Etiket arşivi: İSLAM DÜŞMANLIĞI

CHP FENOMENİ

CHP FENOMENİ
Suriye’den yapılan top atışı ile beş vatandaşımızın hayatını kaybetmesi karşısında hükümetin TBBM’den talep ettiği tezkerenin oylamasında CHP’nin “hayır” oyu vermesi, izahı mümkün olmayan açık bir yanlıştı. Bu ifade problemli… Hem izahı mümkün olmayan açık bir yanlış tespiti yapmak hem de bu yanlışı ana muhalefet partisinin yaptığını söylemek, sıhhatli bir akıl bünyesi, sağlam bir mantık örgüsü, az miktarda da olsa vatan ve millet sevgisi olan şahıs ve müesseseler için bu ifade problemlidir. Konusunun ölüm, ölümün sebebinin de yabancı bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin top atışı olması karşısında ana muhalefet partisinin “açık yanlış” yapması, derin bir tezattır. Bu tezat, politik düşünce ve tavır alıştan kaynaklanamaz. Günlük hadiselerin yoğunluğuna ve akış hızına kapılan akılların meseleyi politik tercihlerle ilgili görmesi, dikkat ve idrak körelmesidir.
Ülkenin sınırlarının, milletin canının savunması bile “müşterek alan” değilse, hiçbir müşterek değer kalmamıştır. İdeolojik müşterek değerler olmayabilir, farklı siyasi partilerin farklı siyasi ve ideolojik değerlerinin olması tabiidir. Farklı fikri ve siyasi anlayışlar, birbiriyle hiçbir ortak paydaya sahip de olmayabilir. Olması gerektiğini söylemek ve bunu icbar etmek (dayatmak) insan tabiatına aykırıdır. Fakat aynı siyasi havzada (ülkede), aynı içtimai havzada (millet içinde) yaşıyor olmak, fikri ve siyasi ayrışmaların dışında bir müşterek alan değil midir? En azından ülke ve millet merkezinde bir hissiyat birlikteliği, müşterekliği olması şarttır. Bu hissiyatın kırılmış, dağılmış, yozlaşmış olması, siyasi partilerin her birinin (bu vasıflara sahip olanlar için) diğerini düşman olarak tanıması ve tanımlaması mümkün hale getiriyor. CHP FENOMENİ yazısına devam et

BATININ ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINA BAKIN

BATININ ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINA BAKIN
Vatan gazetesinin 21.09.2012 tarihli internet sitesinde yayınlanan bir haber dikkat çekiciydi. Adamların özgürlük anlayışı, tamamen kendi merkezlerindeki “kurgu” üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyada batıdan başka insan yaşayan coğrafya olmadığı, batılılardan başka da insan bulunmadığı üzerine inşa edilen, bu sebeple de özgürlüğü sadece kendilerine has kılan bir yaklaşım. Hani özgürlük insanlarla ilgili bir mesele ya…
Habere bakın…
“Aşırı muhafazakar görüşleriyle bilinen İslam karşıtı blog yazarı Pamela Geller, “Uygar insanlar ile barbarlar arasındaki savaşta uygarlardan taraf olun. İsrail’i destekleyin. Cihad’ı bozguna uğratın” yazılı ilanın 10 metro durağına asılması için mahkeme kararı çıkarttı.

Amerikan Özgürlük Savunma Girişimi Yöneticisi ve “Atlas Shrugs” adlı blogun sahibi olan Geller, ilanın New York’ta metro duraklarına asılmasına izin veren mahkeme kararını ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruyan ilk maddesi için bir zafer olarak niteledi.” BATININ ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINA BAKIN yazısına devam et

DİKKAT…

Zaman gazetesinin internet sitesinde bir haber… Mutlaka her müslümanın okuması lazım. Bir deniz yarbayının yüzbaşı rütbesindeyken hazırladığı bir “tez” yayınlanmış. Tez’in konusu, irticaa…
Türkiye’deki tüm Müslümanları aynı kefeye koymuşlar. Radikali ve ılımlısıyla, siyasi partisi ve vakıflarıyla, cemaatleri ve tarikatlarıyla tüm Müslüman unsurları ve gurupları hedef almışlar ve hiçbirini ayırmamışlar.
Neyi anlatmaya çalışıyorum. Onlar Müslümanların tamamını aynı tehlike çerçevesi içinde düşman görüyorlar. Öyleyse Müslümanlar nasıl oluyor da birbirlerine husumet besleyebiliyorlar?
Müslümanların tamamına karşı mücadele etmekten bahsediyorlar. Hem de kanundışı faaliyetleri de kullanmak suretiyle. Acımasız bir mücadele yürütülmekten bahsediyorlar ve Müslümanları ve “tarihin acı hatıraları arasına gömmeyi” düşünüyorlar.
Müslümanların birbirine karşı husumet beslememesi, itikadi bir lüzum. Bu teorik gereklilik gözden kaçırılmamalı. Bununla beraber içinde yaşadığımız zaman dilimi, tüm husumetlerin ortadan kaldırılmasını stratejik gereklilik haline getirmiştir. Müslüman gurupların birbiriyle herhangi bir hesaplaşması varsa (olmamalı mutlaka ama varsa bile) bunu ertelemeli.
Müslümanlar şu konuyu şuurlaştırmalıdır. Bir Müslüman, bir Müslüman’a karşı mücadele etmek için kafirlerle ittifak ve işbirliği yapamaz. Yazının link i aşağıdadır.

http://www.zaman.com.tr/multimedya.do?tur=foto