Etiket arşivi: KAHRAMANMARAŞ

MARAŞ MARAŞ DERLER KAHRAMANLIĞIN ADINA

Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına

Asırlardır kâfir ayağı değmemişti İslâmların yurdu Maraş toprağına. Fransız ve ellik gâvurunun şeameti kol geziyordu sokaklarında. Semâlarında kara bulutlar dolaşıyordu. Düşman gelip dayanmıştı şehr-i Maraş’ın kapılarına.

Fransız kâfiriyle ellik gâvurunu kovmak için cümle Maraşlı gazâ aşkına, vatan aşkına tutuldu. Dua etti Şeyh Ali Sezai Efendi. İstiklâl Harbi’nin ilk kıvılcımı olacaktı Maraş.

İlk kutlu müjde Uzunoluk’tan geldi. Sütçü İmam, din ü namus üzere sıkmıştı ilk kurşunu kâfirin küstahlığına.

İşgalci kâfirler, bin yıldır Maraşlı İslâmlara, yani Maraşlı Türklere ait olan kalesinden bayrağını indirince, Maraşlının yüreği cihad aşkıyla yandı, ateş topuna döndü ve Ulu Câmii’de saf oldu.
MARAŞ MARAŞ DERLER KAHRAMANLIĞIN ADINA yazısına devam et

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ NE YAPTIĞINI ZANNEDİYOR?

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ NE YAPTIĞINI ZANNEDİYOR?
Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü 12 Şubattır, kurtuluş tarihi Kahramanmaraş için bayram ilan edilmiştir. Her yıl bu tarihte resmi ve sivil müesseseler muhtelif programlar yaparak kurtuluşu hatırlamak, hatırlatmak, kurtuluşun ruhunu yaşatmak isterler.
Kahramanmaraş kurtuluş savaşının iki tane sembolü vardır, birisi çarşaflı müslüman kadınlara hamam çıkışı sarkıntılık eden Fransız askerinin kafasına kurşun sıkılması ve bu işi yapan Sütçü İmam diğeri ise kaleye Fransız bayrağı asılması üzere Cuma günü Cuma namazı kıldırmayan imamdır. Her iki sembol de, din-i İslam’ın hususi meseleleridir, nispeti İslam’adır ve İslam olmadığında bu sembolleri izah etmek imkansızlaşır.
Kahramanmaraş valiliği, bu seneki kurtuluş bayramı programları çerçevesinde MİLLİ PİYANGO çekilişinin şehrimizde yapılmasına ön ayak olmuş. Milli Piyango idaresi ile birlikte organize ettikleri 9 Şubat çekilişini şehrimizde yapmaya karar vermiş ve bunu programlamışlar.
Kumarı kanunla resmi müesseseye kavuşturan, isminin başına da utanmadan “milli” ibaresini ekleyen, başında milli ibaresi bulunduğu için de sonsuz meşruluk kazanmış kumarı tüm ülkeye yayan anlayış, Cuma günü, Cuma namazı için Ulu Camide toplanmış halkın başlattığı “Milli Kurtuluş Savaşını” milli piyango çekilişi ile kutlayacak. Kurtuluş savaşının başındaki “milli” kelimesini, piyango idaresinin başına eklediklerinde, her iki hadisenin de mahiyetinin aynı olduğunu mu zannediyorlar? Bu kadar küçük akıl, bu kadar sığ bir anlayışla şehir mi yönetmeye çalışıyorlar? Yönetebildiklerini mi zannediyorlar? KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ NE YAPTIĞINI ZANNEDİYOR? yazısına devam et

MARAŞ’TA HEYKEL PESPAYELİĞİ

Maraş’ta Heykel Pespâyeliği
Şehr-i Maraş’ın İslâm-Türk şehri sûretinin, Ulu Câmii civarına heykeller dikilerek Frenk şehirlerine benzetildiğini, tarihî şahsiyetinin yozlaştırıldığını ve heykelin dinimizce yasak olduğunu yüreğimden kopan bir dille dâva ederken, bir başka heykel pespâyeliği ortaya çıktı ki, Atatürkçüler görmesin ey azizan!
MARAŞ MARAŞ OLALI BÖYLE BİR PESPÂYELİĞE MÂRUZ KALMAMIŞTIR
Şehrin Çamlık Mesire girişine, Maraş-Fransız Harbi’ne katılan Müdafaa-yı Hukuk Cemiyet Reisi Arslan Bey (Toğuzata) ve bir kadın beş erkek kahramanın heykelleri dikilmiş ki, Maraş Maraş olalı böyle bir pespâyeliğe ve çirkinliğe mâruz kalmamıştır.
Heykelleri diktirenlerin, İslâm sanat kültüründen bihaber ve Müslümanca bir medeniyet hamlesinden taviz veren ebleh bir Müslüman oldukları şeksiz şüphesiz belli olmuştur. Çünkü İslâmların sahibi olduğu ve vatanlaştırdığı şehre heykel dikilemeyeceği fetvasını çiğnemeleri ayrı bir cürüm, yaptırdıkları heykelin, ilgili kahramanlara hiç mi hiç benzememesi, âdeta o kahramanların şân ve şerefine, istiklâl ve kahramanlık liyakatine hakaret edercesine bir hamakat ve fikirsizlik içinde olmaları daha ağır bir cürüm. MARAŞ’TA HEYKEL PESPAYELİĞİ yazısına devam et