İSLAM İLİM MECRASI

İSLAM İLİM MECRASI (Terkip ve İnşa dergisi 4. sayı) Bilgi, umumi manasıyla insan ile varlık arasındaki münasebetlerin kalbi ve zihni alemdeki tezahürleridir. Bilginin çeşitleri bahsi mahfuz kalmak üzere, insan ile varlık arasındaki her çeşit münasebetin insan iç aleminde bıraktığı tesire bilgi diyoruz. Ne var ki mesele bundan ibaret değil, insan, kalb ve zihin dünyasındaki istidatlar, …

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-6-İSLAM İLİM MECRASI

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-6-İSLAM İLİM MECRASI İslam, üç ilim mecrası açmıştır. Müspet ilimler, “ilmin maluma tabi olduğu alan”… Ruhi ilimler, “hakikat alanı”… Kur’ani ilimler, “malumun ilme tabi olduğu alan”… Bu bakış, aynı zamanda İslam irfanında ilimlerin tasnifi olarak kullanılabilir. * Ruh, “mana dilini” kullanır. Mana dili, kelimesiz lügattir. Bu dili sadece ruh kullanır. Kelimeler (ve başka …

BAŞLARKEN

BAŞLARKEN BAŞLARKEN İslam, her önüne gelenin meşgul olduğu serbest alan haline geldi. Hiçbir usul kaygısı taşımadan ve okuma yazma bilmeyi kafi sayan bir anlayış, İslam üzerinde istediği gibi konuşuyor. Müthiş bir dağınıklık hakim. İnsanların İslam ile meşgul olmalarının önünü kesmek gibi bir fecaati kimse düşünmemeli tabi ki. Lakin pazarlamanın bile bazı metotlarının olduğu, bunları bilmeyen …