SÜTÇÜ İMAM’IN ŞEHRİ’NDE SURİYE, MISIR VE DOĞU TÜRKİSTAN NÖBETİ

Sütçü İmam’ın Şehri’nde Suriye, Mısır ve Doğu Türkistan Nöbeti

Şehr-i Maraş’ta, Suriye, Mısır ve Türkistan’daki katliamlar kalben, fikren ve dua ile telin edildi. Yedi gün yedi gece Ulu Câmii önünde “Nerede mahzun ve mazlum bir gönül var ise orada onunla olmaktır gayretimiz” dediler ve “Rabia” işaretlerinin mânasını taşıyan nöbet tuttular.
Ağustos sıcağına rağmen keyfiyet bakımından topluca atıyordu nöbet tutanların yüreği. Hesap ve siyaset yoktu. Maraşlılar, münevvaranı, âlimi ve hocasıyla samimice toplanıp dualar ettiler ümmetdaşları için. Fikir teatisi yaptılar, güzide halkımıza Batı’nın ne menem bir “uygarlık canavarı” olduğunu anlattılar. Dik durmak gerektiğini söylediler. Esed zâlimimin katliamına şimdi de Batı’nın azılı katilleri gelecek, yangına benzin sıkacak dediler.
İslâm dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğini anlattılar. Amerika ve Avrupa kâfirinin müdahalesi değil, İslâm ümmetinin müdahalesi lâzım geldiği üzerinde ittifak ettiler. Fikir adamları ve âlimler yüreklerini yanına alarak gösteriş olsun babından değil, kalplerinden fışkıran cehdle konuştular her gün her gece.
Sivil Kuruluş temsilcileri oradaydılar ve Hakk’ı söylediler, zulmü lanetlediler. Ulu Câmiin semasını yürekten fışkıran dualar ve kelimeler kapladı. Okumaya devam et “SÜTÇÜ İMAM’IN ŞEHRİ’NDE SURİYE, MISIR VE DOĞU TÜRKİSTAN NÖBETİ”

SÜTÇÜ İMAM’IN ŞEHRİNDE İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU

Sütçü İmam’ın Şehrinde İslâm Dünyası Dayanışma Platformu
Kahramamaraş’ta otuz beş sivil toplum kuruluşunun katıldığı “İslâm Dünyası Dayanışma Platformu” İkindi namazını müteakip Ulu Câmii meydanında Mısır ve Suriye’deki katliamları telin eden basın açıklamasıyla başladı. Platform Sözcüsü Avukat Haki Demir, Platform Beyannamesi’ni okudu ve protestonun gayesini açıkladı:
“Platform önce ‘Mısır Dayanışma Platformu’ şeklindeydi. Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler, platformu Mısır merkezinden çıkardı ve daha geniş bir çerçeveye ulaştırdı. Çerçevesi genişledi ama şimdilik tabii ve zaruri olarak Mısır ve Suriye merkezinde yoğunlaşacak. Platformun basın açıklamamızla başlamış oluyor. Pazar gününe kadar bir hafta boyunca yirmi dört saat kesintisiz devam edecek. Eylem meydanı olarak, K.Maraş’ın en merkezi meydanı olan Ulu Câmii önündeki meydanı seçtik. Bir haftalık eylem programında çok sayıda faaliyet çeşidi var. Sürekli hatim indirilecek, konuşmalar yapılacak, İslâm ülkelerinin tarihleri kısaca anlatılacak, yirminci asırdaki büyük mücadele adamlarının hayatları özetlenecek, Mısır ve Suriye muhalefetinden insanlar davet edilecek, konuşmalar yaptırılacak, Mısır ve Suriye’dekilerle canlı bağlantılar kurulacak ila ahir… Özetle Rabiatü’l Adeviye meydanındaki nöbet bir hafta K. Maraş’ta devam edecek.” Okumaya devam et “SÜTÇÜ İMAM’IN ŞEHRİNDE İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU”

İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU “BEYANNAMESİ”

İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU “BEYANNAMESİ”
İslam’ın son kalesi, son karargahı, son devleti, son medeniyeti olan Osmanlı yıkıldıktan sonra yeryüzü, şeytanların eğlence merkezi haline geldi. Şeytan, sadece Allah’a değil aynı zamanda insana da düşmandır, insanları Allah’ın dininden uzaklaştırdıktan sonra, insanlıktan da uzaklaştırır. Kendinden hakir gördüğü için secde etmediği insanı, kendinden hakir hale getirmek, zelil ve rezil etmek için elinden geleni yapar ve maksadını gerçekleştirdiğinde de keyifle eserini seyrederek eğlenir. Yeryüzünde Allah’ın dini hakim ve Müslümanlar kuvvetli değilse, dünyayı “insani” çizgide tutacak hiçbir ölçü ve kudret, makam ve mercii yok demektir.
Osmanlı, son İslam devlet ve medeniyeti olmakla, sadece Müslümanların değil aynı zamanda insanlığın kalesiydi, yeryüzünde insanların yaşadığının işareti, delili, merkeziydi. Bir asırdan beri Osmanlı yok, Osmanlı tasfiye edildiğinden beri yeryüzü şeytanın ikametgahı, insanlar da oyuncağı ve eğlencesi oldular. Batının, sahip olduğu zannedilen değerlerini bile umursamadan Mısır, Suriye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Irak, Libya, Arakan ve diğer İslam beldelerinde katliam yapılmasına seyirci kalmasının temel sebebi, şeytanın yeryüzündeki hakimiyet karargahlarından biri olmasındandır. Unutulmasın ki, şeytanın prensipleri yoktur, sadece alçaklık, hainlik, melunluk yapmak gibi bir vazifesi vardır. İslam’a karşı mücadele etmek için uydurulan bir takım prensipler, insanları aldatmak içindir ve ilk fırsatta onları da tepelemekten ve onlara güvenenleri bile rezil ve zelil etmekten kaçınmaz aksine zevk alır. Unutulmasın ki, her zaman olduğu gibi karşımızda yine şeytan var fakat bu defa dünya imparatorlukları kurmuş bir şeytan var, dünya imparatorluklarını yöneten “insi şeytanlar” var. Okumaya devam et “İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU “BEYANNAMESİ””

İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU

lkK.MARAŞ’TA İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU

K.Maraş’ta “İslam Dünyası Dayanışma Platformu” kuruldu. Yaklaşık otuz beş sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle şehri temsil çapına ulaşan hacimde bir platform…
Platformun kuruluşu için başlatılan görüşmeler, “Mısır Dayanışma Platformu” şeklindeydi. Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler, platformu Mısır merkezinden çıkardı ve daha geniş bir çerçeveye ulaştırdı. Çerçevesi genişledi ama şimdilik tabii ve zaruri olarak Mısır ve Suriye merkezinde yoğunlaşacak.
Platformun ilk eylemi, 26.08.2013 Pazartesi ikindi namazından sonra basın açıklaması ile başlayacak ve Pazar gününe kadar bir hafta boyunca yirmi dört saat kesintisiz devam edecek. Basın açıklamasında, platformun “beyannamesi” okunacak. Eylem meydanı, K.Maraş’ın en merkezi meydanı olan Ulu Cami önündeki meydan olacak. Okumaya devam et “İSLAM DÜNYASI DAYANIŞMA PLATFORMU”