mukayese edeceksiniz? Ya da yatağına yatırdığı Hz. Ali ile kimi mukayese edeceksiniz? “İki Ömer’den birini İslam’la şereflendirir duasına” muhatap olan zat ile kimi mukayese edeceksiniz? Meclise Hz. Osman geldiğinde hafiften şöyle bir doğrulmuş olduğu muhatabını kiminle mukayese edeceksiniz? Burada haddi aşmamak bizim için söz konusu, biz kendimiz, kendiliğimizden yapmama çabasındayız yoksa yapılmış olan tasnif var, yani Resulullah tarafından yapılmış olan tasnif ve sıralama var, Allah tarafından yapılmış olanı var. O tasniflere ittiba etmemiz ve hürmet göstermemiz gerekiyor. HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-5-HZ. EBUBEKİR(RA)-1- yazısına devam et

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-3-HİLAFET-2-

Bu dikkat çekici bir tespit, “İslam devleti Hz. Ebubekir (RA) ile başlar”, bunu biraz açar mısınız lütfen.

Siyasal anlamda devletin şekillenişi Hilafet ile başlar bu manada, çünkü Risalet artık kalkmıştır dolayısıyla din tamamlanmıştır. Yani Allah Resulü’nün irtihaline kadar şu hadise meşhurdur bilirsiniz. Veda Hutbesi’nde dinin tamamlandığını ima eden Ayeti Kerime iniyor, o zamana kadar ne gelecek bilmek mümkün değil çünkü vahiy devam ediyor, din tamamlanmış değil, hayatın inşası bitmiş değil, o dönemde İslam Devletinden bahsettiğinizde o da tamamlanmış değil, çünkü din tamamlanmış değil. Hiçbir şey henüz bitmemiştir. Allah Resulü’nün Devr-i Saadetlerindeki sürecin adı inşa sürecidir. Her şey inşa ediliyor, hayat inşa ediliyor insan inşa ediliyor, devlet inşa ediliyor, ticaret inşa ediliyor, idare inşa ediliyor, savaş inşa ediliyor, hukuk her şey inşa ediliyor. Bitmiş değil son tuğla konulmamış onun için ismi nedir bunun, inşa süreci, bitireceksiniz, ismini öyle koyacaksınız. İlk İslam Devleti modellemesi bu manada Hz. Ebu Bekir’den başlar dememin sebebi bu, çünkü orada dinin inşası bitmiştir. Artık süreç tamamlandığı için tabi olmak var, her şey yerli yerine oturmuştur kurallar, ölçüler, mizan yerli yerinde, her şey yerli yerinde, Hz Ebu Bekir din vaaz etmiyor, çünkü vahiy gelmiyor, böyle bir şey yok, ne var ittiba edeceksiniz, itaat edeceksiniz, tatbik edeceksiniz. Onun için çerçeve belirlendiğinden dolayı İslam devlet modellemesi Hz Ebu Bekir ile başlar.

İlk devlet başkanı bu anlamda Hz Ebu Bekir’dir. Oradaki nispet ediş önemli, devlet başkanı seçiyorsunuz ama “neye” devlet başkanı seçiyorsunuz, nasıl bir şeye devlet başkanı seçiyorsunuz? Nispet ediyorsunuz. Nedir o nispet, Allah Resulü’ne nispet, onun adı ne (nispetin adı ne) onun Halife’si, nispetimiz bu. HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-3-HİLAFET-2- yazısına devam et

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-2-HİLAFET-1-

HİLAFET

Sevgili dinleyiciler, Haki Bey’le bugün ve önümüzdeki haftalarda Hilafet konusunu konuşacağız. Bunun seri program olacağını düşünüyoruz. Kaç programlık bir seri olacağı konusunda ise bir fikrimiz yok. Ne kadar devam edebilirse o kadar sürdüreceğiz.
Evet, Haki Bey nedir Hilafet? Tabii hilafeti, dört Halife misalinden, onların özelliklerinden yola çıkarak, onların hayat tarzlarını tetkik ederek, fikri damıtma usulüyle konuşmak sanırım uygun olacaktır, değil mi?

Hilafet konusundan bahsedebilmemiz için önce Allah Resulü’nden bahsetmemiz gerekiyor. Allah Resulü (SAV), insan türünün remzidir, ufkudur. İnsani olan her şeyin kendisinde toplandığı, kendisinde temerküz ettiği, kendisinde cem olduğu şahsiyettir. Yani insan kavramının bütün müspet yönlerinin kendisinde, şahsında toplandığı biridir. HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-2-HİLAFET-1- yazısına devam et

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-1-

TAKDİM

Hilafet, dört halife ve devlet idaresi mevzuu ile ilgili bu çalışma, radyo programının deşifre edilmiş halidir. Kaç ay sürdüğünü hatırlamadığımız uzun soluklu seri bir program… Programa başladığımızda ne kadar süreceğini bilmediğimiz, ortaya kitaplık çapta bir muhtevanın çıkacağını öngörmediğimiz bir çalışmaydı. Programın ortalarına doğru, ciddi bir çalışma yaptığımızı, güzel tespitlerin meydana geldiğini, kitaplık bir muhtevaya doğru gittiğini gördük. Program bittiğinde kayıtları istedik, üzülerek gördük ki, bazı programların kayıtları yok. Galiba dört veya beş program eksik.

Kayıtların deşifresi yapıldığında bir husus daha ortaya çıktı. Konuşma dil ve üslubumuz (aynı zamanda maharetimiz), yazı dilimiz ve üslubumuza nispeten çok kötü. İnsan konuşurken, dil ve üslubuna değil, muhatabına bakıyormuş. Muhatabına meseleyi nakledebilmişse veya nakilde (konuşmada) problem olsa da, muhatabı meseleyi anlamışsa, konuşmasını dert etmiyormuş. Konuşma metni önümüze geldiğinde ne kadar kötü bir üslubumuz olduğunu anladık. Bu yaşımıza kadar anlamadığımız bu meseleyi (zafiyetimizi) radyo programı deşifre edilmeseydi belki de hiç anlamayacaktık. Demek ki insan yaptığı işleri murakabe etmenin bir yolunu bulmalıymış. Konuşmaları dinlemek de bu yollardan biri olsa gerek. HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-1- yazısına devam et