Etiket arşivi: İSLAM SİSTEM MİDİR

İSLAMCILIK MESELESİ-26-İSLAM BİR SİSTEM MİDİR?

İSLAMCILIK MESELESİ-26-İSLAM BİR SİSTEM MİDİR?
Kapitalizm meselesi ile birlikte ancak gündeme geldi, sistem meselesi… Star gazetesinde yayınlanan bir iktisatçının mülakatı, meseleyi bir anda (ve zaten bir anlığına) oraya getirdi, Akif Emre de tartışmaya o noktadan girdi. Sistem meselesi, İslamcılık tartışmasının ciddi manada muhtevaya temas eden ilk konusu oldu, bu çerçevede iktisadi sistemler olan sosyalizm ve kapitalizm arasındaki üçüncü yol bahsi gündeme geldi.
Yazarlar arasında “İslam sistem midir?” başlığını atan ve meseleye doğrudan bu cihetten bakan kişi Mustafa Akyol oldu. Akif Emre, meseleyi kapitalizm zaviyesinden tetkik eden iki tenkit yazısıyla başlatmıştı ama meseleye derinliğine girme fırsatı olmadı. “İslam sistem midir?” başlığı altında konuşulacak mevzuu, Mustafa Akyol’a fazla ağır gelir, bu sebeple meseleyi nazari seviyede tetkik etmek gerek. İSLAMCILIK MESELESİ-26-İSLAM BİR SİSTEM MİDİR? yazısına devam et