Etiket arşivi: İSLAMCILIK TARTIŞMASININ HARİCİLERİ

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-29-MAHÇUPYAN’IN FİKİR HİLESİ

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-29-MAHÇUPYAN’IN FİKİR HİLESİ
Mahçupyan’ın İslamcılık tartışması ile ilgili yazısı çok. Her birini tek tek değerlendirmek gerekmiyor zira sürekli tekrarlar var. Fakat yazılarından ikisi var ki, diğerlerinden çok farklı bir muhtevaya sahip, 22.08.2012 tarih ve “İslamcılığa teslim olmak(1)” ile 23.08.2012 tarih ve “İslamcılığa teslim olmak(2)” isimli yazıları… Bu yazılardaki muhtevanın farkı, tevhid bahsi ile ilgili olmasıdır. Tevhid bahsi ve onunla ilgili birçok bahis…
Mahçupyan’ın yazılarının muhtevası, tevhid bahsini bildiğini göstermiyor. Özünde tevhid bahsine dair birçok soru soruyor fakat hiçbiri tevhid bahsine temas etmiyor. Tevhid bahsinin çevresinde dolaşıyor, ikinci, üçüncü derecede ilgili konulara ait sorular soruyor ama meselenin zemini, çerçevesi, merkezi, nispetleri gibi hiçbir konuyla ilgilenmiyor.
Sorulara sığ bir kavrayışla bakıldığında doğrudan tevhid bahsi gibi görünüyor ama değil. Zaten sığlık da tam o noktada kendini gösteriyor. Müslümanların da bu yazıları okurken tevhid bahsi ile ilgili olduğunu zannetme ihtimali (riski) var, zaten bu sebeple mezkur iki yazıyı değerlendirmek gerekiyor. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-29-MAHÇUPYAN’IN FİKİR HİLESİ yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-27-MAHÇUPYAN DİNE SINIR ÇİZİYOR

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-27-MAHÇUPYAN DİNE SINIR ÇİZİYOR
Batı tarihi, batının dine bakışı, batıdaki hayat alanlarının çerçeveleri farklı bir kültür ikliminin verilerini doğurmuş. Batı dışındaki ülkeler, müstemleke haline gelme oranlarında batıya güveniyor, inanıyor, onun kültür iklimindeki verileri esas alıyorlar. Dünyanın batı dışı coğrafyalarında, batıda üretilmiş olan oryantalizmin hakim olması, mesela doğulu entelektüellerin kendi ülkelerine oryantalist bakış açısıyla bakmalarına, kendi ülkelerini yabancı ülke olarak değerlendirmelerine, kendi halklarını yobaz, mürteci, geri kalmış türünden yaftalarla eleştirmelerine sebep oluyor. Çok enteresandır, Batılılaştıklarını düşündükleri için ülkelerinde “rasyonel düşünceye” sadece kendilerinin sahip olduklarına inanırlar ve halkı, diğer düşünce mensuplarını ise mistik, irrasyonel vesaire gibi olumsuz özelliklerle zikretmeye meylederler. Buradaki temel mesele, batılı kavrayış formlarını, malzemelerini, araçlarını, batının yapmaya çalıştığı ve dünyanın geri kalanını vahşi, barbar, insanımsı gösterme çabasını aynen tekrar etmeleridir. Etyen Mahçupyan, 09.08.2012 tarih, “Dindarın siyaset yolu” başlıklı yazısına tam olarak böyle bir giriş yapıyor; “Din ile siyaset arasındaki ilişkide uzun deneyimler sonrası gelinen nokta, bu iki alanın arasına mesafe konması gerektiğidir.” İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-27-MAHÇUPYAN DİNE SINIR ÇİZİYOR yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-26-MAHÇUPYAN SEKÜLERLİKTE ISRARLI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-26-MAHÇUPYAN SEKÜLERLİKTE ISRARLI
Etyen Mahçupyan, 08.08.2012 tarihli, “Seküler İslamcılık” başlıklı yazısına şu ifadeyle giriyor; “Bazı kavramların yan yana gelmesi tanımı gereği anlamsız ve dolayısıyla imkânsız sayılır. Bu yazının başlığı da öyle…”
Yazı da aynen öyle… Birbiriyle tezat teşkil eden mefhumları yan yana getirmek, Türkiye’de bir gazetecilik başarısı veya dikkat çekme metodu olarak sık kullanılmaktadır. Gerçekten de tezat teşkil eden mefhumları bir arada kullananların yazılarının daha dikkat çektiği su götürmez. Fakat tezat teşkil eden mefhumları yan yana getirmek ciddi bir maharet ister. Maharet öncelikle kullanılacak zıt mefhumlara derinliğine nüfuz etmeyi gerektirir, sonra da aralarındaki çok özel münasebetleri keşfetmeyi şart kılar.
Yatay (sığ) bakış açısıyla tezat teşkil eden mefhumları bir araya getirerek anlamlı cümleler kurmak, çok kişinin yapmaya çalıştığı ama az kişinin mahir olduğu bir alan. Bu dikkat çekici metodu kullananların tamamına yakını da, zıt mefhumlar arasındaki münasebeti, hayatın müşterek alanlarından kaynaklanan tabiilik çerçevesinden devşiriyor. Hayattan bahsettiğinizde, birbirine ne kadar zıt mefhumlardan, dünya görüşlerinden, sistemlerden bahsederseniz bahsedin, mutlaka müşterek alanları vardır ve bu bir mecburiyettir. Hayatın mahiyetini ve altyapısını anlamamış olanlar, “Aaa, bakın Yahudiler de evleniyor, Müslümanlar da, demek ki Yahudilik ile İslam arasında pek bir fark yokmuş” cinsinden tuhaflıklar sergiliyor. Oysa dünya görüşlerinin tamamı insanı ve hayatı “konu” olarak seçmiştir, öyleyse tabii ve mecburi ortaklıkları mevcuttur. Bu sebepledir ki dünya görüşleri müşterek yönleriyle değil, farklı yönleriyle tarif edilir. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-26-MAHÇUPYAN SEKÜLERLİKTE ISRARLI yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-25-MAHÇUPYAN’IN YATAY BAKIŞI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-25-MAHÇUPYAN’IN YATAY BAKIŞI
Bakışın, kavrayışın, anlayışın bir hacmi olmalı, genişlik ve derinlik boyutları bulunmalı. Sadece yatay bakışa sahip olmak, “görünürlük” üzerinden değerlendirmeleri kaçınılmaz kılıyor. Toplumdaki dalgalanmaları, çalkalanmaları, çatışmaları, farklılıkları ve benzerlikleri sadece yatay boyuttan değerlendirmek, insanın zihin ve kalp dünyasında bir derinlik arayışını, varlığını yok eder. Bu durum, aynı davranışların aynı sebeplere dayandığını ileri sürmek gibi biraz determinist anlayışa, insan hakkında biraz robotik kavrayışa, hayat hakkında biraz basitlik düşüncesine savurur. Ferdi farklılıklar ortadan kalkar, oysa her insan aynı davranışı farklı sebeplerle yapabilmektedir. Toplumdaki guruplaşmalar arasındaki farklılıklar ortadan kalkar, çünkü her gurup (dini, siyasi, ideolojik vesaire) benzer teşkilatlara farklı sebepler ve hedeflerle sahip olabilir.
Etyen Mahçupyan, 26.07.2012 tarih ve “Seküler dindarlık, yeni merkez ve sağcılaşma” başlıklı yazısındaki tespitleri tamamen “yatay” düzlemde yapılmış. İnsan davranışlarındaki benzerlikleri esas alan ama bundan ibaret kalan, yatay düzlemden kurtulamayan ve derinleşemeyen bir yaklaşım. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-25-MAHÇUPYAN’IN YATAY BAKIŞI yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-24-SEKÜLERLEŞME KONUSU-2-

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-24-SEKÜLERLEŞME KONUSU-2-
Etyen Mahçupyan ve bazı Müslüman yazarlar, sekülerleşmeyi bir taraftan maddi dünyanın manevi dünyaya tercih edilmesi şeklinde görürken aynı zamanda kaynağını da iktidar olmakla, iktidar iştiyakıyla, iktidarın dönüştürme gücüyle izah ediyor.
Mahçupyan’ın Türkiye’deki siyasi süreçlerin Müslümanlarla ilgili kısmını gözlemlerken, Müslümanların “görünür” olan kısmında kalması tabiidir. Müslümanların “derununu” gözlemlemek kabil değil, insanın derununda olanın hal ve davranışlarında tezahür edeceği gerçektir ama yüzde yüz gözlemlenmesi kabil değildir çünkü hususi durumlar ve şartlar var. Kaldı ki, tezahürlerin bazı hayat alanlarında, başka ideolojilere mensup insanlarla benzerlik göstermesi de kabildir. Neticede ülkede bir tane siyasi iktidar vardır ve Müslümanlarda iktidar olmak istediklerinde onları Kemalistlerle ayrıştırmak, görünür tarafıyla kolay değil. Çünkü sandık bir tane, hükümet bir tane… Şunu söylemeye çalışmıyorum, Müslümanlar da Kemalistler gibi hükümet ederler, seçime onlar gibi hazırlanırlar vesaire… Tabii ki farklıdırlar, tabii ki farklı yaparlar ama bazı noktalarda benzeşmek hayatın tabiatı gereği değil midir? Özellikle de saf İslami hareketin hala kurulamadığı, bir geçiş döneminin yaşandığı vasatta, benzerliklerin fazla olması mümkün. Benzerliklerden hareket etmek farklılıkları göstermeye kafi değil, aksine farklılıkları görmektir ki, Müslümanların siyasi hareketleri sağlıklı şekilde değerlendirilebilsin. Denirse ki, “benzerlikler o kadar fazla ki, ayrı farklı bir siyasi hareketten bahsetmek neredeyse imkansız”, doğrudur. Çünkü Türkiye’de yakın zamana kadar her parti kanun ve anayasa gereği Atatürkçüdür. Bu şartlarda farklılaşmanın nasıl sağlanacağını izah etmek gerekmez mi? Hukuki mecburiyet ile Atatürkçü olan bir siyasi partinin farklılığı, kaynağında ve hedefinde değil midir? Kaynak ile hedef arasındaki dar alanda, hukuk ve siyasi rejim (mesela askeri vesayet) tarafından sıkıştırılmış olan bir siyasi hareket, hedefine varana kadar farklılığını nasıl izah edecek? Hafızalarımızda tazeliğini korumuyor mu Akparti için kapatma davası açılması… Kapatma davası, laikliğe aykırı faaliyetlerin merkezi olduğu gerekçesiyle açılmamış mıydı? İslami hareketlerin böyle bir baskı altında kaldığı, Kemalist siyasi rejimin her partiyi aynileştirdiği ne zaman unutuldu? İslami hareketlerin farklılığı, sekülerleşmemiş hali laikleşmemiş hali değil mi? Laikliğe aykırı faaliyetlerin merkezi olduğu iddiasıyla bir iktidar partisi hakkında dava açılabildiği bir ülkede, farklılığı kaynak ve hedefte aramaktan başka bir yol olabilir mi? İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-24-SEKÜLERLEŞME KONUSU-2- yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-23-SEKÜLERLEŞME KONUSU-1-

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-23-SEKÜLERLEŞME KONUSU-1-
Etyen Mahçupyan, konuya, 26.07.2012 tarih ve “Seküler dindarlık, yeni merkez ve sağcılaşma” başlıklı yazısı ile giriyor. Konuya girer girmez, çok iddialı tespitler yapmaktan geri kalmıyor. Önce şu sekülerleşme meselesi… Nedense ülkede herkes sekülerleşme sürecinin yaşandığında hemfikir. Bu süreci bazı İslamcılar veya birçok Müslüman fikir adamı da kabul ediyor. Müslümanlara ve İslamcılara gelmeden önce, tüm ülkenin ve toplumun sekülerleşme sürecinde olduğu iddiası ne kadar doğru? Hayatın bir de maddi altyapısı olduğu, bu altyapıyı kurmak, o altyapıda zuhur eden ihtiyaçları karşılamak sekülerleşmek mi oluyor? Bu halk asgari iki asırdan beri fakirdir, fakirlik halinin devam etmemesini istemek, aksine zenginleşmeyi talep etmek, bunun için de çalışmak neden sekülerleşmek olsun? Sekülerleşmek bununla ilgili değil, o başka bir konu denirse, hayatın maddi altyapısıyla ilgili gelişmeleri bundan nasıl ayırmalıyız? İslam ahlakının fakirliği övdüğüne dair yanlış bir kanaat var, bu milletin kültür kaynağı da İslam ve İslam ahlakı olduğu için, zenginleşme çabası, İslam’dan uzaklaşma, hayatı İslam’a göre yaşamama, maddi ihtiyaçlar merkezine bağlanma şeklinde anlaşılıyor olmasın. Din dışı hayat alanı üretmek veya dine ilgisiz bir hayat yaşamak veya biraz dine nispetle fakat daha çok din dışı kaynaklara atıf yapılarak yaşanan bir hayat alanı oluşturmak anlamında kullanılmıyor mu sekülerleşme? Böyleyse neden sürekli zenginleşmeden, ciplere binmelerden, villalarda oturmalardan bahsediliyor? Nasıl oluyor da Müslümanlara cipe binmesi yakışmıyor, villadan oturması abes karşılanıyor, gizliden gizliye, Müslümanların Murat 124 otomobile binmesi, iki oda bir evde oturması arzulanıyor, buna dolaylı işaret eden ifadeler kullanılıyor. Müslümanların hassasiyeti ile ilgili tartışmalar açılması mümkün ama kaliteli mal kullanmak nasıl oluyor da Müslümanları sekülerleştiriyor? Ne zamandan beri kalitesiz ve ilkel mallar kullanmak, fakir ve muhtaç halde yaşamak dini hayat oldu? İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-23-SEKÜLERLEŞME KONUSU-1- yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-22-ETYEN MAHÇUPYAN

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-22-ETYEN MAHÇUPYAN
Etyen Mahçupyan, tartışmanın gerçekten haricilerindendir. Kendisi Ermenidir ve bunu gizleme ihtiyacında değildir. Gizlenmeyen ifşa edilmeyeceği için, bizim bu aidiyetini ifade etmemiz, anormallik taşımaz. Ermeni olduğuna işaret etmemiz, fikirlerinin, tespitlerinin, değerlendirmelerinin mevziini belirlemek içindir. Yani kendisi gayrimüslimdir ve o noktadan İslamcılık tartışmasına katılmaktadır. Keşke herkes bu kadar net olsa…
Etyen Mahçupyan’ın değerlendirmeleri, içinde yaşadığı toplumun tetkikine, dolayısıyla da müşahedelerine dayanıyor. İçinde yaşadığı toplumun bir kesimine, “dışarıdan” bakıyor. Bu özelliği önemli, çünkü meselenin bir boyutunu tamamlıyor. Doğrusu böyle bir bakış olmasa, “kendimiz çalıp, kendimiz oynuyor” havasında devam edeceğiz. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-22-ETYEN MAHÇUPYAN yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-21-TÜRKÖNE MEZAR KAZIYOR

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-21-TÜRKÖNE MEZAR KAZIYOR
Türköne’nin yazılarını değerlendirmek çok yorucu. Tüm yazıların takip ettik, tek müspet fikir beyanı yok. İslamcılık hakkında değil aradığımız müspet beyan, İslam hakkında. Yani İslam’ın, karşı olduğu İslamcılık dışında nasıl anlaşılacağını, nasıl yaşanacağını, nasıl tatbik edileceğini söylemekten özellikle imtina ediyor. Müslümanlara hiçbir teklifte bulunmuyor, hiçbir katkı yapmıyor, hiçbir fikir üretimi gerçekleştirmiyor, sadece mız mız edip duruyor. Bulmuş bir Ali Bulaç, onunla kavga etmekten başka bir şey yapmıyor. Onu gözüne kestirdiğinden olmalı, başka kimseden de bahsetmiyor. Hayrettin Karaman için tek kelime yok, tek tenkit yok, tek atıf yok. İşin bu tarafı da ayrıca ilginç…
Türköne ile ilgilenmenin bir yorucu tarafı da, “değilin değilini” aramak gibi bir şey. Netice itibariyle, komik bir şey… İslamcılığın yanlışları olabilir, eksikleri olabilir, hataları olabilir… Bunların hepsi anlaşılabilir durumlar. Anlaşılmayacak olan şu; İslamcılığa, Marksizm gibi cepheden düşman olmak nedir? Modern ideolojilerle aynı tutmak, “yeryüzünde kibirle dolaşan ilahlara dönersiniz” gibi şirk ithamında bulunmak, dünyayı imar etmekten (cennet kurmaktan) menetmek ve bedeviliğe mahkum etmek… Bunlar ve daha sayısız hezeyanlar Türköne’yi “hariciler” sınıfına almamıza kafi değil mi? İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-21-TÜRKÖNE MEZAR KAZIYOR yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-20-TÜRKÖNE, DUYARSIZ ALİM(!)

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-20-TÜRKÖNE, DUYARSIZ ALİM(!)
Mümtaz’er Türköne, Türkiye’deki aydın tipolojisinin tüm unsurlarını ve özelliklerini taşıyan birisidir. Düşünüyormuş gibi yapan, düşünce kırıntıları arasında kuralsız gezen, bütünlük derdi olmayan, nispet ve mikyas aramayan, kendi halinde, psikolojik tatmin peşinde bir aydın. Fakat iki özelliği var ki, müthiş… İslam konusunda tam bir duyarsızlık, duyarsızlık konusunda ise tam bir müfrit…
İslamcılık konusunda bu kadar kolay ve aşırı bir özgüvenle yazmasının tek sebebi, Ali Bulaç’tır. Çünkü Ali Bulaç’ı gözüne kestiriyor, tam dişine göre bir partner. İslamcılık bahsini Ali Bulaç üzerinden tartışmak, Türköne’ye avantajlar sağlıyor, Bulaç’ı o kadar küçümsüyor ki, her yazısında bir fasıl alay ediyor, alaylarını da “ince şekilde” yapıyor. Ali Bulaç ne düşünüyor bilemeyiz ama Türköne’nin ne düşündüğü belli; “karşımda sen olduktan sonra, benim sırtım yerine gelmez”.
Ali Bulaç, İslamcılık gibi cephanesi bol bir mevzuyu arkasına almasına rağmen gerekli performansı gösteremiyor ve Türköne gibi duyarsız insanlar piyasada istedikleri gibi at oynatıyorlar. İslamcılık tartışmasından anladığımız bir konu da, durduğunuz yer önemli ama nasıl durduğunuz da önemli. Ali Bulaç’ın durduğu yer doğru ama orayı dolduramadığı için, yanlış yerde duruyormuş gibi bir hali var. Her neyse Ali Bulaç meselesi ayrı bir konu. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-20-TÜRKÖNE, DUYARSIZ ALİM(!) yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-19-TÜRKÖNE’NİN TUHAF SAVRULUŞLARI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-19-TÜRKÖNE’NİN TUHAF SAVRULUŞLARI
Düşünce faaliyetinin merkezini dünya görüşü olarak tespit etmeyen herkeste zihni savrulmalar kaçınılmaz. Türköne, düşünce faaliyetine merkez olarak devleti alınca, tefekkür dünyasında nazari hiçbir mihver ihtiyacı hissetmiyor. O kadar savruk, o kadar dağınık, o kadar nispetsiz yazıyor ki, bunları fikir kabul edip tenkide tabi tutmak bile insanın içinden gelmiyor.
Türköne’nin, 03.08.2012 tarih ve “Akparti mi, İslamcılar mı?” başlıklı yazısı, zihni savrukluğunun açık delilleriyle dolu. Bu yazı Türköne’nin düşünce dünyası için o kadar öğretici ki, başka yazılarını okuma ihtiyacı bile duymuyor insan. İslam’ı en sığ seviyede bile anlamadığını gösteren, bu haline de bakınca, asla anlamayacağını delillendiren bir yazıdır bu.
“19. yüzyıl ikinci yarısı, Müslümanların Batı karşısında her alanda mağlubiyetlerine sahne oldu. Müslüman toplumlar -Osmanlı ve İran hariç- Batı hâkimiyeti altına girdiler. Her yerde aşağılandılar, horlandılar. Bu zelil durumdan kurtulmak için ellerinde kalan son güçlü kaleye kapandılar. Ekmel din İslâmiyet’e sığınarak, onu bir kurtuluş ideolojisine dönüştürdüler; kendi izzetlerini İslâm’da aradılar. İslâmcılık, Müslüman toplumların İslâmiyet’e (sağlam kulp) tutunarak içine düştükleri düşkün durumdan kurtulma, yeniden dirilme ve güçlenerek Batı ile rekabet etme çabalarının ifadesidir; ve elbette çok boyutlu kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasî bir harekettir. Çok önemlidir, çok değerlidir;” İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-19-TÜRKÖNE’NİN TUHAF SAVRULUŞLARI yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-18-TÜRKÖNE’NİN ANLAYIŞ MERKEZİ

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-18-TÜRKÖNE’NİN ANLAYIŞ MERKEZİ
Türköne’nin, önceki yazılarımızda tespit ettiğimiz “fikir hilesi” ve “anlamama inadı”nın sebebi, 31.07.0212 tarihli, “Din, Diyanet ve İslamcılık” başlıklı yazısında ortaya çıkıyor. Önceki yazılarında serazat dolaşan düşünce faaliyeti, bu yazıda kendine bir merkez ediniyor. Artık Türköne ile ilgili ne düşüneceğimizi, nasıl düşüneceğimizi, değerlendirmelerimizin mihverinin neresi olduğunu biliyoruz. Çünkü kendisi bu yazısında net bir şekilde ortaya koyuyor.
Nedir bu merkez? Acele etmeyin…
Türköne’nin keskin ve kendinden emin tespitleri var. Mesela şu; “İslâmcılık bir iktidar projesi idi, gerçekleşti ve ömrünü tamamladı. Başı göğe değdikten sonra, gökyüzüne çıkmak için yollar inşa etmenin anlamı var mı?” Ne kadar net değil mi? Bir iktidar projesiydi, gerçekleşti ve ömrünü tamamladı. Başka söze gerek var mı? Türköne’nin bu kolaylıkta tespitler yapmasının sebebi, düşünce merkezi ile ilgili… Zihni havzası bir dünya görüşüne bağlı olmayan, düşünce faaliyetini de bir dünya görüşünün kalbine bağlanmadan gerçekleştiren Türköne, ciddi fikir üretiminde gevezelikten başka bir şey yapmıyor. Fakat gevezeliğine öyle bir ciddiyet ve ağırlık atfediyor ki, okuyanlar fikirle meşgul olduğunu zannediyor. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-18-TÜRKÖNE’NİN ANLAYIŞ MERKEZİ yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-17-TÜRKÖNE’NİN YANLIŞ ANLAMA İNADI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-17-TÜRKÖNE’NİN YANLIŞ ANLAMA İNADI
Mümtaz’er Türköne, İslamcılık meselesinde ilginç bir tavır içinde. Nasıl bir ruh haline sahip olduğunu dikkatle tetkik etmek gerekiyor. Normal değil, diğer konulardaki idrak cevvaliyeti, İslamcılık konusuna gelince küt bir anlayışsızlığa savruluyor. Gerçekten anlamak zor, neden böyle bir tavrı var, neden bilgileri ve olayları çekiştirip duruyor? 29.07.2012 tarih ve “İslamcıların hazin nağmesi” başlıklı yazısında açıkça görülen bu durum, fikrinin değerlendirilmesinden ziyade, halet-i ruhiyesinin tahlil edilmesini şart kılıyor. Ne var ki işimiz fikirle, psikolojik tahlillere girmek, doğrudan polemik ilanı olur.
“İslamcıların hazin nağmesi” başlıklı yazısında konuyu Akparti’ye getirip kilitliyor. İbrahim Sancak’ın, “İslamcılık meselesi” yazı serisindeki “Nazariyat ve tatbikat” başlıklı yazısında izah ettiği üzere, bu iki konunun ayrı başlıklar halinde incelenmesi gerektiği açık. Nazariyat ile tatbikatın birbiriyle ilgisi olmadığını söylemek, birbirinden tamamen bağımsızlaştırmak tabii ki mümkün değil, yapmak istediğimiz o değil ama bu ikisinin aynı konu olmadığı da açık. Kaldı ki Türköne, genel anlamada nazariyat ile tatbikat konusuyla da ilgilenmiyor, tatbikatı sadece Akparti misaline kilitliyor, oysa tek tatbikat o değil ve o olmayacak. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-17-TÜRKÖNE’NİN YANLIŞ ANLAMA İNADI yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-16-TÜRKÖNE’NİN FİKİR HİLESİ

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-16-TÜRKÖNE’NİN “FİKİR HİLESİ”
Mümtaz’er Türköne, 27.07.2012 tarih ve “İslamcılar şehri düşürdükten sonra” başlıklı yazısında, İbn-i Haldun’un bir teşhisinden hareketle bir kompozisyon oluşturuyor. Fikrini İbn-i Haldun’un teşhisi üzerine kurduğu için de sağlam olduğu düşüncesinde. Böyle bir özgüveni satır aralarında okumak zor olmuyor.
İbn-i Haldun’un “hadariler” ve “bedeviler” bahsinde söylediklerini şöyle özetlemiş;
“Önce İbn Haldun’un kavramlaştırmasını hatırlayalım. Bir tarafta zor şartlarda yaşayan, kıt kanaat geçinen bedevîler, öbür tarafta şehirlerin kalın duvarları arkasında lüks ve ihtişam içinde yaşayan hadarîler. Hadarîler, zenginliğin getirdiği âdetlerle dünya menfaatlerine yönelmiş, nefisleri kirlenmiş, davranışlarındaki “haşmet ve hürmet” kaybolmuştur. Bedevîler ise zor şartların getirdiği fedakârlığa ve iyiliğe yakın dururlar. Daha cesur ve dayanıklıdırlar. “Hadarîler, huzur ve rahatlık döşeğine sereserpe uzanmışlar, nimet ve canlarını savunma işini, kendilerini sevk ve idare edenlere, koruma görevi üstlenen hamilerine ve bekçilere havale etmişler; kendilerini kuşatan surların ve koruyan kale duvarlarının arkasında yatıp uyumuşlardır.” Bedevîler ise… açık arazide vahşi ve yabanî bir duruma geldikleri, hami ve koruyucudan mahrum oldukları, surlarla muhafaza edilen yerlerde yaşamadıkları için kendilerini müdafaa işi ile bizzat kendileri meşgul olurlar… Kuvvet ve yiğitliklerine dayanarak ve kendilerine güvenerek ucu bucağı olmayan arazilerde tek başlarına bulunabilirler. Metanet huyları ve cesaret seciyeleri haline gelmiştir.” İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-16-TÜRKÖNE’NİN FİKİR HİLESİ yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-15-MUSTAFA AKYOL’UN ŞERİAT ANLAYIŞI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-15-MUSTAFA AKYOL’UN ŞERİAT ANLAYIŞI
Türkiye ilginç bir ülke, o kadar ilginç ki, fikir adamı olarak ortalıkta gezinenler (gazete köşelerini işgal edenler) tam bir zihni kaos içindeler. Zihni kaosun önemli göstergelerinden birisi, batı ile kurulan hastalıklı ilişki. Batı ile kurulan ilişkinin çeşitleri bol, bu yazının konusu ile ilgili olanı ise, İslam’ı bile batıdan öğrenen, batıdaki itibara göre davranan şekli. Batıya iman etmiş, onların her düşüncesine ve kültür formuna anlamadan da olsa sahip çıkanlar, bir çeşit tutarlılık içindeler. Fakat İslam ile ilgili bilgiyi, fikri, itibarı batıdan transfer etmeye çalışanlar var ki, insanın midesi kaldırmıyor.
Bu çeşidin en orijinal misali, Mustafa Akyol’dur. Mustafa Akyol, köşesinde Şeriat ile ilgili iki adet yazı yayınladı, birincisi 30.07.2012 tarih ve “Şeriatın erdemleri” başlıklı, ikincisi 01.08.2012 tarih ve “Şeriatın maksatları” başlıklı yazısı. Birinci yazısına şu girişle başlıyor Akyol;
“Son on yılda “Kopenhag kriterleri”ni çokça konuştuk, tartıştık. Çoğumuz Avrupa Birliği’nin demokrasi ve insan hakları standartlarını içeren bu değerler manzumesinin Türkiye için gerekli olduğunu savunduk. (Ben hala da savunuyorum, çünkü “Ankara kriterleri”ne hayran olamadım henüz.) İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-15-MUSTAFA AKYOL’UN ŞERİAT ANLAYIŞI yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-14-AHMET SELİM ASİL MECRASINI BULDU

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-14-AHMET SELİM ASİL MECRASINI BULDU
Ahmet Selim’in, 26.08.2012 tarihli “Düşüncenin ufukları” başlıklı yazısı çok hoş. Yoğunluktan fırsat her yazıya yetişemiyoruz ama Ahmet Selim’in yazısını atlamamalıydık.
Ahmet Selim’in daha önceki bazı yazıları ve bizim o yazılarla ilgili eleştirilerimiz çok net ve sertti. Çünkü Selim, o yazılarında ağır bir fikri ihmal veya ihlal içindeydi. “Düşüncenin ufukları” başlıklı yazısı, “asil” mecrasına döküldüğünü gösteriyor. Doğrusu bunu söylediğimizde, her sarsılan ve sallanan fikir adamı gibi, “ben aynı mecradaydım, sen anlamamışsın” diyecektir ama geldiği nokta itibariyle bunlar önemli değil.
İslamcılık tartışmasının görmediğimiz (benim görmediğim) bir boyutu daha ortaya çıktı. Gerçekten de tartışma, istikamet tayininde etkileyici oluyor, Ahmet Selim misalinde bunu anladım. Bazı insanlar pozisyonlarını savunma derdine düşmüyorlar demek ki. Tabii bu insanlar “etkilenebilen”, yani hakikat kaygısı çeken, tefekkürle meşgul olan şahsiyetler, Ahmet Selim gibi… Ahmet beyin dışında hala pozisyonunda bir milim yer değiştiren kimse yok. Etkilenmenin ancak anlamakla gerçekleştiğini, anlamadan etkilenmenin ise insanın kendi kurduğu zihni tahterevalli de sallanmaktan başka bir mana ifade etmediğini anlayacak fazla fikir adamı yok galiba. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-14-AHMET SELİM ASİL MECRASINI BULDU yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-13-MUSTAFA AKYOL’UN MİSYONU

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-13-MUSTAFA AKYOL’UN MİSYONU
Mustafa Akyol 05.09.2012 tarihli, “İslam bir sistem midir?” başlıklı yazısında boyundan büyük işlerle uğraşıyor. Sadece boyundan büyük işlerle uğraşsa, hevesine verip geçeceğiz fakat İslam ile ilgili daha önceki yazı müktesebatına da bakınca, özel bir misyon yürütüyormuş hissine kapılıyorum. “Özel bir misyon yürütecek çapı var mı?” sorusunu sormak gerekirse cevap mutlaka “hayır”dır ama Türkiye’deki seviyeye bakınca ancak bunun gibilerinin devşirilebildiği anlaşılıyor. Özel misyon denince, illa ki birilerinin emriyle ve parasıyla hareket ettiğini söylemiyoruz, Türkiye’de, batıya hayran olmuş, gönüllü batı kültür ajanı kontenjanı zengindir.
Akyol, küçük aklının tabii neticesi olarak “küçük manevralar” yapıyor. Cevapları olmadığını düşündüğü bazı soruları arka arkaya sıralıyor ve kendi kurduğu mantık silsilesinin neticesini kendisi tayin ediyor, “İslami sistem yoktur”. Oysa sorduğu sorular, kendi küçük ufkunda cevapsız gibi görünse de, en fazla on dakika içinde cevaplandırılması mümkün olan bir listedir, buyurun; İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-13-MUSTAFA AKYOL’UN MİSYONU yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-12-LEVENT KÖKER SAÇMALIKTA DERİNLEŞİYOR

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-12- LEVENT KÖKER SAÇMALIKTA DERİNLEŞİYOR
Levent Köker, 06.09.2012 tarihli zaman gazetesinin “yorum” sayfasındaki “İslamcılık neden savunulamaz?” başlıklı yazısında, daha önceki yazısının muhteva(!) derinliğini artırma gayreti içine girmekte fakat derinleşme konusunu ancak saçmalamakta gerçekleştirmektedir. Aynı yerde yayınladığı daha önceki yazısındaki tarif saçmalıkları, bu yazısında, “muhteva” saçmalıklarına iyice yoğunlaşmış görünüyor. Neticede anlaşılan o ki, Levent Köker, İslamcılığı değil, o isim altında doğrudan İslam’ı eleştiriyor, bunu da açık etmekten imtina etmiyor. Net bir şekilde İslam hukukunun tatbikinin imkansızlığından bahsediyor. Bu açıdan bakıldığında Levent Köker’in mevzii tam olarak belli de, zaman gazetesi mevziini kamufle etmeye devam ediyor. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-12-LEVENT KÖKER SAÇMALIKTA DERİNLEŞİYOR yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-11-MUHTEVADAN BAHSEDEN YOK

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-11-MUHTEVADAN BAHSEDEN YOK
İslamcılık tartışmasının dışında kalmaya özen gösteren veya açıkça karşısında mevzilenenlerin ortak özelliği, “muhteva”dan bahsetmemeleri. Bazı yazılarda muhtevaya temas eder gibi yapanlar da, fikir hilesine başvuruyor, bir takım fikirleri kırparak anlamsız yerlerde, bağlamlarda kullanıyor ve muhteva eleştirisi yaptığını zannediyor. Gerçi muhteva konusunda “bizim taraf” da, yani İslamcılar da yaya kaldı, İslamcılar konuyu muhtevaya çekemediği için karşı tarafın muhtevaya gelmesini beklemek kolay değil. Muhteva meselesini en fazla gündeme getiren İbrahim Sancak ama “fikirteknesi” tartışmayı yönetmiyor ki, karınca kararınca tartışmaya katılıyor. İbrahim beyin yazılarından bazıları gazetelerde yayınlansaydı, durum farklı olabilirdi belki.
Muhteva meselesi her zaman zor olmuştur. Ülkedeki fikir hayatı (ve piyasası) muhtevadan sürekli kaçmak temayülündedir. Bu durum İslamcılık konusuna ve tartışmasına münhasır değil hatta sadece Müslüman fikir adamlarına da münhasır değil. Ülkenin toplam olarak fikir üretim kapasitesi çok kısır… Bir tartışma açıldığında meydana çıkan, çalakalem yazan insan sayısı çok fakat “fikir” dendiğinde ortada kimse kalmıyor. Halktan bahsetmiyoruz, fikir ve ilim adamlarının durumu bu. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-11-MUHTEVADAN BAHSEDEN YOK yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK”

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK”
İsim meselesine takanlardan birisi Hilal Kaplan. İsim konusu ne kadar konuşulur? Nihayetinde bir teklifte bulunursunuz, kabul edilir veya edilmez, ondan sonra muhtevaya devam edersiniz. Hilal Kaplan’ın yazılarına bakınca, isim, “esas”tan önemli. Kaplan “esas” ile ilgili bir şey söylemiyor, söyleyemiyor, isme taktı, kendini muhatap aldırmak istiyor.
Niyeti nedir ne değildir kim bilir. Fakat son yazısı o kadar haddini bilmez, o kadar terbiyesiz, o kadar çerçevesiz, o kadar ahlaksızca bir yaklaşıma işaret ediyor ki, yazıda asla fikir insanı olduğuna dair bir mana tütmüyor. 24.08.2012 tarih ve “Hz. Muhammet (SAV) İslamcı mıydı?” başlıklı yazısından bahsediyoruz.
Bir konunun zemini olur, çerçevesi olur, nispetleri olur, kuralları olur, tartışmada bunların oluşturduğu iklimde cereyan eder. Bu kadar hoyrat, bu kadar edepsiz, bu kadar kuralsız yazı yazan olmadı bu tartışmada. Ancak Zaman gazetesinin “yorum” sayfasındaki hezeyanlar ile “edep” açısından yarışacak bir yazı. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK” yazısına devam et

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-7-TARTIŞMAYA KATILMAYANLAR

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-7-TARTIŞMAYA KATILMAYANLAR
Bir de tartışmaya katılmayanlar var, ülkede ilk defa önemli bir tartışma başlamış ama fikir adamlarının bir kısmı tartışmaya katılmıyor. Birçok kişinin merak ettiği fikir ve ilim adamları var bunların içinde. Tartışmaya katılmadıkları gibi, neden katılmadıklarını da izah etmiyorlar. Hani tartışmaya katılmamanın özel bir sebebi olabilir, en azından neden katılmadığınızı açıklayın.
Bazılarında tam bir ölü sessizliği… Kendi sütununun karşısındaki sütunda canhıraş bir tartışma sürüyor, köşe komşusu bir mevzii tutmuş ve canla başla uğraşıyor, zannedersiniz ki, yazı yazdığı gazeteyi (ve diğer gazeteleri de) okumuyor.
Bazı insanlar vardır, çok sinsiler, içten hesaplılar. Bir kavga varsa, kenara çekilip, taraflarını belli etmek için bitmesini seyrederler, çünkü her zaman kazanan taraftadırlar. Aşağıda isimlerini sayacağımız insanlar için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Fakat adamlar, kör, sağır, dilsiz… Hallerine bakınca, insanın aklına bin bir türlü düşünce geliyor.
*
Herkesin takip ettiği, itibar ettiği, fikrini merak ettiği yazar listesi farklıdır tabii ki, benim ilk aklıma gelenler, Ahmet Taşgetiren, Rasim Özdenören, Akif Emre… Bunlar gazetelerde köşeleri olan adamlar. Bir de gazetelerde yazmayan fikir adamları var ki mesela birisi fevkalade önemli; Sezai Karakoç… Sezai bey nerede yazsın diye itiraz etmeyin, yazısını hangi gazete basmaz ki. İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-7-TARTIŞMAYA KATILMAYANLAR yazısına devam et