Etiket arşivi: HEYKEL

MARAŞ’TA HEYKEL PESPAYELİĞİ

Maraş’ta Heykel Pespâyeliği
Şehr-i Maraş’ın İslâm-Türk şehri sûretinin, Ulu Câmii civarına heykeller dikilerek Frenk şehirlerine benzetildiğini, tarihî şahsiyetinin yozlaştırıldığını ve heykelin dinimizce yasak olduğunu yüreğimden kopan bir dille dâva ederken, bir başka heykel pespâyeliği ortaya çıktı ki, Atatürkçüler görmesin ey azizan!
MARAŞ MARAŞ OLALI BÖYLE BİR PESPÂYELİĞE MÂRUZ KALMAMIŞTIR
Şehrin Çamlık Mesire girişine, Maraş-Fransız Harbi’ne katılan Müdafaa-yı Hukuk Cemiyet Reisi Arslan Bey (Toğuzata) ve bir kadın beş erkek kahramanın heykelleri dikilmiş ki, Maraş Maraş olalı böyle bir pespâyeliğe ve çirkinliğe mâruz kalmamıştır.
Heykelleri diktirenlerin, İslâm sanat kültüründen bihaber ve Müslümanca bir medeniyet hamlesinden taviz veren ebleh bir Müslüman oldukları şeksiz şüphesiz belli olmuştur. Çünkü İslâmların sahibi olduğu ve vatanlaştırdığı şehre heykel dikilemeyeceği fetvasını çiğnemeleri ayrı bir cürüm, yaptırdıkları heykelin, ilgili kahramanlara hiç mi hiç benzememesi, âdeta o kahramanların şân ve şerefine, istiklâl ve kahramanlık liyakatine hakaret edercesine bir hamakat ve fikirsizlik içinde olmaları daha ağır bir cürüm. MARAŞ’TA HEYKEL PESPAYELİĞİ yazısına devam et

MARAŞ’A HEYKEL DİKENLER, BÜYÜK DOĞU VE DİRİLİŞ FİKRİNİ UNUTTULAR MI?

Maraş’a Heykel Dikenler, Büyük Doğu ve Diriliş Fikrini Unuttular mı?

Şehr-i Maraş’ı heykellerle çirkinleştirenler ve İslâm-Türk şehri suretini Frenk şehirlerine benzetenler, Büyük Doğu ve Diriliş’in sanat dâvasını unutup,“Kemalistler kendi heykellerini diktiler, bundan böyle biz de kendi kahramanlarımızın heykellerini dikelim…” mi dediler?

Eğer böyle ise, İslâm medeniyet sanatlarını bilemeyecek kadar fikirsiz bir Müslüman olduklarını âşikar etmiş olurlar. Demek ki cumhuriyetin seküler-pozitivist sanat anlayışından rahatsız değiller. Heykelin ve insan suretinin İslâm’da yasak olduğunu, Hz. Peygamberimiz s.a.v’ın hadisleri ve ulemanın fetvaları bulunduğunu biliyorlardı da icraat makamına geçince Müslümanca sanat dâvasından vazgeçmeyi mi düşündüler?

Yoksa kendi kararları değil de, hâlâ laikçi-Batılı değerlerden sıyrılamayan devlet ve hükümetin umumen aldığı bir karar ve proje gereğince mi bu heykeller dikildi?

NECİP FAZIL VE SEZAİ KARAKOÇ’UN FİKİRLERİNDE HEYKEL VAR MIYDI? MARAŞ’A HEYKEL DİKENLER, BÜYÜK DOĞU VE DİRİLİŞ FİKRİNİ UNUTTULAR MI? yazısına devam et

ŞEHR-İ MARAŞ’IN RUHU HEYKELLERLE KİRLETİLİYOR

Şehr-i Maraş’ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor

Şehr-i Maraş’ın Ulu Câmii civarına, Maraş-Fransız Harbinin başında cereyan eden Bayrak Hadisesi’nin kahramanlarından Ulu Câmii imamı Rıdvan Hoca ile bazı kahramanların heykellerinin dikilmesiyle Kahramanmaraş’ın, bir başka nâmıyla şanlı Maraş’ın Dulkadırlı Beyliği ile başlayan tarihî misyonu ve Türk-İslâm şehir kimliği leke almış ve zedelenmiştir.

Hüsnüzanla ifade ederim ki “yetkili” makam ve kurumların başında olanlar, İslâmî duruş, düşünce ve istikâmetlerinden dolayı seçilip bulundukları yere gelmişlerdir. Güya şehr-i Maraş’ın tarihi şahsiyetlerini yaşatmak ve unutturmamak için heykel dikmeyi plânladıklarında acaba âlimlere danıştılar mı? Danışsalardı, heykelin İslâm’da yasak olduğunun öğrenir ve Ulu Câmii çevresini ruhu olmayan, çirkin simsiyah heykellerle doldurmazlar ve İslâm medeniyetinin kendine has estetiği olduğunu bilselerdi dünyanın parasına mal olan o meşum heykelleri dikmezlerdi.

MÜSLÜMAN İDARECİLER DE KEMALİSTLER GİBİ HEYKEL DİKMEYE BAŞLADILAR ŞEHR-İ MARAŞ’IN RUHU HEYKELLERLE KİRLETİLİYOR yazısına devam et