Darbeci generaller “kamusal” diktatördür

Darbeci generaller “kamusal” diktatördür Millete aidiyeti olmayan “Kamusal” birer diktatör ve buyurgandır darbeci generaller. Cemiyetin hayatına hiçbir değer katmadıkları halde halkın vergileriyle oluşan bütçeden en çok payı alırlar. Darbeci generallerden herkes korkar. Çünkü onların mesleği korkutmaktır, sevdirmek değil. İnsanî bir erdemleri olmaz. Bir şehre, bir mekâna bir general geldiğinde, o mekân halktan ve başörtülülerden temizlenir. …

“GENERAL ELBİSESİ GİYEN HOROZ”

“General elbisesi giyen horoz” (Darbeci generallerin zihniyet, ruh ve tavırlarını tenkit ve tahlil eden “Generaller” serisi yazılarımızda şerefli Türk Ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve Mehmetçiklerine yönelik zerre kadar ima ve ihsas, tahkir ve tezyif ve de yıpratma maksadı gözetmediğimizi, gözetmemiz için hiçbir sebep olmadığını, olamayacağını; bilakis “General” serisi yazılarımızın tek gayesi şerefli Türk ordusu …

28 Şubat’ın Paranoyak Zorbaları: Kurtlaşan Generaller

28 Şubat’ın Paranoyak Zorbaları: Kurtlaşan Generaller (Bu yazıyı, ülkenin iktisadî köküne dinamit koyup, milyarlarca doların kaybına, dolayısıyla elli yıl geriye gitmesine ve istihdam teşebbüslerinin önünün kesilerek işsizlerin daha da çoğalmasına sebebiyet veren, o günden bugüne doğan her çocuğun istikbâline ve kişi başına düşen gelirin artmasına mâni olan, toplumda “irticacı” yaftasıyla düşmanlık oluşturan, milyonlarca insanı fişleyerek …

Kim Darbeci Generallerden Yana İse O, Katliam Ortaktır

Kim Darbeci Generallerden Yana İse O, Katliama Ortaktır Türkiye’de ve dünyanın bütün ülkelerinde bir kısım generaller darbeci ve katliamcıdırlar. Mesleklerini pozitivist cihetiyle tâlim ettikleri için acıma ve merhamet duygusu taşımazlar. Aldıkları Harp Sanatı eğitiminin insanî, kalbî ve her şeyden önce İslâmî bir zemini olmadığından bir nekrofil, yani ölüsever karakterine dönüşebilirler. Bundandır ki dünyanın her ülkesinde …

GENERALLERİN ÇÖKÜŞÜ VE İNKIRAZI

Generallerin Çöküşü ve İnkırazı Rabbim, bu fakiri ve dostum İsmail Göktürk’ü yalancı çıkarmadı. Yıllar önce demişti İsmail: “Göreceksin, bu ülkede generaller de yargılanacak…” Sonunda o kutlu gün geldi, bir nas yıkıldı ve generallere dokunuldu. Darbecilik cürmünden dolayı Başgeneralle birlikte onlarca generalin yargılandığını gördük şükür. Adâlet ve mahkeme bu ülkede hükmünü yürütebilecek mi diye beklendi kaç …

RÖVANŞ ALACAKLAR

RÖVANŞ ALACAKLAR Birkaç gündür hapisteki generallerin konuşmaları internet sitelerinde geziniyor. Konuşmalarındaki psikolojiye bakıldığında, derin bir kin ve nefret olduğu görülüyor. Biri çocuklara kadar rövanş almaktan bahsedebiliyor, diğeri iç savaş naraları atıyor. Bu manzara karşısında ne düşünmeliyiz? Haki Demir, sitedeki yazısında, “Niye kaçmıyorlar?” başlıklı yazısında, psikolojik bariyerlerinin neden çökmediğini, neden hala direndiklerini, kaçmaya başlamamalarının sebebini mutlaka …

28 Şubat’ın Zorba Ve Paranoyak Failleri: Kurtlaşan Generaller

28 Şubat’ın Zorba ve Paranoyak Failleri: Kurtlaşan Generaller (Muhtevasında değişiklikler ve ilâveler yapılan bu yazıyı, ülkenin iktisadî köküne dinamit koyup yüz milyar doların kaybına, dolayısıyla elli yıl geriye gitmesine ve istihdam teşebbüslerinin önünün kesilerek işsizlerin daha da çoğalmasına sebebiyet veren, o günden bugüne doğan her çocuğun istikbâline ve kişi başına düşen gelirin artmasına mâni olan, …

28 Şubat’ta Kurtla Bir Olup Kuzuyu Yedikten Sonra Çobanla Ağlayanlar

28 Şubat’ta Kurtla Bir Olup Kuzuyu Yedikten Sonra Çobanla Ağlayanlar (İşbu yazıdaki tipleri, fiil ve sıfatları 28 Şubat’ın azılı generallerinin ve onlara tahaccüb ve yaltaklık eden siyasîlerin, medya ve gazetecilerin, askerî ve sivil bürokratlarla işadamlarının özellikleri olarak okuyunuz) *************************** “Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanlar”dan kendinizi koruyunuz. Bu münâfıkları tanıyıp zararlarına …

GENERALLER VE KURTLAR

Generaller ve Kurtlar “Aksakalın Dilinden Efsaneler” kitabı başucu kitabımdır. Aral ile Hazar arasındaki Oğuz Ülkesi’nde yaşamış bir aksakalın ihatalı üslûbuyla makbul oğluna anlattığı birbirinden ibretli efsaneler içinde “Generaller ve Kurtlar” efsanesini memleketin askerî bürokrasisinde ne zaman bir yozlaşma başlasa yeniden okuma ihtiyacı hissederim: Bak oğul! Oğuz Ülkesi’nde uzun zamandır iktidar generallere aitti. Bu, değişmez biri …

GENERALLERİN HAL TERCEMESİ

Generallerin Hâl Tercümesi Aral ile Hazar arasındaki Oğuz Ülkesi’nde yaşayan bir aksakalın destansı diliyle yazılmış “Aksakalın Kitabı”ndan “Generallerin Hâl Tercümesi” adlı efsaneyi edebî şifa niyetiyle paylaşmak istiyorum: Ey oğul! Generalliğin Tarihçesi’ne göre önce general vardı, sonra diğer insanlar meydana geldi. General,“Avrupa uygarlığının” bir ürünüdür. “Çağdaş uygarlık seviyesi” yükseldikçe en gözde meslek hâline geldi ve yüceltilmiş …

GENERALLERİN ÇÖKÜŞÜ VE İNKIRAZI

Generallerin Çöküşü ve İnkırazı Devletin üst katlarında hâkimiyet kavgalarının hızlandığı şeametli dönemlerde “Aksakalın Dilinden Efsaneler” kitabını elimin altından hiç düşürmem. Çünkü, Aral ile Hazar arasındaki Oğuz Ülkesi’nde yaşamış bir aksakalın bilge üslûbuyla makbul oğluna anlattığı tarihî nasihat ve vakalarla dolu kitabındaki “Generallerin Çöküşü ve İnkırazı” efsanesini çokça okuyarak ülkemin meselelerine ayna olarak tutmaya çalışırım:

GENERALLER VE TANRILAR EFSANESİ

Generaller ve Tanrılar Efsanesi “Aksakalın Dilinden Efsaneler” adlı bir kitap okumuştum. Efsanenin biri hâlâ aklımda: “Generaller ve Tanrılar Efsanesi.” Aral ile Hazar arasındaki Oğuz Ülkesi’nde yaşamış bir aksakalın tahkiyeli üslûbuyla makbul oğluna anlattığı efsane bu ülkeyi hatırlattığı için paylaşmak istedim:

GENERALLERİN PARAPSİKOLOJİK İNCELEMESİ

GENERALLERİN PARAPSİKOLOJİK İNCELEMESİ İlker Başbuğ’un tutuklanması ile generallerin psikolojik dünyaları, normal dışında seyretmeye başladı. Aslında İlker tutuklanmadan başlamıştı ama onun tutuklanması ile bizim de görebileceğimiz, anlayabileceğimiz şekilde “açık alana” çıktı. İlker’in tutuklanma sürecini hatırlıyorsunuz. Andıç davası duruşmasında, İlker’in silah arkadaşları, andıç belgesinin “komutana arz edildiğini”, zaten onun onayı olmadan uygulamaya konulamayacağını söylemişlerdi. Mahkeme bu ifadeler …

İLKER BAŞBUĞ’UN TUTUKLANMASI VE PSİKOLOJİK SÜREÇLER

İLKER BAŞBUĞ’UN TUTUKLANMASI VE PSİKOLOJİK SÜREÇLER İlker Başbuğ tutuklandı. Bu konuda kısa sürede çok şey söylenecek. Lehte veya aleyhte sayısız fikir ve fikir kırıntısı piyasayı işgal edecek. Benim derdim başka, konunun pek göze çarpmayan boyutu ile ilgilenmek çabasındayım. Emekli genelkurmay başkanının hem de savcılık sorgusu akabinde, dava açılmasını beklemeksizin tutuklanması ciddi bir “irade” sergilendiğini gösteriyor. …